Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Indicatori 2021

Indicatori 2021

Documente pdf
Indicatori Martie 2021

Vizualizari: 24
Data creare: 26-06-2021 16:12:01

Regulamente de organizare si functionare

Regulamente de organizare si functionare

Documente pdf
ROF Comisia de monitorizare
ROF Consiliul local

Vizualizari: 20
Data creare: 26-06-2021 16:07:18

SECRETAR GENERAL Jr. AMARANDEI ANTON

Atribuții:
Potrivit dispozițiilor art. 390 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde funcţia publică de secretar general al unităţii administrativ – teritoriale.
Atribuţiile secretarului general al unităţii administrativ – teritoriale sunt reglementate de art. 243 alin. (1) din Codul administrativ:
Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
b) participă la Citeste mai mult...

Vizualizari: 24
Data creare: 26-06-2021 16:03:46

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL ȚUȚORA MANDATUL 2020-2024

Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, servicii şi comerţ, gospodărire comunală şi protecţia mediului, în următoarea componenţă:

1. Mihăilă Doru
2. Nechita Mihai
3. Enea Valerică
4.Micu Daniel Dumitru
5. Aștefănoaei Mihai

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, în următoarea componenţă:

1. Pintilie Nicoleta
2. Bînzaru Constantin
3. Epure Georgiana

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, precum şi de urbanism şi am Citeste mai mult...

Vizualizari: 26
Data creare: 26-06-2021 16:00:08

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL ȚUȚORA ÎN MANDATUL 2020-2024

1.MIHĂILĂ DORU Apartenență politică: PSD
2. ENEA VALERICĂ Apartenență politică: PSD
3. NEAMȚU SORIN Apartenență politică: PSD
4. NECHITA MIHAI Apartenență politică: PSD
5.PINTILIE NICOLETA Apartenență politică: PSD
6.BÂNZARU CONSTANTIN Apartenență politică: PSD
7.MICU DANIEL-DUMITRU Apartenență politică: PSD
8.AGRIGOROAEI TEODOR Apartenență politică: PSD
9.EPURE GEORGIAANA Apartenență politică: PARTIDUL VERDE
10.AȘTEFĂNOAEI MIHAI Apartenență politică: PARTIDUL VERDE
11.ZDREVIȚ CONSTANTIN Apartenență politică: PNL

Vizualizari: 24
Data creare: 26-06-2021 15:55:00

Indicatori 2020

Indicatori 2020

Documente pdf
Indicatori Martie 2020
Indicatori Iunie 2020
Indicatori Septembrie 2020
Indicatori Decembrie 2020

Vizualizari: 27
Data creare: 26-06-2021 15:50:01

Bilant anul 2021

Bilant anul 2021

Documente pdf
BILANT MARTIE 2021

Vizualizari: 26
Data creare: 26-06-2021 15:39:47

Bilant anul 2020

Bilant anul 2020

Documente pdf
BILANT IUNIE 2020
BILANT SEPT 2020
BILANT DEC 2020

Vizualizari: 27
Data creare: 26-06-2021 15:37:16

Plan investitii 2021

Plan investitii 2021

Documente pdf
Plan investii 2021

Vizualizari: 27
Data creare: 26-06-2021 15:34:47

Buget 2021

Buget 2021

Documente pdf
Buget 2021 rectificare 14.06.2021
Buget 2021

Vizualizari: 28
Data creare: 26-06-2021 15:33:21

Dosar venit minim garantat

Dosar venit minim garantat

Documente pdf
CERERE date cu caracter personal
Cerere dosar activ
Cerere dosar Nou

Vizualizari: 34
Data creare: 22-06-2021 19:05:41

Indemnizatie crestere copil + stimulent de insertie

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;

- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copil Citeste mai mult...

Documente pdf
Adeverinta salariat
Cerere alocatie +ICC+ stimulent insertie
informare ICC
Informare Stimulent inserie 2021
CERERE date cu caracter personal

Vizualizari: 26
Data creare: 22-06-2021 18:39:24

EVALUARE COMPLEXĂ ÎN VEDEREA ÎNCADRARII ÎN GRAD DE HANDICAP

ACTENECESARE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA ELIBERARII CERTIFICATULUI
DE INCADRARE INTR-UN GRAD DE HANDICAP
conf. Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale nr.1985/1305/.5805/19.12.2016

Documente pdf
Acte necesare evaluare + reevaluare copii grad de handicap
CERERE EVALUARE COMPLEXA ADULT
CERERE date cu caracter personal

Vizualizari: 28
Data creare: 22-06-2021 18:34:40

Registru declaratii 2020

Registru declaratii 2020

Documente pdf
Registru avere 2020

Vizualizari: 26
Data creare: 18-06-2021 10:59:20

Concurs recrutare manager de proiect și contabil proiect - proiect transfrontalier 1HARD / 3.1 / 47

Concurs recrutare manager de proiect și contabil proiect - proiect transfrontalier 1HARD / 3.1 / 47

Documente pdf
Anunț de recrutare și selecție - proiect 1HARD - 3.1. - 47
Anunț privind selecție dosarelor

Vizualizari: 29
Data creare: 14-06-2021 09:29:47

Proiect transfrontalier 1HARD/3.1/47

Proiect transfrontalier 1HARD/3.1/47

Documente pdf
Proiect 1HARD/3.7/47 - proiect transfrontalier

Vizualizari: 32
Data creare: 10-06-2021 08:22:39

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2021

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2021

Documente pdf
Hotararea Nr.1 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.2 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.3 - privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil pentru primar,viceprimar, secretar si utilaje autovehicolele din dotarea Primariei Tutora
Hotararea Nr.4 - privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tutora, alcatuita din unitaile de invatamant care vor functiona in anul scolar 2021-2022
Hotararea Nr.5 - privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.6 - privind aprobarea rezilieii contractului de concesiune nr. 1922/2019 si a contractului de concesiune 1920/2019 incheiate cu S.C. AGRo-VED SRL Butea
Hotararea Nr.7 - privind acordarea mandatului dl Albu Cristinel, Primar al com. Tutora sa participe si sa-si exprime votul in sedintele AG a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea Nr.8 - privind mandatarea domnului Albu Cristinel Primarul com. Tutora, pentru participarea si semnarea documentelor in cadrul sedintelor AG ADIS
Hotararea Nr.9 - privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al comunei Tutora a investitiei - Extindere retea distributie apa potabila zona Priza Prut si punerea la dispozitia APAVITAL SA a investitiei
Hotararea Nr.10 - privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei Solutia e-SCIM, www.e-scim.ro
Hotararea Nr.11 - privind aprobarea schimbarii destinatiei prin demolare a cladirilor din structura Opriseni, Scoala Gimnaziala Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr.12 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea CL Tutora
Hotararea Nr.13 - privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita la persoane fizice
Hotararea Nr.14 - privind insusirea transmiterii fara plata a unui numar de 350 lampi pentru iluminatul stradal, localitatii Sireti[...] in urma inlocuirii acestora din cadrul proiectului - Modernizarea infrastructurii de iluminat public in com Tutora
Hotararea Nr.15 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.16 - privind constituirea culoarul de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat in com. Tutora, jud Iasi, pentru anul 2021
Hotararea Nr.17 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al com. Tutora pentrul anul 2021
Hotararea Nr.18 - privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.19 - privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2587 din 19.06.2020 incheiat cu SC SOLABETA SRL Tutora
Hotararea Nr.20 - privind atribuirea de denumiri la strazi in satul Tutora, com.Tutora, Jud. Iasi
Hotararea Nr.21 - privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru scoaterea la licitatie publica cu strigare prin depunere de oferte a terenului situat la T36/1
Hotararea Nr.22 - privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local pentru organizarea "Zileii Femeii" din 8 Martie 2021
Hotararea Nr.23 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna
Hotararea Nr.24 - privind aprobarea fluxului de calatori si a statiilor de imbarcare-debarcare a calatorilor din com. Tutora in vederea intocmirii Noului program de transport public
Hotararea Nr.25 - privind includerea in domeniul privat al com. Tutora a suprafetei de 9,5562 ha teren identificat in T36/1
Hotararea Nr.26 - privind modificarea HCL Nr.6/2021 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de cesiune 1922 si 1920 cu SC AGRO-VERD SRL Butea
Hotararea Nr.27 - privind aprobarea PV de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.28 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe Trim II 2021
Hotararea Nr.29 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL Tutora pe trim II-2021
Hotararea Nr.30 - privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local intocmic in conformitate [...] pentru com Tutora pe anul 2021
Hotararea Nr.31 - privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea Nr.32 - privind aprobarea obiectivului de investitii - Locuinte sociale comuna Tutora, jud Iasi
Hotararea Nr.33 - privind desemnarea Primarului com. Tutora pentru identificarea si inventarierea terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
Hotararea Nr.34 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al com. Tutora a imobilului "Tarc de tevi pentru vite" si casarea, demolarea si valorificarea acestuia situat in loc. Tutora, com Tutora, Jud Iasi
Hotararea Nr.35 - privind aprobarea fondurilor necesare cofinantarii investitiei - Imbunatatirea si dezvoltarea
Hotararea Nr.36 - privind completarea anexei nr.IX a HCL nr.88-2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
Hotararea Nr.38 - privind aprobarea procesului verbal de la sedintele anterioare a CL Tutora
Hotararea Nr.39 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Zilei de 8 Martie 2021
Hotararea Nr.40 - privind definitivarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea Nr.41 - privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea Nr.42 - privind insusirea Politicilor de administrarea impozitelor si taxelor locale si procedura operationala privind taxele speciale din cadrul uat Tutora
Hotararea Nr.43 - privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma de lei
Hotararea Nr.44 - cu privire la aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.5712 din 13.12.2019 incheiate cu SC Clinica Ispirescu SRL Tomesti
Hotararea Nr.45 - privind modificarea art.1 a Hotararii CL Nr.32 din 25.03.2021 privind aprobarea Obiectivului de investitii "Locuinte sociale comuna Tutora, Jud. Iasi"
Hotararea Nr. 46 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 47 - privind rectificarea art.1 a HCL nr 17 privind inlcuderea in domeniul privat a unui teren in suprafata de 5000mp, a unui teren in supfarata de 425mp, extravila, sat Tutora
Hotararea Nr. 48 - privind includerea in domeniul public al comunei Tutora a DS Fundac Chiriac in suprafata de 247 mp, situat in sat Chiperesti
Hotararea Nr. 49 - privind aprobarea realizarii investitiei in cadrul Agentiei de Finantare a Investiitlor Rurale subMasura 4.3A Investii pentru dezvoltarea, modernizarea, in comuna Tutora,
Hotararea Nr. 50 - privind aprobarea scoaterii la licitatie a unor terenuri din domeniul privat al comunei Tutora, judetul Iasi in vederea concesionarii
Hotararea Nr. 51 - privind alocarea sumei de 2400 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Copilului din 1 Iunie 2021
Hotararea Nr. 52 - privind aprobarea inceperii derularii formalitatilor investitiei Modernizarea si extindere infrastructura de iluminat public in comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr. 53 - pentru demararea formalitatilor privind proiect Modernizare drumuri de interes local in Comuna Tutora, Judetul Iasi
Hotararea Nr. 54 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr. 55 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trimestrul III 2021
Hotararea Nr. 56 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL pe trimestrul III-2021
Hotararea Nr. 57 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si
Hotararea Nr. 58 - privind rectificarea bugetului local pe trim.III 2021
Hotararea Nr. 59 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, jud Iasi pentru trim.I 2021
Hotararea Nr. 60 - privind insusirea valorii unor terenuri proprietatea CL conform Raportului de evaluare intocmit
Hotararea Nr. 61 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr. 62 - privind aprobarea achizitionarii si montarii unui server si UPS, pentru functionarea optima a programului INFOPRIM cu toate modulele aferente din cadrul primariei comunei
Hotararea Nr. 63 - privind aprobarea achizitionarii unui tractor de tuns gazon pentru buna gospodarie si intretinere a spatiilor verzi din comuna Tutora
Hotararea Nr. 64 - privind aprobarea construirii unui foisor in curtea primariei Tutora
Hotararea Nr. 65 - privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 capitolul 67.02 cultura recreere si religie-servicii religioase pentru parohiil
Hotararea Nr. 66 - privind sustinerea financiara a Taberei de Vara - Reuniti in bucurie -2021 organizata de Parohia Nasterea Maicii Domnului- Tutora din comuna Tutora
Hotararea Nr. 67 - privind rectificarea art.1 din HCL 492021, masura 4.3A cu denumirea Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr. 68 - privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr482009
Hotararea Nr. 69 - privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Tutora a stadiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de I

Vizualizari: 50
Data creare: 28-02-2021 22:29:02

Dispoziții anul 2021

Dispoziții anul 2021

Documente pdf
Dispozitia Nr.1
Dispozitia Nr.2
Dispozitia Nr.3
Dispozitia Nr.4
Dispozitia Nr.5
Dispozitia Nr.6
Dispozitia Nr.7
Dispozitia Nr.8
Dispozitia Nr.9
Dispozitia Nr.10
Dispozitia Nr.11
Dispozitia Nr.12
Dispozitia Nr.13
Dispozitia Nr.14
Dispozitia Nr.15
Dispozitia Nr.16
Dispozitia Nr.17
Dispozitia Nr.18
Dispozitia Nr.19
Dispozitia Nr.20
Dispozitia Nr.21
Dispozitia Nr.22
Dispozitia Nr.23
Hotararile CL Tutora adoptate in sedinta extraordinara din 13.04.2021
NR.6222CL - catre Institutia Prefecutului Jud. Iasi
Dispozitia Nr.24
Dispozitia Nr.25
Dispozitia Nr.26
Dispozitia Nr.27
Dispozitia nr.28
Dispozitia Nr.29
Dispozitia Nr.30
Dispozitia Nr.31
Dispozitia Nr.32
Dispozitia Nr.34
Dispozitia Nr.35
Dispozitia Nr.36
Dispozitia Nr.37
Dispozitia Nr.38
Dispozitia Nr.39
Dispozitia Nr.40
Dispozitia Nr.41
Dispozitia Nr.42
Dispozitia Nr.43
Dispozitia Nr.44
Dispozitia Nr.45
Dispozitia Nr.46
Dispozitia Nr.47
Dispozitia Nr.48
Dispozitia Nr.49
Dispozitia Nr.50
Dispozitia Nr.51
Dispozitia Nr.52
Dispozitia Nr.53
Dispozitia Nr.54
Dispozitia Nr.55
Dispozitia Nr.56
Dispozitia Nr.57
Dispozitia Nr.58
Dispozitia Nr.59
Dispozitia Nr.60
Dispozitia Nr.61
Dispozitia Nr.62
Dispozitia Nr.63
Dispozitia Nr.64
Dispozitia Nr.65
Dispozitia Nr.66
Dispozitia Nr.67
Dispozitia Nr.68
Dispozitia Nr.69
Dispozitia Nr.70
Dispozitia Nr.71
Dispozitia Nr.72
Dispozitia Nr.73
Dispozitia Nr.74
Dispozitia Nr.75
Dispozitia Nr.76
Dispozitia Nr.77
Dispozitia Nr.78
Dispozitia Nr.79
Dispozitia Nr.80
Dispozitia Nr.81

Vizualizari: 51
Data creare: 28-02-2021 17:22:15

Lista documente pentru alocatii stat copii/ indemnizatie crestere copil

Lista documente pentru alocatii stat copii/ indemnizatie crestere copil

Documente pdf
Adeverinta salariat parinte
Cerere alocatie 18 ani
Cerere alocatie stat fara ICC
Cerere alocatie ICC , stimul de insertie

Vizualizari: 51
Data creare: 10-02-2021 11:08:45

ANUNT INCĂLZIRE 2020

Acte necesare la depunerea dosarului pentru incalzirea locuintei-conform OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Sezonul rece 2020-2021

Documente pdf
Acte necesare la depunerea dosarului pentru incalzirea locuintei-conform OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Sezonul rece 2020-2021

Vizualizari: 55
Data creare: 09-02-2021 12:51:22

Anunțuri de afișare

Anunțuri de afișare

Documente pdf
Proces verbal de afișare P.V. Gorea Ionel Dorin

Vizualizari: 54
Data creare: 04-02-2021 09:31:27

Anunțuri SEAP 2020

Anunțuri SEAP 2020

Vizualizari: 75
Data creare: 09-12-2020 09:48:58

Declarații de interese 2020

Declarații de interese 2020

Documente pdf
Declarație de interese Amarandei Anton
Declarație de interese Andriucă Livioara

Vizualizari: 79
Data creare: 22-09-2020 12:09:09

Declarații de interese 2020

Declarații de interese 2020

Documente pdf
Declaratii interese 2020

Vizualizari: 88
Data creare: 22-09-2020 12:08:26

Acordare sprijin educațional pentru copiii defavorizați în baza O.U.G. 133/2020

Acordare sprijin educațional pentru copiii defavorizați în baza O.U.G. 133/2020

Vizualizari: 102
Data creare: 04-09-2020 10:33:09

Alegeri locale 2020

Alegeri locale 2020

Documente pdf
Proces verbal de afișare Hotărârea nr. 1-08.08.2020 privind programul de lucru al Biroului de Circumscripție nr. 91 Țuțora
Program de lucru birou circumscripție electorală nr. 91 Țuțora
Anunț întrunire în vederea completării Biroului Electoral de Circumscripție Țuțora nr. 91
PROCES VERBAL privind afișarea procesului verbal cu privire la completarea Biroului electoral de circumscripție nr. 91 Țuțora
Proces Verbal privind completarea biroului electoral de circumscripție nr. 91 - Țuțora
Informare desemnare si inregistrare mandatari financiari
Proces verbal de afisare desemnare mandatari financiari
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 3 din 14.08.2020 privind acceptarea candidaturii la funcția de primar a domnului Albu Cristinel
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 4 din 14.08.2020 privind acceptarea listei de candidați la funcția de consilier local al comunei Țuțora din partea PSD
Hotărârea nr. 5
Proces verbal de afisare a Hotărârii nr 5 din 14.08.2020
Hotararea nr. 6
Proces verbal de afisare a Hotărârii nr. 6
Hotarea nr. 7 privind acceptarea candidaturii la funcția de primar din partea PMP
Proces verbal afisare hotararea nr. 7
Hotararea nr. 8 privind admiterea și respingerea de candidaturi PMP
Proces verbal de afisare hotararea nr. 8
Hotărârea nr. 9 privind acceptarea candidaturilor la funcțiile de consilieri locali din partea Partidului Alianța Liberarilor și Democraților
Proces verbal privind afișarea Hotărârii nr. 9 - 17.08.2020 privind acceptarea candidaturilor la funcțiile de consilieri locali din partea Partidului Alianța Liberarilor și Democraților
Hotărârea nr.10 din 17.08 privind acceptarea candidaturii la funcția de primar din partea Partidului Verde
Proces verbal privind afișarea hotărârii nr. 10-17.08.2020
Hotărârea nr. 11 privind acceptarea candidaturilor la funcția de consilieri locali din partea Partidului Verde
Proces verbal privind afisarea hotararii nr. 11 - 17.08.2020
Hotărârea nr. 12 privind admiterea candidaturii independente la funcția de consilier local a domnului Curelariu Ionuț Lucian
Hotararea nr.13 privind admiterea candidaturilor din partea PRO ROMANIA la consiliul local
Pv de afisarea a Hotararii nr.13
Hotărârea nr. 14 privind renumerotare candidați respinși
Proces verbal privind afișarea Hotărârii nr. 14
Hotărârea de rectificare nr. 15 privind admiterea poziției nr. 14 de consilier local din partea PNL
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 15 din 24.08.2020
Hotărârea de rectificare nr. 16 privind admiterea pozițiilor nr. 12,13 și 14 de propuneri de candidatură consilier local PMP
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 16
Hotărârea de rectificare nr. 17 privind admiterea pozițiilor nr. 12,13, 14 din partea Partidului Verde
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 17 din 24.08.2020
Hotărâre de rectificare nr. 18 privind admitere poziție consilier din partea partidului Pro România
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 18-24.08.2020
Proces verbal privind completarea BECL 91 Țuțora cu reprezentanții partidelor politice
Proces verbal privind constatarea P-V - ului de completarea a BECL Țuțora cu reprezentanții partidelor politice
Proces verbal privin constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depuse la BECL 91 Țuțora
Proces verbal privind rectificarea componenței BECL nr. 91 Țuțora
Proces verbal privind afișarea P.V. rectificare a BECL 91 - Tutora
Anunț privind stabilirea ordinii de vot pentru alegerea primarilor și consilierilor locali
Proces verbal privind afișarea PV ului de rămânere definitivă a candidaturilor depuse la BECL Țuțora 91
Proces verbal privind tragerea la sorti pentru stabilirea ordinii de inscriere pe buletinele de vot
Proces verbal privind afisarea P-V ului privind tragerea la sorti a ordinii pe buletinele de vot
Proces verbal de afișare a dispoziției nr. 97
Dispoziția nr 97 privind locurile de afișaj
Dispoziția 100 privind delimitarea secțiilor de votare
Anunt cu privire la completarea birourilor electorale
Hotararea nr. 19 din 20.09.2020
Proces verbal afisare Hotararea nr. 19 din 20.09.2020
Hotararea nr. 20 - incompatibilitate presedinte sectie votare
Proces verbal de afișare a hotararii nr. 20
Decizie AEP înlocuire președinte secție de votare Chiperești
Proces Verbal privind stabilirea membrilor secțiilor de votare constituite la nivelul UAT Țuțora
Proces verbal de afișare hotărâre înlocuire membru secție de votare 718
Proces verbal înlocuire membru în secție votare 718
Proces verbal de ședință privind soluționarea sesizărilor nr. 92, nr. 93 formulate de Partidul Verde, respectiv de Partidul Național Liberal
Hotărârea nr. 21 privind sesizarea nr. 92 formulată de candidatul Partidului Verde
Proces verbal de afișare a hotărârii nr. 21 din 27.09.2020
Hotărârea nr. 22 privind sesizarea nr. 93 formulată de candidatul Partidului Național Liberal
Proces verbal de afișare a hotărârii nr. 22 din 27.09.2020

Vizualizari: 99
Data creare: 08-08-2020 10:04:12

POAD

Documente privind distribuția de produse în cadrul POAD

Documente pdf
AFIȘ DE DISTRIBUIRE PRODUSE POAD

Vizualizari: 123
Data creare: 16-06-2020 09:11:47

MONITORUL OFICIAL LOCAL


Linkuri externe
MONITORUL OFICIAL LOCAL
https://emol.ro/tutora-is/#!

Vizualizari: 279
Data creare: 08-04-2020 12:08:48

Muncitor calificat IV

Muncitor calificat IV

Documente pdf
Anunț examinare Muncitor Calificat IV

Vizualizari: 117
Data creare: 02-03-2020 12:18:25

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2020

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2020

Documente pdf
Hotararea nr. 1 privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
Hotararea nr. 2 privind organizarea retelei scolare de pe raza UAT Țuțora
Hotararea nr. 3 privind constituirea culoarului de frontieră și fâșia de protectie a frontierei de stat in anul 2020
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 6 privind însușirea fondurilor bănești din bugetul local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 7 privind revocarea HCL nr. 99 din 28.11.2019
Hotărârea nr. 8 privind revocarea HCL 108 din 17.12.2019
Hotărârea nr. 9 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009
Hotărârea nr. 10 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr. 11 privind actualizarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2020
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local conform Legii 416 din 2001 pentru comuna Țuțora
Hotărârea nr. 14 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea pe domenii privind serviciile publice și locurile în care contravenienții pot presta activități în folosul comunității
Hotărârea nr. 16 privind modificarea HCL 91 din 17.12.2018 privind taxa de salubrizare
Hotărârea nr. 17 privind includerea în domeniul privat al Comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 5000 mp situat in intravilanul UAT Țuțora
Hotărârea nr. 18 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2019
Hotărârea nr. 19 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009
Hotărârea nr. 20 privind aprobarea realizării investiției Modernizarea infrastructurii secundare de irigații la OUAI Țuțora, județul Iași etapa a II-a
Hotărârea nr. 21 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 27.02.2020 șa Consiliului Local Țuțora
Hotărârea nr. 23 privind includerea în domeniul public a suprafeței de 3848 mp administrat de Sectorul poliției de frontieră Țuțora
Hotărârea nr. 24 privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 martie 2020
Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Contractului de prestări servicii încheiat cu specialist topo în vederea întocmirii documentațiilor necesare emiterii sau rectificări TP
Hotărârea nr. 26 privind scoaterea din domeniul privat al UAT Țuțora a suprafeței de teren 2268 mp pentru împroprietărire conform hotărârii judecătoresti 6887 din 28.04.2010
Hotărârea nr. 27 privind aprobarea variantei proiectului de stemă al comunei Țuțora, judetul Iași
Hotărârea nr. 28 privind aprobarea graficului de ședințe pentru trimestrul II
Hotărârea nr. 29 privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Țuțora pe trimestrul II
Hotărârea nr. 30 privind aprobarea inventarierii masei impozabile a Comunei Țuțora pe anul 2020
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 32 privind includerea în domeniul privat al UAT Țuțora a trei suprafețe de teren situate în T6-1 și T7-1 extravilan
Hotărârea nr. 33 privind rectificarea bugetului local pe trim I 2020
Hotărârea nr. 34 privind acceptarea ofertei S.C. DELGAZ GRID S.A. privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în sat Țuțora
Hotărârea nr. 35 privind completarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 36 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași - etapa I a sat Chiperești și predarea proiectului către ApaVital
Hotărârea nr. 37 privind punerea la dispoziția OUAI Țuțroa a suprafeței de teren de 425 mp situată în extravilan T5-1, P A9-1-2 în vederea implementării proiectului Modernizarea infrastructurii secundare de irigații
Hotărârea nr. 38 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil și 2 mijloace de transport proprietate privat a C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 39 privind concesionarea prin licitație publică cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 40 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 31.03.2020 și extraordinară din 02.04.2020
Hotărârea nr. 41 privind achiziționarea de tablete pentru consilierii C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 42 privind rectificarea bugetului local pe trm. IV 2020
Hotărârea nr. 43 privind aprobarea achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor și distribuirea către populație
Hotărârea nr. 44 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Țuțora în AGA ADIS
Hotărârea nr. 45 referitoare la actualizarea, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii publice de alimentarecu apă și canalizare nr 48 din 2009
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea cheltuielilor de proiectare și a detaliilor de execuție a investiției Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași - Etapa I a sat Chiperești
Hotărârea nr. 47 privind aprobarea actului adițional nr. 37 la contractul de delegare nr. 48 din 2009 - ARSACIS
Hotărârea nr. 48 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 27.05.2020 a Consiliul Local Țuțora
Hotărârea nr. 49 privind desemnarea președintelui de ședință al C.L. Țuțora pe trimestrul III 2020
Hotărârea nr. 50 privind aprobarea graficului de ședințe cu ordinea de zi a ședințelor CL Țuțora pe trimestrul III 2020
Hotărârea nr. 51 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020
Hotărârea nr. 52 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 2 spații având destinația de birouri proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 53 privind aprobarea Planului Tarifar S.C. APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr. 54 privind actualizarea Nomeclatorului general arhivistic al documentelor din cadrul Primăriei Țuțora
Hotărârea nr. 55 privind aprobarea începerii investiției - Modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe raza UAT Țuțora
Hotărârea nr. 56 privind aprobarea P.V. de ședință ordinară din data de 26.06.2020
Hotărârea nr. 57 privind aprobarea contractelor de sponsorizare în vederea achiziționării de tablete pentru elevii Școlii Primare Țuțora
Hotărârea nr. 58 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiții - Parcul Familiei din sat Țuțora, com. Țuțora, jud. Iași
Hotărârea nr. 59 privind alocarea sumei de 20000 lei din bugetul local , Parohiei Țuțora pentru plata unor lucrări edilitar-gospodărești ale Cimitirului Țuțora
Hotărârea nr. 60 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 48 din 2009 cu actul adițional nr. 39
Hotărârea nr. 61 cu privire la aprobarea cheltuielilor pentru întocmirea S.F., studiu geo, expertiză tehnică și analiză cost beneficiu pentru investiția Construire și dotare centru Educațional Oprișeni, comuna Țuțora
Hotărârea nr. 62 privind modificarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 63 privind aprobarea constituirii ADI - Valea Prisăcilor
Hotărârea nr. 64 privind rectificarea bugetului local pe trim III 2020
Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2020
Hotărârea nr. 66 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 30.07.2020 și a ședinței extraordinare din 14.08.2020
Hotărârea nr. 67 privind aprobarea constituirii ADI - Valea Prisăcilor
Hotărârea nr. 68 privind constituirea ADI de utilități publice pentru serviciul de transport public local - AMTPI
Hotărârea nr. 69 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării Programului pentru Școli al Ronâniei
Hotărârea nr. 70 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 31.08.2020
Hotărârea nr. 71 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2020
Hotărârea nr. 72 privind înființarea unei perdele forestiere de protecție în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 74 privind modificarea Planului Anual de achiziții publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 75 privind aprobarea cofinanțării investitiei Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră
Hotărârea nr. 73 privind rectificarea art. 1 din H.C.L. 68 din 31.07.2017 privind acceptarea moștenirii defunctei Ciomaga Eugenia
Hotararea Nr. 76 - Alegerea din randul membriloc CL ca presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni, dl Astefanoaei Mihai
Hotararea Nr. 77 - Organizarea a 3 comisii de specialitate
Hotararea Nr. 78 - Alegerea din randul consilierilor locali a domnul Mihaila Doru pentru a indeplini functia de viceprimar al comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr. 79 - privind aprobarea procesului verbal de la sedintele anterioare la Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 80 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Tutora
Hotararea Nr. 81 - privind inrolarea comunei Tutora in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor
Hotararea Nr. 82 - privind modificarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020
Hotararea Nr. 83 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim I-III 2020
Hotararea Nr. 84 - privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Tutora care va face parte din CA al Scolii gimnaziale Tutora (...)
Hotararea Nr. 85 - privind punerea la dispozitia proiectului "Sistem informational pentru managementul integral al apelor-etapa II" (...)
Hotararea Nr. 86 - privind inventarierea anuala a domeniului public si privat al comunei Tutora
Hotararea Nr. 87 - privind transformarea postului de muncitor III(vacant) in consilier personal al viceprimarului (...)
Hotararea Nr. 88 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
Hotararea Nr. 89 - privind aprobarea valorii totale a investitiei la obiectivul "Infiintare baza sportiva-sat Tutora, Jud. Iasi"
Hotararea Nr. 90 - privind alocarea sumei de 5.000 lei bugetul local-cap. Cultura, religie, sport (...)
Hotararea Nr. 91 - privind alocarea de fonduri banesti Asociatiei Sportive Tutora pentru organizarea activitatilor sportive
Hotararea Nr. 92 - privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea CL Tutora
Hotararea Nr. 93 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului de investitie: "Achizitie tablete scolare si echipamente electronice (...)"
Hotararea Nr. 94 - privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2020
Hotararea Nr. 95 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 96 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 97 - privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea Nr. 98 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trim I 2021
Hotararea Nr. 99 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tutora, pe trimestrul I - 2021
Hotararea Nr. 100 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim. IV 2020
Hotararea Nr. 101 - privind alocarea de fonduri banesti din bugetul local pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna
Hotararea Nr. 102 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2021 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora
Hotararea Nr. 103 - privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional Nr. 40
Hotararea Nr. 104 - privind aprobarea contractului de sponsorizare al SC General Tehnic SRL Iasi
Hotararea Nr. 105 - privind aprobarea studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Documentatiei de atribuire privind inchirierea prin licitatie publica (...)
Hotararea Nr. 106 - privind desemnare consilieri pentru acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tutora
Hotararea Nr. 107 - privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2020

Vizualizari: 115
Data creare: 02-03-2020 09:23:30

Dispoziții anul 2020

Dispoziții anul 2020

Documente pdf
Dispozitia nr. 1
Dispozitia nr. 2
Dispozitia nr. 3
Dispozitia nr. 4
Dispozitia nr. 5
Dispozitia nr. 6
Dispozitia nr. 7
Dispozitia nr. 8
Dispozitia nr. 9
Dispozitia nr. 10
Dispozitia nr. 11
Dispozitia nr. 12
Dispozitia nr. 13
Dispozitia nr. 14
Dispozitia nr. 15
Dispozitia nr. 16
Dispozitia nr. 17
Dispozitia nr. 18
Dispozitia nr. 19
Dispozitia nr. 20
Dispozitia nr. 21
Dispozitia nr. 22
Dispozitia nr. 23
Dispozitia nr. 24
Dispozitia nr. 25
Dispozitia nr. 26
Dispozitia nr. 27
Dispozitia nr. 28
Dispozitia nr. 29
Dispozitia nr. 30
Dispozitia nr. 31
Dispozitia nr. 32
Dispozitia nr. 33
Dispozitia nr. 34
Dispozitia nr. 35
Dispozitia nr. 36
Dispozitia nr. 37
Dispozitia nr. 38
Dispozitia nr. 39
Dispozitia nr. 40
Dispozitia nr. 41
Dispozitia nr. 42
Dispozitia nr. 43
Dispozitia nr. 44
Dispozitia nr. 45
Dispozitia nr. 46
Dispozitia nr. 47
Dispozitia nr. 48
Dispozitia nr. 49
Dispozitia nr. 50
Dispozitia nr. 52
Dispozitia nr. 51
Dispozitia nr. 53
Dispozitia nr. 54
Dispozitia nr. 55
Dispozitia nr. 56
Dispozitia nr. 57
Dispozitia nr. 58
Dispozitia nr. 59
Dispozitia nr. 60
Dispozitia nr. 61
Dispozitia nr. 62
Dispozitia nr. 63
Dispozitia nr. 64
Dispozitia nr. 65
Dispozitia nr. 66
Dispozitia nr. 67
Dispozitia nr. 68
Dispozitia nr. 69
Dispozitia nr. 70
Dispozitia nr. 71
Dispozitia nr. 72 (2)
Dispozitia nr. 73
Dispozitia nr. 74
Dispozitia nr. 75
Dispozitia nr. 76
Dispozitia nr. 77
Dispozitia nr. 78
Dispozitia nr. 79
Dispozitia nr. 80
Dispozitia nr. 81
Dispozitia nr. 82
Dispozitia nr. 83
Dispozitia nr. 84
Dispozitia nr. 85
Dispozitia nr. 86
Dispozitia nr. 87
Dispozitia nr. 88
Dispozitia nr. 89
Dispozitia nr. 90
Dispozitia nr. 91
Dispozitia nr. 93
Dispozitia nr. 94
Dispozitia nr. 95
Dispozitia nr. 96
Dispozitia nr. 97
Dispozitia nr. 98
Dispozitia nr. 99
Dispozitia nr. 100
Dispozitia nr. 102
Dispozitia nr. 103
Dispozitia nr. 104
Dispozitia nr. 105
Dispozitia nr. 106
Dispozitia nr. 107
Dispozitia nr. 108
Dispozitia nr. 109
Dispozitia nr. 110
Dispozitia nr. 111
Dispozitia nr. 112
Dispozitia nr. 113
Dispozitia nr. 114
Dispozitia nr. 115
Dispozitia nr. 116
Dispozitia nr. 117
Dispozitia nr. 118
Dispozitia nr. 119
Dispozitia nr. 120
Dispozitia nr. 121
Dispozitia nr. 122
Dispozitia nr. 123
Dispozitia nr. 124
Dispozitia nr. 125
Dispozitia nr. 126
Dispozitia nr. 127
Dispozitia nr. 128
Dispozitia nr. 129
Dispozitia nr. 130
Dispozitia nr. 131
Dispozitia nr. 132
Dispozitia nr. 133
Dispozitia nr. 134
Dispozitia nr. 135
Dispozitia nr. 136
Dispozitia nr. 137
Dispozitia nr. 138
Dispozitia nr. 139
Dispozitia nr. 140
Dispozitia nr. 141
Dispozitia nr. 142
Dispozitia nr. 143
Dispozitia nr. 144
Dispozitia nr. 145
Dispozitia nr. 146
Dispozitia nr. 147
Dispozitia nr. 148
Dispozitia nr. 149
Dispozitia nr. 150
Dispozitia nr. 151
Dispozitia nr. 152
Dispozitia nr. 153
Dispozitia nr. 154
Dispozitia nr. 155
Dispozitia nr. 156
Dispozitia nr. 157
Dispozitia nr. 158
Dispozitia nr. 159
Dispozitia nr. 160
Dispozitia nr. 161
Dispozitia nr. 162
Dispozitia nr. 163
Dispozitia nr. 164
Dispozitia nr. 165
Dispozitia nr. 166
Dispozitia nr. 167
Dispozitia nr. 168
Dispozitia nr. 169
Dispozitia nr. 170

Vizualizari: 204
Data creare: 02-03-2020 09:21:56

Documente A.P.I.A. 2020

Documente A.P.I.A. 2020

Documente pdf
Listă privind programarea fermierilor pentru depunerea cererilor unice de plată către APIA 2020

Vizualizari: 151
Data creare: 27-02-2020 13:07:12

Link extern


Linkuri externe
MONITORUL OFICIAL LOCAL
https://emol.ro/tutora-is/#!

Vizualizari: 155
Data creare: 23-01-2020 10:23:57

Publicații de căsătorie


Linkuri externe
Publicații de căsătorie din anul 2017
https://www.comunatutora.ro/ari2_415-publicatii_de_casatorie_2017.html
Publicații de căsătorie din anul 2018
https://www.comunatutora.ro/ari2_2761-publicatii_de_casatorie_2018.html
Publicații de căsătorie din anul 2019
https://www.comunatutora.ro/ari2_3237-publicatii_de_casatorie_2019.html

Vizualizari: 158
Data creare: 22-01-2020 23:42:17

Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași


Linkuri externe
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2017
https://www.comunatutora.ro/ari2_313-dispozitii_anul_2017.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2018
https://www.comunatutora.ro/ari2_2744-dispozitii_anul_2018.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2019
https://www.comunatutora.ro/ari2_3135-dispozitii_anul_2019.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2020
https://www.comunatutora.ro/ari2_3730-dispozitii_anul_2020.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2021
https://www.comunatutora.ro/ari2_4376-dispozitii_anul_2021.html

Vizualizari: 163
Data creare: 22-01-2020 11:19:03

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL