Primaria Comunei Tutora - judetul Iasi » Telefon: 0232-298.777, 298.800 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.


Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Concurs consilier, clasa 1, grad profesional principal, Compartimentul impozite și taxe

Documente pdf
Anunț concurs consilier, clasa 1, grad profesional principal, Compartimentul Impozite și taxe

Vizualizari: 6
Data creare: 13-03-2020 10:27:11
Muncitor calificat IV

Documente pdf
Anunț examinare Muncitor Calificat IV

Vizualizari: 7
Data creare: 02-03-2020 12:18:25
Hotărâri ale Consiliului Local anul 2020

Vizualizari: 6
Data creare: 02-03-2020 09:23:30
Dispoziții anul 2020

Vizualizari: 6
Data creare: 02-03-2020 09:21:56
Documente A.P.I.A. 2020

Documente pdf
Listă privind programarea fermierilor pentru depunerea cererilor unice de plată către APIA 2020

Vizualizari: 8
Data creare: 27-02-2020 13:07:12
https://emol.ro/tutora-is/

Vizualizari: 11
Data creare: 23-01-2020 10:23:57

Linkuri externe
Publicații de căsătorie din anul 2017
https://www.comunatutora.ro/ari2_415-publicatii_de_casatorie_2017.html
Publicații de căsătorie din anul 2018
https://www.comunatutora.ro/ari2_2761-publicatii_de_casatorie_2018.html
Publicații de căsătorie din anul 2019
https://www.comunatutora.ro/ari2_3237-publicatii_de_casatorie_2019.html

Vizualizari: 10
Data creare: 22-01-2020 23:42:17

Linkuri externe
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2017
https://www.comunatutora.ro/ari2_313-dispozitii_anul_2017.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2018
https://www.comunatutora.ro/ari2_2744-dispozitii_anul_2018.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2019
https://www.comunatutora.ro/ari2_3135-dispozitii_anul_2019.html

Vizualizari: 12
Data creare: 22-01-2020 11:19:03

Linkuri externe
Proiecte de hotărâre 2020
https://www.comunatutora.ro/ari2_3373-proiecte_de_hotarre.html

Vizualizari: 12
Data creare: 22-01-2020 11:07:20
Propunere buget 2020

Documente pdf
Propunere buget 2020
Propunere de buget pentru anul 2020

Vizualizari: 12
Data creare: 16-01-2020 15:56:08
Proiecte de hotărâre

Documente pdf
Referat taxe și impozite pentru anul 2020
PROIECT DE HOTARARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2020

Vizualizari: 21
Data creare: 26-11-2019 09:37:21
Plan de achiziții publice 2019

Documente pdf
Plan achizitii nr. 1
Plan achizitii nr.2
Plan achizitii nr.3
Plan achizitii nr.4

Vizualizari: 19
Data creare: 18-11-2019 10:09:32
Consilier Principal - Anunț Concurs

Documente pdf
Anunț organizare concurs
Bibliografie concurs
Anunț rezultat verificare dosare

Vizualizari: 34
Data creare: 17-04-2019 10:35:01
Legături utile

Linkuri externe
„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vizualizari: 35
Data creare: 18-03-2019 09:56:18
Hotărâri Consiliul Local anul 2019

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 privind aprobarea procesului verbaș al ședinței ordinare a CL Țuțora
Hotătârea nr. 2 cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora
Hotărârea nr. 3 privind organizarea rețelei școlare de pe raza UAT a comunei Țuțora alcatuită din unitațile de învățământ care vor funcționa în anul 2019 - 2020
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al comunei Țuțora pentru anul 208
Hotărârea nr. 6 privind includerea îîn domeniul privat al comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 300 mp, situat în intravilanul satului Oprișeni
Hotărârea nr. 7 privind constituirea culoarului de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 8 privind aprobarea completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea fluxului de călători și a stațiilor de îmbarcare-debarcare a călătorilor din comuna Țuțora în vederea întocmirii Noului Program de transport public județean de persoane prin curse regualt
Hotărârea nr. 10 privind însușirea cheltuielilor fondurilor bănești din bugetul local, pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă
Hotărârea nr. 11 privind aprobarea p-v al ședinței ordinare a Consiliului Local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr .12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019_removed
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 14 privind aprobarea pe domenii privind serviciile publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității în comuna Țuțora
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în conformitate cu prevederile art. 6, alin (9) din Legea nr. 416-2001
Hotărârea nr. 16 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 17 privind alocarea sumei de 3500 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 Martie 2019
Hotărârea nr. 18 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a CL Țuțora din data de 28.02.2019
Hotărârea nr. 19 privind completarea componenței Consiliului Local al Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 20 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 300 mpsituat în sat Oprișeni, comuna Țuțora
Hotărârea nr. 21 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilului și terenului intravilan aferent îîn suprafață de 227 mp
Hotărârea nr. 22 privind includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 3535 mp, situat în extravilan, sat Oprișeni, în vederea concesionării
Hotărârea nr. 23 cu privire la includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a suprafeței de 330 mp situat în sat Oprișeni și aprobarea vânzării prin licitație publică
Hotărârea nr. 24 privind aprobarea graficului de ședințe al CL Țuțora pe trimestrul II 2019
Hotărârea nr. 25 privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul II
Hotărârea nr. 26 privind aprobarea în AGA ARSACIS revocarea hotărârii AGA ARSACIS nr. 19 din 14.06.2018
Hotărârea nr. 27, referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 din 2009, prin actul adițional nr. 29
Hotărârea nr. 28 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL - a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Hotărârea nr 29 cu privire la determinarea suprafeței de pășune, situată în tarlaua 49-1, parcela P474-1 aparținând domeniului privat al comunei Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Contractului de depozit a deșeurilor menajere și similare la Depozitul Țuțora, dintre Primăria Comunei Țuțora și SC SALUBRIS SA Iași
Hotărârea nr. 31 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 330 mp situat în sat Oprișeni
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea bugetului comunei Țuțora, județul Iași, pe anul 2019
Hotărârea nr. 33 privind aprobarea realizării investiției în cadrul PNDR 2014-2020 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - Infrastructura de irigații
Hotărârea nr. 34 - privind asumarea-neasumarea responsabilității organizării și derulării Programului pentru Școli al României la nivelul UAT Țuțora
Hotărârea nr. 35 - privind aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din data de 28.03.2019
Hotărârea nr. 36 - privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG
Hotărârea nr. 37 - privind instituirea echipei mobile de intervenție pentru cazurile de violență domestică
Hotărârea nr. 38 privind aprobarea ROF al compartimentului de asistență socială
Hotărârea nr. 39 - privind aprobarea Actului Adițional la ctr. de concesiune nr. 2141 din 2017
Hotărârea nr. 40 - privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 41 - privind aprobarae contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 42 - privind aprobarea rezultatului reevaluării patrimoniului public și privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 43 - privind includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a magaziei și grup sanitar - Dispensar Țuțora
Hotărârea nr. 44 - privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 imobile de la priza prut al localității Țuțora
Hotărârea nr. 45 privind rectificarea bugetului local 2019
Hotărârea nr. 46 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două spații destinația birouri proprietatea consiliului local Țuțora
Hotărârea nr. 47 - privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale
Hotărârea nr. 48 - privind demararae procedurii de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale
Hotărârea nr. 49 privind alocarea sumei de 1500 lei pentru organizarea Festivalului de muzică și dans între Jijia și Prut
Hotărârea nr. 50 privind aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din data de 31.05.2019
Hotărârea nr. 52 - privind aprobarea graficului de ședințe a CL Țuțora pe trimestrul III 2019
Hotărârea nr. 53 privind actualizarea ROF al comp de asistență socială aprobat prin HCL nr. 38 din 31.05.2019
Hotărârea nr. 54 - privind completarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 55 -privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 56 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru trim II 2019
Hotărârea nr. 57 - privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor
Hotărârea nr. 58 privind alocarea a 5000 lei pentru organizarea taberei de vară din cadrul asociației Bucuriile Vieții
Hotărârea nr. 59 - privind modificarea regulamentului pentru instituirea și administrarea taxei speciale de salubritate
Hotărârea nr. 60 - privind aprobarea înființării ziarului local al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 61 - privind aprobarea procesului verbal ale ședinței ordinare din data de 31.07.2019
Hotărârea nr. 62 privind alocarea sumei de 45000 lei pentru organizarea Zilei Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 64 - privind aprobarea actualizării și completarea actului constitutiv
Hotărârea nr. 65 - privind acordarea manmdatului special la exprimarea votului in AGA ARSACIS
Hotărârea nr. 66 - privind aprobarea structurii organizatorice prin care se stabilește funcția de secretar general al UAT ȚUȚORA
Hotărârea nr. 67 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim III 2019
Hotărârea nr. 68 - privind completarea planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 69 - cu privire la întocmirea documentației tehnice pentru obiectivul Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 70 - privind trecerea din domeniul privat în dom. public a drumului sătesc Mucedu GH - Crețu Costel
Hotărârea nr. 71 - privind aprobarae indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul - Cosntuire teren de sport din gazon artificial Oprișeni
Hotărârea nr. 72 - privind rectificarea bugetului local pe trim III 2019
Hotărârae nr. 73 - privind aprobarea P.V. ale ședinței ordinare din data de 29.08.2019
Hotărârea nr. 74 - privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul IV 2019
Hotărârea nr. 75 - privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul IV 2019
Hotărârea nr. 76 - privind desemnarea CL Țuțora care va face parte din CA al Școlii Gimnaziale Țuțora
Hotărârea nr. 77 - privind aprobarea asigurării unei zone de siguranță a drumurilor din comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 78 - privind aprobarae procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018
Hotărârea nr. 79 privind acordarea mandatului special al reprezentantului UAT Țuțora în AGA ADIS
Hotărârea nr. 80 privind aprobarea doc. tehnico-economice - Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în com. Țuțora
Hotărârea nr. 81 privind predarea către MDRAP a amplsamentului - Reabilitare drumuri locale în comuna Țuțora
Hotărârea nr. 82 privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2019
Hotărârea nr. 83 privind împuternicirea dlui. Albu Cristinel pentru a ne reprezenta în procesul cu S.C. SALUBRIS S.A. - dosarul nr. 2837-99-2019
Hotărârea nr. 84 privind aprobarea verbale ale ședințelor ordinare și extraordinare din datele de 30.09.2019 și 24.10.2019
Hotărârea nr. 85 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019
Hotărârea nr. 85 privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei satului Oprișeni din 8 noiembrie 2019
Hotărârea nr. 86 cu privire la aprobarea rezilierii a trei contracte de concesiune de spații și terenuri din UAT Țuțora
Hotărârea nr. 88 privind însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 6,1399 ha situat în extravilan sat Țuțora
Hotărârea nr. 88 privind însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 6,1399 ha situat în extravilan sat Țuțora
Hotărârea nr. 89 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2066 din 30.11.2007 încheiat cu SILVER ROM SRL și scoaterea la licitație a terenului
Hotărârea nr. 90 privind aprobarea contractului de înființare nr. 6348 -4296-2019 al investiției din cadrul proiectului Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 91 privind atribuirea de denumiri la străzi în satele Țuțora, Chiperești și Oprișeni
Hotărârea nr. 92 privind aprobarea Contractului de formare profesională din 02.09.2019 în vederea școlarizării domnului Gardan Gabriel
Hotărârea nr. 93 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 94 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Local Țuțora
Hotărârea nr. 97 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 99 privind constarea unor măsuri trasate prin Decizia nr. 33-2014 a Camerei de Conturi a județului Iași privitoare la UAT Țuțora
Hotărârea nr. 100 referitoare la modificarea contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Hotărârea nr. 101. cu privire la aprobarea finanțării obiectivului de investiție Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Țuțora
Hotărârea nr. 102 privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul I 2020
Hotărârea nr. 103 privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul I
Hotărârea nr. 104
Hotărârea nr. 105 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Țuțora pentru anul 2020
Hotărârea nr. 106 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 108 privind mandatarea primarului pentru semnarea CVC a terenului în suprafață de 2151 mp către domnul Oprică Maricel
Hotărârea nr. 109 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită la persoane fizice
Horărârea nr. 110 privind reorganizarea CLSU și a centrului operativ pentru situații de urgență Țuțora
Hotărârea nr. 111 privind asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorul Oficial Local în format electronic

Vizualizari: 38
Data creare: 06-03-2019 12:59:40
Dispoziții anul 2019

Documente pdf
Dispoziția nr. 01
Dispoziția nr. 02
Dispoziția nr. 03
Dispoziția nr. 04
Dispoziția nr. 05
Dispoziția nr. 06
Dispoziția nr. 07
Dispoziția nr. 08
Dispoziția nr. 09
Dispoziția nr. 10
Dispoziția nr. 12
Dispoziția nr. 13
Dispoziția nr. 14
Dispoziția nr. 15
Dispoziția nr. 16
Dispoziția nr. 17
Dispoziția nr. 18
Dispoziția nr. 19
Dispoziția nr. 20
Dispoziția nr. 21
Dispoziția nr. 22
Dispoziția nr. 23
Dispoziția nr. 24
Dispoziția nr. 25
Dispoziția nr. 26
Dispoziția nr. 27
Dispoziția nr. 28
Dispoziția nr. 29
Dispoziția nr. 30
Dispoziția nr. 31
Dispoziția nr. 32
Dispoziția nr. 33
Dispoziția nr. 34
Dispoziția nr. 35
Dispoziția nr. 35
Dispoziția nr. 36 (2)
Dispoziția nr. 37 (2)
Dispoziția nr. 38 (2)
Dispoziția nr. 40 (2)
Dispoziția nr. 39 (2)
Dispoziția nr. 41
Dispoziția nr. 42
Dispoziția nr. 43
Dispoziția nr. 44
Dispoziția nr. 45 pentru aprobarea Declarației de aderare la SNA 2016-2020
Dispoziția nr. 46
Dispoziția nr. 47
Dispoziția nr. 48
Dispoziția nr. 49
Dispoziția nr. 50
Dispoziția nr. 51
Dispoziția nr. 62
Dispoziția nr. 61
Dispoziția nr. 60 - incetare plată
Dispoziția nr. 59 - convocare ședință C.L.
Dispoziția nr. 58 concurs inspector II
Dispoziția nr. 57 - schimbare reprezentant legal al alocației de stat
Dispoziția nr. 56 - acordare indemnizație grad handicap grav
Dispoziția nr. 55 - încetare plată ASF
Dispoziția nr. 54 - modificare cuantum alocație ASF
Dispoziția nr. 53 - modificare număr membri ai familiaei la ASF
Dispoziția nr. 52 - modificare ASF
Dispozittia nr. 53
Dispozitia nr. 54 (
Dispozitia nr. 63
Dispozitia nr. 64
Dispozitia nr. 65
Dispozitia nr. 66
Dispozitia nr. 67
Dispozitia nr. 68
Dispozitia nr. 69
Dispozitia nr. 70
Dispoziția nr. 71
Dispozitia nr. 72
Dispozitia nr. 73
Dispozitia nr. 74
Dispozitia nr. 75
Dispozitia nr. 76
Dispozitia nr. 77
Dispozitia nr. 79
Dispozitia nr. 80
Dispozitia nr. 81
Dispozitia nr. 82
Dispozitia nr. 83
Dispozitia nr. 85
Dispozitia nr. 84
Dispozitia nr. 86
Dispozitia nr. 87
Dispozitia nr. 88
Dispozitia nr. 89
Dispozitia nr. 90
Dispozitia nr. 91
Dispozitia nr. 92
Dispozitia nr. 93
Dispozitia nr. 94
Dispozitia nr. 95
Dispozitia nr. 96
Dispozitia nr. 97
Dispozitia nr. 98
Dispozitia nr. 99
Dispozitia nr. 99
Dispozitia nr. 100
Dispozitia nr. 101
Dispozitia nr. 102
Dispozitia nr. 103
Dispozitia nr. 104
Dispozitia nr. 105
Dispozitia nr. 106
Dispozitia nr. 107
Dispozitia nr. 107
Dispozitia nr. 108
Dispozitia nr. 109
Dispozitia nr. 110
Dispozitia nr. 111
Dispozitia nr. 112
Dispozitia nr. 112
Dispozitia nr. 113
Dispozitia nr. 114
Dispozitia nr. 115
Dispozitia nr. 116
Dispozitia nr. 117
Dispozitia nr. 118
Dispozitia nr. 119
Dispozitia nr. 120
Dispozitia nr. 121
Dispozitia nr. 122
Dispozitia nr. 124
Dispozitia nr. 125
Dispozitia nr. 126
Dispozitia nr. 127
Dispozitia nr. 128
Dispozitia nr. 129
Dispozitia nr. 130
Dispozitia nr. 131
Dispozitia nr. 132
Dispozitia nr. 133
Dispozitia nr. 134
Dispozitia nr. 135
Dispozitia nr. 136
Dispozitia nr. 137
Dispozitia nr. 138
Dispozitia nr. 139
Dispozitia nr. 140
Dispozitia nr. 141
Dispozitia nr. 142
Dispoziția nr. 143
Dispoziția nr. 144
Dispoziția nr. 145
Dispoziția nr. 146
Dispoziția nr. 147
Dispoziția nr. 148
Dispoziția nr. 149
Dispoziția nr. 150
Dispoziția nr. 151
Dispoziția nr. 152
Dispoziția nr. 153
Dispoziția nr. 154
Dispoziția nr. 155
Dispoziția nr. 157
Dispoziția nr. 156
Dispoziția nr. 158
Dispoziția nr. 159
Dispoziția nr. 159
Dispoziția nr. 160
Dispoziția nr. 161
Dispoziția nr. 162
Dispoziția nr. 163
Dispoziția nr. 163
Dispoziția nr. 164
Dispoziția nr. 165
Dispoziție nr. 166
Dispoziția nr. 167
Dispoziția nr. 168
Dispoziție nr. 169
Dispoziție nr. 171
Dispoziție nr. 172
Dispoziție nr. 173
Dispoziție nr. 174
Dispoziție nr. 175
Dispoziția nr. 176
Dispoziție nr. 177
Dispoziția nr. 179
Dispoziția nr. 178
Dispoziția nr. 180
Dispoziția nr. 181
Dispoziție nr. 182
Dispoziția nr. 183
Dispoziția nr. 184
Dispoziția nr. 185
Dispoziția nr. 186

Vizualizari: 37
Data creare: 06-03-2019 12:59:02
Documente A.P.I.A. 2019

Documente pdf
Lista programărilor pentru campania 2019 de depunere a cererilor de sprijin în agricultură

Vizualizari: 53
Data creare: 25-02-2019 10:52:42
Certificate de urbanism eliberate în anul 2018

Documente pdf
Certificate de urbanism eliberate în anul 2018

Vizualizari: 35
Data creare: 01-02-2019 09:51:13
Autorizații de construire eliberate în anul 2018

Documente pdf
Autorizații de construire anul 2018

Vizualizari: 37
Data creare: 01-02-2019 09:47:06
Declarații de impunere taxă salubritate 2019

Documente pdf
Declarații de impunere persoane fizice
Declarații de impunere persoane juridice
Hotărârea Consiliului Local Țuțora 94-17.12.2018
Regulament

Vizualizari: 41
Data creare: 23-01-2019 14:43:51
Bugete anul 2018

Documente pdf
Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 inițial

Vizualizari: 52
Data creare: 14-11-2018 10:02:54
Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași
Starea vremii
Localitatea: Tutora
Latitudine -> 47.13295°
Longitudine -> 27.795191°
Astazi
Joi 03-01-2019
Partial noros
Partial noros
Temperatura
1°C
Minima zilei --> -3°C
Maxima zilei --> 2°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 63 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 14.00 km/h
Directie vant --> NV
Soarele rasare --> 7:56 am
Soarele apune --> 4:33 pm
Maine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> -4°C
Maxima zilei --> -1°C
Poimaine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> -5°C
Maxima zilei --> -1°C