Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
HCl nr. 151 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Tutora
HCl nr. 151 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Tutora
HCL nr. 150 cu privire la aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publica de lucrări ”Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție Moderni
HCL nr. 149 privind completarea PAAP -ului pentru anul 2022
Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre delegarea serviciului de transport
Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre delegarea serviciului de transport
Vanzare teren pascaru 0,08 ha
Vanzare teren
Anunț organizare concurs consiier principal
Plan de achizitii_completare.
HCL nr.149 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
HCl nr.148 privind implementarea ”proiectului Creșterea nivelului de dotare tehnică a serviciului de gospodărie comunală al comunei Țuțora, JUdețul IAși”
HCL nr.147 privind aprobarea valorii finale a investiției ”Modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe raza UAT Țuțora”
HCL nr.146 privind aprobare completare PAAP
HCL nr. 145 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.482009 consolidat 2021, prin Actu
HCL nr. 144 privind decontarea navetei pentru luna septembrie 2022- profesori
HCL nr. 143 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022
HCL nr. 142 privind aducerea la cunoștință și însușirea prevederilor raportului de audit nr 7447 din 15 09 2022
HCL nr. 141 privind demarare formalități necesare pe lucrarea ”Construire și dotare Grădiniță cu Program Prelungit în COmuna Țuțora, SAt CHiperești, Județul Iași”
HCL nr.140 privind demarare formalități ”Construire anexă primărie, Comuna Țuțora, Județul Iași”
HCL nr.139 privind stabilirea perioadei de inventariere anuală
HCL nr.138 privind aprobarea valorii finale a proiectului Achizitie perie și sărăriță
HCL nr.137 privind aprobare pv ședință ordinară din 28 septembrie 2022
Anunt important privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construirea, inscrierea, inregistrarea, controlul si intertinerea sistemelor individuale de colectare si epurare a apelor uzate
Comunicare acceptare oferta vanzare teren
Anunț dezbatere proiect de hotărâre Strategie anuală de achiziții publice 2023
Anunț dezbare proiectde hotărâre atribuire denumire Casă de Cultură
Anunț dezbatere proiect de hotărâre aprobare PAAP 2023
Anunț dezbatere proiect de hotărâre - taxe și impozite pentrul 2023
Lista cu informatii publice care se comunica din oficiu

Bilant anul 2022

Bilant anul 2022

Documente pdf
Bilant contabil Trim.1_2022
Bilant Trim.2_2022
Bilant.Trim.2_2022 Anexa

Vizualizari: 9
Data creare: 21-10-2022 17:48:29

Buget 2022

Buget 2022

Documente pdf
Buget local 2022_initial
Buget local-rectificare 27.09.2022

Vizualizari: 9
Data creare: 21-10-2022 17:44:05

AFIR


AFIR

Foto
AFIR

Vizualizari: 39
Data creare: 15-09-2022 15:29:43

Concursuri

Concursuri

Documente pdf
Anunț publicare concurs inspector asistent
Anunț organizare concurs consiier principal

Vizualizari: 44
Data creare: 08-07-2022 10:28:02

Secretar UAT

Secretar UAT

Documente pdf
Proces verbal de selectie dosare
Anunt

Vizualizari: 47
Data creare: 21-06-2022 09:02:45

Informatii Legea 544/200

Informatii Legea 544/200
Persoana responsabila pentru aplicarea Legii 544/2001 in cadrul institutiei noastre este doamna Anca PĂRPĂUȚĂ, cu funcția de consilier achiziții publice.

Documente pdf
Lista documente publice care se exceptează de la liberul acces la informatiile de intere public
Lists documente de interes public - altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în conditiile art 7 din Legea 544 din 2000
Lista informatii publice care se comunica din oficiu

Vizualizari: 40
Data creare: 17-06-2022 11:50:22

Habitat for Humanity România vine în sprijinul tinerilor și familiilor din comuna Țuțor

În atenția locuitorilor din comuna Țuțora.
Habitat for Humanity România vine în sprijinul tinerilor și familiilor din comuna Țuțora pentru a le construi locuințe, sesiunea de informare va fi în data de 18 IUNIE 2022 ora 14

Documente pdf
Habitat for Humanity

Vizualizari: 46
Data creare: 06-06-2022 12:58:51

Paste fericit!


Paste fericit!

Foto
Paste fericit!

Vizualizari: 124
Data creare: 21-04-2022 11:03:35

Plan de achiziții publice 2022

Plan de achiziții publice 2022

Documente pdf
Plan achizitii initial
Plan achizitii -completare
Plan de achizitii_completare.

Vizualizari: 43
Data creare: 15-04-2022 14:11:41

Sedinta grup monitorizare IMDRO

Sedinta grup monitorizare IMDRO

Documente pdf
Sedinta grup monitorizare IMDRO

Vizualizari: 51
Data creare: 30-03-2022 17:27:54

Dispoziții anul 2022

Dispoziții anul 2022

Documente pdf
Dispozitia Nr. 1
Dispozitia Nr. 2
Dispozitia Nr. 3 - pentru modificare-debit la ajutorul de incalzire a locuintei in sezonul rece 2021-2022 Albisteanu Gheorghe
Dispozitia Nr. 4 - pentru modificare-debit la ajutorul de incalzire a locuintei in sezonul rece 2021-2022 Albisteanu Lazar
Dispozitia Nr. 5
Dispozitia Nr. 6
Dispozitia Nr. 7
Dispozitia Nr. 8
Dispozitia Nr. 9
Dispozitia Nr. 10 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 11 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 12 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 13 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 14 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 15 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 16 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 17 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 18 - cu privire la aprobarea salariului de baza minim pe tara garantat in plata, pentru functie de asistent personal
Dispozitia Nr. 19 - cu privire la aprobarea majorarii indemnizatiei insotitorului cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2022
Dispozitia Nr. 20 - privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca dnei Iacob Ana Maria, inspector
Dispozitia Nr. 21
Dispozitia Nr. 22 - privind aprobarea declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala, planul de integritate al comunei Tutora si constituirea Grupului de
Dispozitia Nr. 23
Dispozitia Nr. 24 - privind preluarea in gestiune a microbuzului scolar de catre domnul Agrigoroaie Ione - sofer
Dispozitia Nr. 25
Dispozitia Nr. 26 - privind declaratia de angajament a managementului privind politicile in domeniul controlului intern, eticii si integritatii
Dispozitia Nr. 27
Dispozitia Nr. 28 - privind declaratia de angajament a managementului privind politicile in domeniul controlului intern, eticii si integritatii
Dispozitia Nr. 29
Dispozitia Nr. 30 - pentru modificare-debit la ajutorul de incalzire a locuintei in sezonul rece 2021-2022 Bogdan Elena
Dispozitia Nr. 31
Dispozitia Nr. 32
Dispozitia Nr. 33
Dispozitia Nr. 34 - privind incetarea contractului de prestari servici nr.1482-27.03.2020
Dispozitia Nr. 35
Dispozitia Nr. 36
Dispozitia Nr. 37 - privind acordarea ajutorului de inmormantare
Dispozitia Nr. 38 - privind imputernicirea persoanelor desemnate sa opereze in aplicatia registrul electoral la nivlul unitatii administrative teritoriale
Dispozitia Nr. 39
Dispozitia Nr. 40 - privind predarea-primirea gestiunii de stare civila din comuna Tutora, Jud Iasi de catre domnul Anton Amarandei, doamnei Iacob Ana Maria
Dispozitia Nr. 41
Dispozitia Nr. 42 - privind preluarea atributiilor inspectorului agricol de catre dna consilier Alina Badilita pe perioada delegarii titularului postului pe functia de secreta
Dispozitia Nr. 43
Dispozitia Nr. 44
Dispozitia Nr. 45 - privind recuperarea sumei incasate necuvenit alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Ghinda Petronela
Dispozitia Nr. 46 - pentru modificare-debit la ajutorul de incalzire a locuintei in sezonul rece 2021-2022 domnului Iliesi Mihai
Dispozitia Nr. 47 - pentru modificare-debit la ajutorul de incalzire a locuintei in sezonul rece 2021-2022 domnului Gorgan Mihai
Dispozitia Nr. 48
Dispozitia Nr. 49
Dispozitia Nr. 50
Dispozitia Nr. 51 - privind desemnarea doamnei Iacob Ana-Maria pentru completarea si transmiterea la ITM a registrului general de evidenta a salariatilor
Dispozitia Nr. 52
Dispozitia Nr. 53 - privind modificarea cuantumului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru beneficiarii in plata cu domiciliul in comuna Tutora, Jud. Iasi
Dispozitia Nr. 54 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor financiare in vederea atribuirii contractelor de achizitie directa pentru produse, servicii si sau lucrari

Vizualizari: 70
Data creare: 28-03-2022 20:24:01

Regulament de ordine interioară

Regulament de ordine interioară

Documente pdf
Regulament de ordine interioară

Vizualizari: 50
Data creare: 28-03-2022 15:23:36

Publicații de căsătorie 2022

Publicații de căsătorie 2022

Documente pdf
Publicatie casatorie Dorneanu Alexandru-Marian si Marin Maria-Luminita
Publicatie căsătorie FILIP IOAN-MARIUS și MACAREL OANA
Publicatie căsătorie Axinte Dorin-Petru și Sofian Ana-Maria
Publicație căsătorie Niță Ștefan - George și Buraga Alina-Andreea
Publicatie casatorie Sîsîiac Gabriel - Adrian si Bortă Oana-Andreea
Publicatie casatorie Nistor George- Bordei Vasilica-Catalina
Publicatie casatorie Avasiloaei
Publicatie căsătorie Novac Vlad - Florian si Bacinschi Elena-Alina
Publicatie căsătorie Pintilie Marius-Mihai si Parasca Elena-Diana
Publicație căsătorie Tiron Vladut si David Georgiana
Publicație căsătorie Roman Ionuț Răzvan și Lungu Bianca Ioana
Publicatie casatorie Mihailescu Florin si Robica Andreea-Daniela
Publicatie casatorie Covalciuc Robert - Stefan si Anițoaie Diana Georgiana
Boandă Silviu- Dumitru si Hariton Gabriela Publicatie casatorie
Publicatie Nemțanu Cosmin-Andrei si Costache Gabriela căsătorie
Publicație căsătorie Agrigoroaei Petru si Popescu Mirela Gina
Publicație căsătorie Lungu Alexandru și Gherasim Corina-Elena
Publicatie casatorie MIHĂILĂ CĂLIN SI COZMA ELENA
Publicație căsătorie Gifei Constantin si Frunza Denisa-Petronela
Publicație căsătorie PĂRPĂRIȚĂ Florin si Tofan Vasilica
Publicație căsătorie Gaman Marian-Dumitru si Ciobanu Tuța
Publicație căsătorie Puiu Dănuț-Petru si Crădiun Iulia
Publicație căsătorie Gugiuman Cătălin-Dimitrian si Tofan Paula

Vizualizari: 59
Data creare: 28-03-2022 11:47:32

Lucrări de înregistrare sistematică

Lucrări de înregistrare sistematică

Documente pdf
Anunț prealabil privind publicarea documentelor tehnic ale cadastrului

Vizualizari: 51
Data creare: 28-03-2022 11:46:50

Actualizare Plan Urbanistic General

Actualizare Plan Urbanistic General

Documente pdf
Anunț organizare ședință publică dezbatere Actualizare plan urbanistic general - UAT Țuțora

Vizualizari: 57
Data creare: 22-03-2022 10:36:46

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Documente pdf
Hotărârea nr. 2 privind organizarea rețelei școlare de pe raza UAT Țuțora
Hotărârea nr. 3 privind aprobarea statutului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 4 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL Țuțora
Hotărârea nr. 5 privind reorganizarea Comitetului Local pentru situații de urgență și a Centrului Operativ pentru situații de urgență Țuțora
Hotărârea nr. 6 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public și privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 7 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale - impozite și taxe locale din bugetul local 2021
Hotărârea nr. 8 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2022
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea modului de întocmire a Registrului Agricol al Primăriei Țuțora pentru anii 2020-2024
Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, fenomenelor meteorologice periculoase
Hotărârea nr. 11 privind rectificarea art. 1 al HCL 76 din 31.08.2017 - trecere suprafață Bază sportivă Țuțora din domeniul privat în domeniul public
Hotararea Nr. 12 - privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii WiFi 4EU Promovarea conectivitatii la internet
Hotararea Nr. 13 - privind demararea formalitatilor la investitia Infiintare sistem de supraveghere video stradal in comuna Tutora
Hotararea Nr. 14 - pentru demararea formalitatilor privind investitia Reabilitare, modernizare si extindere cladire Primarie in sat Tutora
Hotararea Nr. 15 - privind insusirea valorii spatiului comercial inchiriat de Romtelekom, proprietate Consiliul Local, conform raportului de evaluare intocmit
Hotararea Nr. 16 - privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii Infiintare retea gaze naturale presiune medie in comuna Tutora
Hotararea Nr. 17 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Tutora a cladirilor Scolii primare Opriseni
Hotararea Nr. 18 - privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat al comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 19 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
Hotararea Nr. 20 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din 28.01.202 a sedintei extraordinare din 10.02.2022 a CL Tutora
Hotararea Nr. 21 - privind constituirea culoarului de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat in comuna Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 22 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 23 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 24 - privind alocarea sumei de 6000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 Martie 2022
Hotararea Nr. 25 - privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 26 - privind stabilirea de cote maxime lunare privind consumul de combustibil pentru primar, viceprimar, secretar general si utilajele din dotarea primariei Tutora
Hotararea Nr. 27 - privind definitivarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
Hotararea Nr. 28 - privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local intocmit in confirmitate cu prevederile legii 416-2021 pe anul 2022
Hotararea Nr. 29 - privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea Nr. 30 - cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata construirii locuintelor a unui numar de 5 case catre Asociatia habitat for Humanity Romania
Hotararea Nr. 31 - cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune pasune incheiat cu PFA Lungu Ion si scoaterea la licitatie a terenului ramas disponibil in veder
Hotararea Nr. 32 - privind punerea la dispozitia RDS RCS a suprafetei de 150mp in vederea amplasarii unui pilon de telecomunicatii necesar extinderii si modernizarii retelei de
Hotararea Nr. 33 - privind demararea formalitatilor in vederea implementarii obiectivului de investii Extindere retea de gaze naturale in satele Chiperesti si Opriseni din comun
Hotararea Nr. 34 - privind includerea in domeniul privat al comunei Tutora a suprafetei de 3200 mp situat in sat Opriseni
Hotararea Nr. 35 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimat aferente proiectului de investitie Extinderea retelei de gaze naturale in satele Chipere
Hotararea Nr. 36 - privind completarea bugetului local pe anul 2022
HCL nr. 49 privind completarea PAAP - ului 2022
HCl nr.50 privind demararea formalităților privind realizarea investiției Înființare piste de biciclete în Comuna Țuțora
HCl nr. 51 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat aferente proiectului de investiție Extinderea rețelei de gaze naturale în satele Chiperești și Opri
HCL nr. 52 privind aprobarea actualizării valorii investiției Achiziție tablete școlare și echipamente electronice pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Ț
HCL nr. 53 privind rectificarea art.1 al HCL Țuțora nr. 40
HCL nr. 54 privind aprobarea depunerii în partenriat a proiectului Achizitie microbuz nepoluant si puncte de reincarcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomești, Județul Iasi
HCl nr. 55 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu ADI GAZ-3 și aprobarea cererii de finantare, a devizului estimativ și aprobarea implementarii obiectivului Infiin
HCL nr.56 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimat aferente proiectului de investiție extinderea retelei de gaze naturale in satele Chiperești si Oprise
HCL nr. 57 privind aprobarea solicitarii de preluare de catre UAT Țuțora în administrare și utilizare publică a imobilului identificat prin nr cadastral 62067
HCl nr.58 aprobare procese verbale sedinte anterioare
HCl nr.59 privind scăderea din evidenta analitica a creanțelor fiscale-impozite si taxe locale din bugetul local 2022
Hcl nr.60 cu privire la darea in adminsitrare a unui teren in suprafață de 5192 mp către DGASPC Iasi
Hcl nr.61 privind numirea reprezentantilor CL în Comisia de analiza in baza Legii nr 15 din 2003
Hcl nr.62 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii”Reabilitare drumuri locale afctate de inundatii in comuna Țuțora, județul Iasi”
Hcl nr.63 privind aprobarea documebtatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Țuțora, imobil identificat cu nr cadastral 62653
Hcl nr.64 privind transformarea unui post de natura contractuala în funcție publica de executie și modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comu
Hcl nr.65 privind revocarea HCL nr.24 din 25.02.2021 și actualizarea traseelor și stațiilor de îmbarcare debarcare a călătorilor ptr transportul public de pe raza UAT Tutora
Hcl nr.66 privin aprobara proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”Amenajare piste ptr circulatia bicicletelor in Comuna Țuțora, Județul iași”
Hcl nr.67 privind actualizarea bugetului și a caracteristicolor tehnice aferente proiectului ”Achiziția de accesorii - perie și sărăriță în cadrul serviciului de gospodărire comun
HCl nr.68 privind aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din 29.04.2022 și de la ședința extraordinară din 10.05.2022 ale Consiliului local Țuțora
Hcl nr. 69 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale-impozite și taxe locale din bugetul local 2022
Hcl nr.70 privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local pentru organizarea ”Zilei Copilului” din 1 iunie 2022
Hcl nr.71 cu privire la aprobarea ”Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin Codul Administrat
Hcl nr.72 privind neasumarea responsabilității organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului
Hcl nr.73 privind validarea inventarului terenurilor disponibile-Legea 15 din2003
Hcl nr.74 privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Județul Iași în proprietatea publica a Comunei Țuțora a imobilului teren situat în Sat Chiperești în suprafață de 4
Hcl nr.75 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitării
Hcl nr. 76 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Țuțora pentru trimestrul I al anului 2022
Hcl nr.77 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT Țuțora
Hcl nr.78 privind completarea anexei nr.IX a Hcl nr.11810.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022
Hcl nr.79 privind modificarea continutului art.1 al Hotărârii Consiliului Local Țuțora nr.41 din 25.03.2022
HCl nr.82 privind aprobarea pv sedinte anterioare
HCL nr.83 privind desemnare președinte de ședință trim. III
HCL nr.84 privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul III
HCL nr.85 privind alocarea unei sume de 30.000 lei pentru organizarea unei tabere școlare
HCL nr.86 privind completarea PAAP 2022
Hcl nr.87 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale
HCL nr.88 privind aprobarea participării la Programul de stimulare parc auto
HCL nr.89 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Țuțora
HCl nr 90 din 15.07.2022 privind rectificarea BVC pe trimestrul III al anului 2022
HCL nr.91 din 15.07.2022 privind modificarea conținutului art.1 al HCl Țuțora nr.81
HCl NR. 92 privind aprobarea pv ședinte anterioare
HCl nr. 93 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale -impozite și taxe locale din bugetul local 2022
HCl nr. 94 privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local către parohiile din comună
HCl nr.95 privind susținerea financiară a Taberei de vară - Continuăm cu bucurie 2022
HCl nr.96 privind însușirea cheltuielilor fondurilor bănești din bugetul local ptr evenimentul organizat Zilei Copilului și pentru tabăra școlară
HCL nr.97 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Țuțora nr.3 din 2004
HCL nr.97 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Țuțora nr.3 din 2004
HCl nr.98 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală în conf cu Legea nr.15 din 2003
HCL NR.100 DIN 17.08.2022 privind modificarea organigramei - transformare post
HCL nr.99 privind participarea la Programul privind creștereea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
HCl nr 100 privind modificarea si completara Organigramei si a Statului de funcții la nivelul UAT Țuțora, judțul Iași
HCL nr.101 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al II lea al anului 2022
HCl nr 102 privind aprobarea proceselor verbale de la sedinta ordinara din data de 29 07 2022 si de la sedinta extraordinara din data de 17.08 2022
HCL nr 103 privind scăderea din evidența analitică a creantelor fiscale impozite si taxe locale din bugetul local
HCl nr 104 privind predarea către MDLPA a amplasamentului situat în sat Țuțora pentru investitia Reabilitare, modernizare si extindere clădire primărie în Sat Țuțora, Comuna
HCL nr 105 privind aprobarea documentatiei tehnico economică pentru investitia Reabilitare, modernizare si extindere clădire primărie în Sat Țuțora, Comuna Țuțora, Județul Ia
HCL nr.106 privind aprobarea si insusirea Procedurii Operationale privind veniturile din arendă si obligația înregistrării contractelor de arendă
HCL nr 107 privind modificarea si completarea PAAP
HCL nr.108 privind alocarea sumei de 45 ooo de lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Comunei Țuțora din 8 septembrie 2022
HCl nr 109 privind rectificarea bugetului local pe trim al III lea al anului 2022
Hcl nr.110 privind alocare fonduri banesti Asociația Sportivă Tutora
HCl nr. 111 privind luarea la cunoștință a SC nr 2509 din 2021, a Hotărârii civile nr 220 din 2022 si a ordonanței de clasare
Hcl nr 112 privind rectificarea bugetului local pe trimestru al III lea al anului 2022
HCl nr 113 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice din anul 2022
HCl nr 114 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil- identificat cu nr cadastral 62760
HCL nr.115 din 12.09 privind aprobarea unor măsuri referitoare la reducerea consumului de energie electrică
HCL nr.116 din 12 .09 privind modificarea si completarea HCL nr.54- proiect microbuz
HCL 117 - privind aprobarea proceselor verbale de la sedinta ordinara din 2.08.2022 si 12.09.2022
HCL 118 - privind validarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privata a UAT Tutora
HCL 119 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL Tutora pe trim IV 2022
HCL 120 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trim IV 2022
HCL 121 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trim II 2022
HCL 122 - privind aprobarea completarii HCL Nr 66 din 10 mai 2022
HCL 123 - privind aprobarea solicitarii luarii in administrare a terenului aferent investitiei proiectului Amenajare piste pentru circulatia bicicletelor
HCL 124 - privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil proprietate privata 63935
HCL 125 - privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale din bugetul local 2022
HCL 126 - privind desemnarea reprezentatului CL Tutora care va face parte din CA Scolii Gimnaziale
HCL 127 - privind aprobarea modificarii solutiei tehnice de inlocuire centrala pe lemne cu centrala pe gaz la obiectivul de investii Construire si dotare casa de Cultura
HCL 128 - privind actualizarea ROF al compartimentului de asistenta sociala Tutora
HCL 129 - privind luarea la cunostinta si insusirea raportului privind modul de indeplinire a masurilor formulate de Camera de Conturi a jud Iasi
HCL 130 - privind luarea la cunostinta si insusirea raportului privind modul de indeplinire a masurilor formulate de Camera de Conturi a jud Iasi nr.76
HCL 131 - privind insusirea cheltuielor fondurilor banesti din bugetul local pentru organizarea Zilei comunei Tutora - 8 septembrie 2022
HCL 132 - privind aducerea la cunostinta a deciziei civile nr 245 pronuntata de Tribunalul Iasi
HCL 133 - privind introducerea in domeniul privat al comunei Tutora a doua utilaje
HCL 134 - privind rectificarea art.2 al HCL nr.88
HCL 135 - privind suspendarea aplicarii redeventei cuvenite in contractele de cesiune 2946 si 2948
HCL 136 - privind mandatarea Primarului Comunei Tutora in vederea reprezentarii CL al Comunei Tutora in dosarul 6211P2022
HCL nr.137 privind aprobare pv ședință ordinară din 28 septembrie 2022
HCL nr.138 privind aprobarea valorii finale a proiectului Achizitie perie și sărăriță
HCL nr.139 privind stabilirea perioadei de inventariere anuală
HCL nr.140 privind demarare formalități ”Construire anexă primărie, Comuna Țuțora, Județul Iași”
HCL nr. 141 privind demarare formalități necesare pe lucrarea ”Construire și dotare Grădiniță cu Program Prelungit în COmuna Țuțora, SAt CHiperești, Județul Iași”
HCL nr. 142 privind aducerea la cunoștință și însușirea prevederilor raportului de audit nr 7447 din 15 09 2022
HCL nr. 143 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022
HCL nr. 144 privind decontarea navetei pentru luna septembrie 2022- profesori
HCL nr. 145 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.482009 consolidat 2021, prin Actu
HCL nr.146 privind aprobare completare PAAP
HCL nr.147 privind aprobarea valorii finale a investiției ”Modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe raza UAT Țuțora”
HCl nr.148 privind implementarea ”proiectului Creșterea nivelului de dotare tehnică a serviciului de gospodărie comunală al comunei Țuțora, JUdețul IAși”
HCL nr.149 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
HCL nr. 149 privind completarea PAAP -ului pentru anul 2022
HCL nr. 150 cu privire la aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publica de lucrări ”Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție Moderni
HCl nr. 151 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Tutora
HCl nr. 151 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Tutora

Vizualizari: 60
Data creare: 25-02-2022 08:50:36

Statutul comunei Tutora

Statutul comunei Tutora

Documente pdf
Statut UAT Țuțora

Vizualizari: 69
Data creare: 09-02-2022 12:02:31

Înființare rețea distribuție gaze naturale presiune medie în comuna Țuțora, județul Iași


ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE ÎN COMUNA ȚUȚORA,
JUDEȚUL IAȘI 
    Având în vedere necesitatea înființării rețelei de gaze naturale în comuna Țuțora, în anul 2019 a fost demarată procedura de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Țuțora, județul Iași, fiind atribuită către S.C. Delgaz Grid S.A. în baza contractului cu nr. 6632CL / 02.04.2020.
În urma întocmirii proiectului tehnic, S.C. Delgaz Grid S.A. a atribuit execuția de lucrări către firma S.C. Instal-Con S.R.L., rețeaua fiind finalizată în anul 2021, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor n
Citeste mai mult...

Foto
Rețea gaze naturale peste râu Jijia (Pod sat Chiperești)

Vizualizari: 102
Data creare: 01-02-2022 13:39:12

Bilanțul primarului pentru anul 2021

Bilanțul primarului pentru anul 2021

Documente pdf
Bilanțul primarului Comunei Țuțora pentru anul 2021

Vizualizari: 51
Data creare: 31-01-2022 08:26:49

Modalitatea de conectare

Modalitatea de conectare

Vizualizari: 75
Data creare: 10-01-2022 10:06:57

WiFi 4 EU

    Începând cu data de 09.12.2021 cetățenii comunei Țuțora beneficiază de internet wifi gratuit în cadrul programului Wifi4EU, implementat în colaborare cu Uniunea Europeană. 
    Proiectul Wifi4EU a fost accesat în anul 2020, dar având în vedere pandemia de SARS-Cov 2 (Covid 19) acesta nu s-a putut implementa, fiind finalizat în anul 2021.       Acesta presupune instalarea a 10 puncte de acces Wifi pe raza comunei cu internet de mare viteză (fibră optică) cu o rază de semnal de aproximativ 100 m. 
   Punctele instalate sunt următoarele: 
 Sat Țuțora: 
- Intrare sat Țuțora (Neamțu Ștefan) 
- Dispensar uman / Școala Gimnazială Țuțo
Citeste mai mult...

Documente pdf
Modalitatea de conectare la rețeaua de Wifi

Vizualizari: 148
Data creare: 04-01-2022 14:16:26

Construire teren multifuncțional în sat Oprișeni, comuna Țuțora


CONSTRUIRE TEREN DE SPORT DIN GAZON ARTIFICIAL ÎN SATUL OPRIȘENI, COMUNA ȚUȚORA, JUDEȚUL IAȘI 
      În imediata apropiere a Școlii primare Oprișeni a fost amenajat în anul 2019 un teren multifuncțional din gazon artificial. Pe acesta se pot practica diverse sporturi: fotbal, tenis de camp, handbal, fiind primul teren de acest gen de pe raza comunei, acesta având ca scop promovarea practicării de activități sportive. 
     Valoarea totală a investiției a fost de 161.500 lei, sumă finanțată integral din bugetul local al comunei Țuțora, lucrarea fiind realizată de către S.C. Metal Spații Verzi S.R.L. 
  &
Citeste mai mult...

Foto
Teren multifuncțional

Vizualizari: 93
Data creare: 04-01-2022 12:05:46

Reabilitare drumuri locale afectate de inundații


REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA ȚUȚORA, JUDEȚUL IAȘI

Având în vedere inundațiile puternice din anul 2019 care au afectat satul Chiperești, am depus către Compania Națională de Investiții o cerere de finanțare în cadrul submăsurii Lucrări în primă urgență, fiind demarată licitația în anul 2020, iar în primăvara anului 2021 a fost declarată câștigătoare firma S.C. CONEST S.A..
În total se vor reabilita prin asfaltare 1,3 km de drumuri, sectoarele vizate fiind: DS 1 de la Lunga Vasile la fam Macarie Maria, DS Crețu Costel la Albu Neculai, DS Mihăița Toader la Onuțu Mircea, DS Mucedu Ghe Dima - Crețu Costel, DS Serbenciuc Ion - Școala Chiperești.
Valoarea totală a investiției este de 2.888.829,64 Citeste mai mult...

Foto
DS Crețu Costel - Albu Neculai

Vizualizari: 160
Data creare: 04-01-2022 11:54:29

Înființare bază sportivă în sat Țuțora, comuna Țuțora, județul Iași


ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN SAT ȚUȚORA, COMUNA ȚUȚORA, JUDEȚUL IAȘI


În anul 2018 a fost depusă o cerere de finanțare către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în vederea înființării unei baze sportive în satul Țuțora din fonduri europene. Aceasta a fost aprobată urmând să fie demarată procedura de achiziție, fiind declarată câștigătoare firma S.C. 3 MIND S.R.L.
Lucrările au început în data de 16.11.2018 și au durat aproximativ 2 ani de zile, fiind semnat procesul verbal de recepție în data de 14.10.2020.
Suprafața totală a bazei sportive este de 9995 mp și este dotată cu:
• Vestiare dotate cu dușuri și grup sanitar
• Sistem de irigație automat
• Parcare
• N Citeste mai mult...

Foto
Afiș investiție

Vizualizari: 81
Data creare: 04-01-2022 11:44:02

Construire și dotare casă de cultură în sat Țuțora, comuna Țuțora


CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT ȚUȚORA, COMUNA ȚUȚORA, JUDEȚUL IAȘI 

    Printre prioritățile Primăriei Comunei Țuțora pentru anul 2022, se numără finalizarea lucrărilor la căminul cultural din satul Țuțora, comuna Țuțora. 
        Administrația locală din comuna Țuțora a demarat proiectul privind construirea și dotarea Căminului Cultural din satul cu același nume în urmă cu circa trei ani de zile, fiind necesare 3 proceduri de achiziții pentru ca un executant să se înscrie la licitație. 
 
Citeste mai mult...

Foto
Panou investiție

Vizualizari: 155
Data creare: 04-01-2022 11:41:53

Reabilitare, modernizare și extindere clădire primărie

Reabilitare, modernizare și extindere clădire primărie

Vizualizari: 98
Data creare: 04-01-2022 11:40:41

Achiziție perie stradală și sărăriță

Achiziție perie stradală și sărăriță

Vizualizari: 77
Data creare: 04-01-2022 11:39:16

Amenajare drumuri de acces la exploatații agricole

Amenajare drumuri de acces la exploatații agricole

Vizualizari: 84
Data creare: 04-01-2022 11:38:08

Cconstruire și dotare Centru educațional Oprișeni


Investiții importante în infrastructura educațională din comună: 
 ’’Construire și dotare Centru Educaţional Oprişeni,str. Învățător Adrian Costăchescu, nr. 3, sat Oprişeni, comuna Ţuţora, județul Iași’’ 

     Educația este unul dintre cei mai importanți piloni ai unei comunități și suntem în continuă colaborare cu unitățile de învățământ de pe raza comunei, încercând să creem cele mai bune condiții pentru copii noștri.
Proiectul se va realiza cu fonduri naționale prin Compania Națională de Investiții, pe
Citeste mai mult...

Foto
Construire și dotare Centru Educațional Oprișeni - str. Învățător Adrian Costăchescu, nr. 3, sat Oprișeni, comuna Țuțora, județul Iași

Vizualizari: 175
Data creare: 04-01-2022 11:37:24

Înființare sistem de canalizare sistem de canalizare în comuna Țuțora

Înființare sistem de canalizare sistem de canalizare în comuna Țuțora

Vizualizari: 81
Data creare: 04-01-2022 11:36:04

Progrese proiect IMDRO Tutora

Progrese proiect IMDRO Tutora

Documente pdf
Progrese proiect IMDRO Tutora

Vizualizari: 77
Data creare: 20-12-2021 19:49:06

Anunț concurs - promovare grad profesional

Anunț concurs - promovare grad profesional

Documente pdf
Anunț concurs - promovare grad profesional

Vizualizari: 85
Data creare: 17-11-2021 11:16:19

Anunturi vanzare terenuri

Anunturi vanzare terenuri

Documente pdf
Oferta teren 0,4750 ha + notificare preemtori
Oferta teren extravilan 0.2000 ha proprietatea doamnelor BULGAIU Si Martiniuc + notificare preemtor
Comunicare de acceptare oferta teren 0,2000 ha - Neamtu Sorin
Comunicare de acceptare oferta teren 0,4750 ha - Neamtu Sorin
Oferta Ciuta Petronela - teren 0,4750 ha+notificare preemtori
Anunț organizare licitație terenuri Țuțora
Oferta vanzare teren 0,8321 ha - Vieru + notificare preemtor
Oferta teren Vieru 0,1060 ha + notificare preemtori
Oferta teren Vieru 0,1540 ha + notificare preemtori
Oferă teren Vieru 0,2200 ha + notificare preemtori
Ofertă teren Epure Maria- 0,9500 ha + notificare preemtor
Ofertă teren Zberianu Maria - 0,2000 ha + notificare preemtori
Ofertă teren Zberianu Maria - 0,9500 ha + notificare preemtori
Oferta teren Vieru Maria - 0.2200 ha + notificare preemtori
Comunicare de acceptare oferta 0,1060 ha
Comunicare de acceptare oferta 0,1540 ha
Comunicare de acceptare oferta 0,8321 ha
Comunicare de acceptare oferta teren 0,2200 ha
Oferta vanzare teren 0,2133 ha + notificare preemptori
Oferta vanzare teren Dima Adrian - 1,00 ha - teren extravilan + notificare preemtor
Oferta vanzare teren Grigoras Vasile si notificare preemtori
Oferta vanzare teren Martiniuc Paula + notificare preemtori
Comunicare acceptare ofertă teren - Neamtu Sorin - 0,6042 ha
Comunicare acceptare ofertă teren - Neamtu Mihaela- 0,3325 ha
Comunicare acceptare oferta vanzare teren
Vanzare teren
Vanzare teren pascaru 0,08 ha

Vizualizari: 86
Data creare: 10-11-2021 12:25:32

AJPIS IASI - INFORMARE CU PRIVIRE LA MASURILE DE APLICARE A LEGII 226-2021 - PDF INTELIGENT

AJPIS IASI - INFORMARE CU PRIVIRE LA MASURILE DE APLICARE A LEGII 226-2021 - PDF INTELIGENT

Documente pdf
INFORMARE CU PRIVIRE LA MASURILE DE APLICARE A LEGII 226-2021 - PDF INTELIGENT
CERERE 2021 - FORMULAR INTELIGENT

Linkuri externe
Tutorial completare PDF Inteligent - video Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=O6-VZnimbeo&t=2s&ab_channel=AgentiaNationalapentruPlatisiInspectieSocial

Vizualizari: 87
Data creare: 08-11-2021 09:29:04

Anunt recrutare Grup monitorizare

Anunt recrutare Grup monitorizare

Documente pdf
Anunt recrutare Grup monitorizare

Vizualizari: 93
Data creare: 21-10-2021 16:32:55

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE PRIN PROGRAMULUI OP

Anunt recrutare grup tinta

Documente pdf
Anunt recrutare grup tinta

Vizualizari: 95
Data creare: 06-10-2021 16:39:56

Comunicat de presa

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN INSTRUMENTUL
EUROPEAN DE VECINĂTATE PRIN PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

Documente pdf
Comunicat de presa
Anunt recrutare grup tinta
Anunt recrutare Grup monitorizare

Vizualizari: 93
Data creare: 06-10-2021 16:37:26

Indicatori 2021

Indicatori 2021

Documente pdf
Indicatori Martie 2021

Vizualizari: 134
Data creare: 26-06-2021 16:12:01

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

AFIR

AFIRAFIR