Primaria Comunei Tutora - judetul Iasi » Telefon: 0232-298.777, 298.800 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.


Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Consilier Principal - Anunț Concurs

Documente pdf
Anunț organizare concurs
Bibliografie concurs
Anunț rezultat verificare dosare

Vizualizari: 14
Data creare: 17-04-2019 10:35:01
Legături utile

Linkuri externe
„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vizualizari: 14
Data creare: 18-03-2019 09:56:18
Hotărâri Consiliul Local anul 2019

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 privind aprobarea procesului verbaș al ședinței ordinare a CL Țuțora
Hotătârea nr. 2 cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora
Hotărârea nr. 3 privind organizarea rețelei școlare de pe raza UAT a comunei Țuțora alcatuită din unitațile de învățământ care vor funcționa în anul 2019 - 2020
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al comunei Țuțora pentru anul 208
Hotărârea nr. 6 privind includerea îîn domeniul privat al comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 300 mp, situat în intravilanul satului Oprișeni
Hotărârea nr. 7 privind constituirea culoarului de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 8 privind aprobarea completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea fluxului de călători și a stațiilor de îmbarcare-debarcare a călătorilor din comuna Țuțora în vederea întocmirii Noului Program de transport public județean de persoane prin curse regualt
Hotărârea nr. 10 privind însușirea cheltuielilor fondurilor bănești din bugetul local, pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă
Hotărârea nr. 11 privind aprobarea p-v al ședinței ordinare a Consiliului Local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr .12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019_removed
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 14 privind aprobarea pe domenii privind serviciile publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității în comuna Țuțora
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în conformitate cu prevederile art. 6, alin (9) din Legea nr. 416-2001
Hotărârea nr. 16 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 17 privind alocarea sumei de 3500 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 Martie 2019
Hotărârea nr. 18 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a CL Țuțora din data de 28.02.2019
Hotărârea nr. 19 privind completarea componenței Consiliului Local al Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 20 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 300 mpsituat în sat Oprișeni, comuna Țuțora
Hotărârea nr. 21 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilului și terenului intravilan aferent îîn suprafață de 227 mp
Hotărârea nr. 22 privind includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 3535 mp, situat în extravilan, sat Oprișeni, în vederea concesionării
Hotărârea nr. 23 cu privire la includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a suprafeței de 330 mp situat în sat Oprișeni și aprobarea vânzării prin licitație publică
Hotărârea nr. 24 privind aprobarea graficului de ședințe al CL Țuțora pe trimestrul II 2019
Hotărârea nr. 25 privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul II
Hotărârea nr. 26 privind aprobarea în AGA ARSACIS revocarea hotărârii AGA ARSACIS nr. 19 din 14.06.2018
Hotărârea nr. 27, referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 din 2009, prin actul adițional nr. 29
Hotărârea nr. 28 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL - a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Hotărârea nr 29 cu privire la determinarea suprafeței de pășune, situată în tarlaua 49-1, parcela P474-1 aparținând domeniului privat al comunei Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Contractului de depozit a deșeurilor menajere și similare la Depozitul Țuțora, dintre Primăria Comunei Țuțora și SC SALUBRIS SA Iași
Hotărârea nr. 31 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 330 mp situat în sat Oprișeni
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea bugetului comunei Țuțora, județul Iași, pe anul 2019
Hotărârea nr. 33 privind aprobarea realizării investiției în cadrul PNDR 2014-2020 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - Infrastructura de irigații
Hotărârea nr. 34 - privind asumarea-neasumarea responsabilității organizării și derulării Programului pentru Școli al României la nivelul UAT Țuțora
Hotărârea nr. 35 - privind aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din data de 28.03.2019
Hotărârea nr. 36 - privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG
Hotărârea nr. 37 - privind instituirea echipei mobile de intervenție pentru cazurile de violență domestică
Hotărârea nr. 38 privind aprobarea ROF al compartimentului de asistență socială
Hotărârea nr. 39 - privind aprobarea Actului Adițional la ctr. de concesiune nr. 2141 din 2017
Hotărârea nr. 40 - privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 41 - privind aprobarae contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 42 - privind aprobarea rezultatului reevaluării patrimoniului public și privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 43 - privind includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a magaziei și grup sanitar - Dispensar Țuțora
Hotărârea nr. 44 - privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 imobile de la priza prut al localității Țuțora
Hotărârea nr. 45 privind rectificarea bugetului local 2019
Hotărârea nr. 46 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două spații destinația birouri proprietatea consiliului local Țuțora
Hotărârea nr. 47 - privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale
Hotărârea nr. 48 - privind demararae procedurii de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale
Hotărârea nr. 49 privind alocarea sumei de 1500 lei pentru organizarea Festivalului de muzică și dans între Jijia și Prut
Hotărârea nr. 50 privind aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din data de 31.05.2019
Hotărârea nr. 52 - privind aprobarea graficului de ședințe a CL Țuțora pe trimestrul III 2019
Hotărârea nr. 53 privind actualizarea ROF al comp de asistență socială aprobat prin HCL nr. 38 din 31.05.2019
Hotărârea nr. 54 - privind completarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 55 -privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 56 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru trim II 2019
Hotărârea nr. 57 - privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor
Hotărârea nr. 58 privind alocarea a 5000 lei pentru organizarea taberei de vară din cadrul asociației Bucuriile Vieții
Hotărârea nr. 59 - privind modificarea regulamentului pentru instituirea și administrarea taxei speciale de salubritate
Hotărârea nr. 60 - privind aprobarea înființării ziarului local al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 61 - privind aprobarea procesului verbal ale ședinței ordinare din data de 31.07.2019
Hotărârea nr. 62 privind alocarea sumei de 45000 lei pentru organizarea Zilei Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 64 - privind aprobarea actualizării și completarea actului constitutiv
Hotărârea nr. 65 - privind acordarea manmdatului special la exprimarea votului in AGA ARSACIS
Hotărârea nr. 66 - privind aprobarea structurii organizatorice prin care se stabilește funcția de secretar general al UAT ȚUȚORA
Hotărârea nr. 67 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim III 2019
Hotărârea nr. 68 - privind completarea planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 69 - cu privire la întocmirea documentației tehnice pentru obiectivul Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 70 - privind trecerea din domeniul privat în dom. public a drumului sătesc Mucedu GH - Crețu Costel
Hotărârea nr. 71 - privind aprobarae indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul - Cosntuire teren de sport din gazon artificial Oprișeni
Hotărârea nr. 72 - privind rectificarea bugetului local pe trim III 2019
Hotărârae nr. 73 - privind aprobarea P.V. ale ședinței ordinare din data de 29.08.2019
Hotărârea nr. 74 - privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul IV 2019
Hotărârea nr. 75 - privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul IV 2019

Vizualizari: 14
Data creare: 06-03-2019 12:59:40
Dispoziții anul 2019

Documente pdf
Dispoziția nr. 01
Dispoziția nr. 02
Dispoziția nr. 03
Dispoziția nr. 04
Dispoziția nr. 05
Dispoziția nr. 06
Dispoziția nr. 07
Dispoziția nr. 08
Dispoziția nr. 09
Dispoziția nr. 10
Dispoziția nr. 12
Dispoziția nr. 13
Dispoziția nr. 14
Dispoziția nr. 15
Dispoziția nr. 16
Dispoziția nr. 17
Dispoziția nr. 18
Dispoziția nr. 19
Dispoziția nr. 20
Dispoziția nr. 21
Dispoziția nr. 22
Dispoziția nr. 23
Dispoziția nr. 24
Dispoziția nr. 25
Dispoziția nr. 26
Dispoziția nr. 27
Dispoziția nr. 28
Dispoziția nr. 29
Dispoziția nr. 30
Dispoziția nr. 31
Dispoziția nr. 32
Dispoziția nr. 33
Dispoziția nr. 34
Dispoziția nr. 35
Dispoziția nr. 35
Dispoziția nr. 36 (2)
Dispoziția nr. 37 (2)
Dispoziția nr. 38 (2)
Dispoziția nr. 40 (2)
Dispoziția nr. 39 (2)
Dispoziția nr. 41
Dispoziția nr. 42
Dispoziția nr. 43
Dispoziția nr. 44
Dispoziția nr. 45 pentru aprobarea Declarației de aderare la SNA 2016-2020
Dispoziția nr. 46
Dispoziția nr. 47
Dispoziția nr. 48
Dispoziția nr. 49
Dispoziția nr. 50
Dispoziția nr. 51
Dispoziția nr. 62
Dispoziția nr. 61
Dispoziția nr. 60 - incetare plată
Dispoziția nr. 59 - convocare ședință C.L.
Dispoziția nr. 58 concurs inspector II
Dispoziția nr. 57 - schimbare reprezentant legal al alocației de stat
Dispoziția nr. 56 - acordare indemnizație grad handicap grav
Dispoziția nr. 55 - încetare plată ASF
Dispoziția nr. 54 - modificare cuantum alocație ASF
Dispoziția nr. 53 - modificare număr membri ai familiaei la ASF
Dispoziția nr. 52 - modificare ASF
Dispozittia nr. 53
Dispozitia nr. 54 (

Vizualizari: 15
Data creare: 06-03-2019 12:59:02
Documente A.P.I.A. 2019

Documente pdf
Lista programărilor pentru campania 2019 de depunere a cererilor de sprijin în agricultură

Vizualizari: 20
Data creare: 25-02-2019 10:52:42
Certificate de urbanism eliberate în anul 2018

Documente pdf
Certificate de urbanism eliberate în anul 2018

Vizualizari: 14
Data creare: 01-02-2019 09:51:13
Autorizații de construire eliberate în anul 2018

Documente pdf
Autorizații de construire anul 2018

Vizualizari: 16
Data creare: 01-02-2019 09:47:06
Declarații de impunere taxă salubritate 2019

Documente pdf
Declarații de impunere persoane fizice
Declarații de impunere persoane juridice
Hotărârea Consiliului Local Țuțora 94-17.12.2018
Regulament

Vizualizari: 15
Data creare: 23-01-2019 14:43:51
Bugete anul 2018

Documente pdf
Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 inițial

Vizualizari: 24
Data creare: 14-11-2018 10:02:54
Declarații de interese anul 2018

Vizualizari: 17
Data creare: 12-11-2018 10:56:22
Salarii

Documente pdf
Asistenți personali
Personal contractual
Personal bibliotecă
Demnitari
Funcții publice

Vizualizari: 18
Data creare: 11-10-2018 09:49:22
Muncitor necalificat

Documente pdf
Anunț concurs muncitor necalificat
Anunț privind verificarea dosarelor candidaților

Vizualizari: 19
Data creare: 26-09-2018 12:07:41
Dispoziții anul 2018

Documente pdf
Dispozitia 1
Dispozitia 2
Dispozitia 3
Dispozitia 4
Dispozitia 5
Dispozitia 6
Dispozitia 7
Dispozitia 8
Dispozitia 9
Dispozitia 10
Dispozitia 11
Dispozitia 12
Dispozitia 13
Dispozitia 14
Dispozitia 16
Dispozitia 17
Dispozitia 18
Dispozitia 19
Dispozitia 20
Dispozitia 21
Dispozitia 22
Dispozitia 24
Dispozitia 23
Dispozitia 25
Dispozitia 26
Dispozitia 27
Dispozitia 28
Dispozitia 29
Dispozitia 30
Dispozitia 31
Dispozitia 32
Dispozitia 33
Dispozitia 34
Dispoziția nr 35
Dispoziția nr 36
Dispoziția nr 37
Dispoziția nr 38 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familie pentru Chircu Bogdan Petrică
Dispoziția nr 39
Dispoziția nr 40 privind acordarea dreptului la alocațiapentru susținerea familiei doamnei Buliga Geta
Dispoziția nr 41 privind acordarea dreptului la ajutor social doamnei Buliga Geta
Dispoziția nr 42 privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță salariaților Primăriei Comunei Țuțora
Dispoziția 43
Dispoziția nr 44
Dispoziția nr 45
Dispoziția nr 46
Dispoziția nr 47 privind desemnarea persoanelor responsabile cu protecția datelor cu caracter personal
Dispoziția nr 48 cu privire la desemnarea d-lui Amarandei Anton pentru acordarea vizei CFP
Dispoziția nr 49
Dispoziția nr 50
Dispoziția nr 51
Dispoziția nr 52
Dispoziția nr 53
Dispoziția nr. 54
Dispoziția nr. 55
Dispoziția nr. 56
Dispoziția nr. 57
Dispoziția nr. 58
Dispoziția nr. 59
Dispoziția nr. 60
Dispoziția nr. 61
Dispoziția nr. 62
Dispoziția nr. 63
Dispoziția nr. 64
Dispoziția nr. 65
Dispoziția nr. 66
Dispoziția nr. 67
Dispoziția nr. 68
Dispoziția nr. 69
Dispoziția nr. 71
Dispoziția nr. 70
Dispoziția nr. 72
Dispoziția nr. 73
Dispoziția nr. 74
Dispoziția nr. 75
Dispoziția nr. 76
Dispoziția nr. 77
Dispoziția nr. 78
Dispoziția nr. 79
Dispoziția nr. 80
Dispoziția nr. 81
Dispoziția nr. 82
Dispoziția nr. 83
Dispoziția nr. 84
Dispoziția nr. 85
Dispoziția nr. 86
Dispoziția nr. 87
Dispoziția nr. 88
Dispoziția nr. 89
Dispoziția nr. 90
Dispoziția nr. 91
Dispoziția nr. 92
Dispoziția nr. 93
Dispoziția nr. 94
Dispoziția nr. 95
Dispoziția nr. 96
Dispoziția nr. 97
Dispoziția nr. 98
Dispoziția nr. 99
Dispoziția nr. 100
Dispoziția nr. 101
Dispoziția nr. 102
Dispoziția nr.103
Dispoziția nr. 104
Dispoziția nr. 105
Dispoziția nr. 106
Dispoziția nr. 107
Dispoziția nr. 108
Dispoziția nr. 109
Dispoziția nr. 110
Dispoziția nr. 111

Vizualizari: 19
Data creare: 08-05-2018 11:17:27
Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

Documente pdf
Hotărârea nr 5 privind aprobarea bugetului comunei Țuțora, județul Iași pe anul 2018
Hotărârea nr 6 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2018 și extraordinarei din 16.02.2018
Hotărârea 7
Hotărârea 8
Hotărârea 9
Hotărârea 10
Hotărârea 11
Hotărârea 12
Hotărârea 13
Hotărârea 14
Hotărârea 15
Hotărârea 16
Hotărârea 17
Hotararea 18
Hotararea 19
Hotararea 20
Hotărârea 21
Hotărârea 22
Hotărârea 23
Hotărârea 24
Hotararea 25 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție- Reabilitare și modernizare dispensar medical în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea 27 - privind aprobarea p-v ale ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr.28 privind aprobarea planului de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Țuțora
Hotărârea nr 29 referitoare la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 dijn 2009, prin actul adițional nr 26
Hotărârea nr. 30 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com.Bozieni-județul neamț, la ARSACIS
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora, județul Iași pentru trim.I 2018
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 33 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită la persoane fizice
Hotărârea nr. 34 privind aprobarea completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018
Hotărârea 35 privind constituirea ca parte civilă a UAT Țuțora în vederea recuperării sumelor stabilite prin Raportul Camerei de Conturi Iași - investiția ''Construire grădiniță''
Hotărârea nr 1 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 15.12.2017 și a ședinței extraordinare din 21.12.2017
Hotărârea nr 2 cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora, județul Iași pentru anul 2018
Hotărârea nr 3 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Țuțora pentru anul 2018
Hotărârea nr 4 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 36 cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31.05.2018
Hotărârea nr. 37 privind aprobarea graficului de ședințe cu ordinea de zi a ședințelor pe trimestrul III
Hotărârea nr. 38 prvind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul III - 2018
Hotărârea nr. 39 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită al persoane fizice
Hotărârea nr 40 privind includerea în domeniul privat a suprafeței de 5000 mp teren situat în intrevilan T371, P- cc37031, P- A37021 și P-P37012 din sat Țuțora, comuna Țuțora, județ Iași
Hotărârea nr. 41 cu privire la întocmirea documentației privind Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ''Sistem de canalizare ''
Hotărârea nr 42 privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local cap. Cultura religie sport pentru organizarea festivalului de muzică,,Între Jijia și Prut'' - prima ediție.
Hotărârea nr. 43 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48
Hotărârea nr. 44 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com.Poienari, jud.Neamț la ARSACIS și aprobarea actelor adiționale nr. 23 și 24
Hotărârea 45 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. III 2018
Hotărârea nr. 63 privind aprobarea P-V al ședinței anterioare
Hotărârea nr. 64 privind aprobarea graficului de ședințe trim.IV
Hotătârea nr.65 privind desemnarea președintelui de ședință trim.IV
Hotătârea nr.66 privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comueni Țuțora
Hotărârea nr. 67 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.III
Hotărârea nr.68 privind introducerea în domeniul public al investiției''Extindere rețea apă potabilă Țuțora-Priza Prut''
Hotătârea nr.69 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 500.000 lei
Hotărârea nr.70 privind includerea în domeniul public al comunei Țuțora și a CL Țuțora a trei imobile situate în zona stației de Pompare Priza Prut
Hotătârea nr. 71 privind desemnarea reprezentantului CL Țuțora în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Țuțora
Hotătârea nr. 72 privind aprobarea doc.tehnico-economice pentru investiția ,,Construire și dotare casă de cultură în sat Țuțora, com.Țuțora, județ Iași,,
Hotărârea nr. 73 privind predarea către MDRAPFE prin CNI a amplasamentului situat în sat Țuțora în vederea executării obiectivului - Construire și dotare casă de cultură
Hotătârea nr. 74 privind aprobarea valorii finale la obiectivul de investiții ''Reabilitare și modernizare dispensar medical în comuna Țuțora, județ Iași''
Hotărârea nr.75 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.IV 2018
Hotărârea nr. 76 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiție'Înființare sistem canalizare''
Hotărârea nr. 77 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ''Modernizare drumuri de interes local în comuna Țuțora,județul Iași''
Hotărârea nr.78 privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 25.09.2018 a Consiliului Local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr.79 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora, județul Iași pentru trim.III 2018
Hotărârea nr. 80 privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei satului Oprișeni din 8.11.2018
Hotătârea nr. 81 privind Comisia pentru probleme de apărare și Programul anual de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare
Hotărârea nr. 82 privind aprobarea statutului și a actului constitutiv al ADI ''Plaiurile Jijiei''
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea p-v ale ședințelor ordinare anterioare
Hotărârea nr. 47 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea taberei de vară Bucuriile Vieții
Hotătârea nr. 48 privind aprobarea completării anexei VIII a HCL 18 din 2017 cu includerea taxei anuale a atestatului de producător
Hotătârea nr. 49 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2018 ca urmare a transformării unei funcții publice
Hotătârea nr. 50 privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018
Hotărârea nr. 51 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a salariaților care participă la cursuri de perfecționare programate în anul 2018
Hotărârea nr. 52 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Hotărârea nr. 53 privind rezilierea contractului de concesiune nr.2197-15.05.2017 încheiat cu Bejinaru Elena
Hotărârea nr. 54 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de Garanție din partea FGCR IFN S.A. pentru garantarea avansului la Înființare bază Sportivă din sat Țuțora
Hotărârea nr.55 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.III 2018
Hotărârea nr. 56 prin care se ia act de demisia consilierului local EPURE IONUȚ și vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr. 57 privind aprobarea p-v ale ședințelor ordinare și extraordinare anterioare
Hotărârea nr. 58 privind aprobarea înființării ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ''PLAIURILE JIJIEI''
Hotărârea nr.59 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora pentru trim II 2018
Hotărârea nr.60 privind aprobarea Planului funcțiilor publice pentru anul 2018
Hotărârea nr. 61 privind aprobarea contractelor de sponsorizare pentru organizarea Zilelor Comunei Țuțora 8-9 septembrie 2018
Hotărârea nr. 62 privind aprobarea completării cu suma de 2000 lei a bugetului indicativ pentru verificare proiect al investiției ''Înființare bază sportivă în sat Țuțora''
Hotărârea nr.83 privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 26.10.2018 a Consiliului local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 84 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la aderarea comunei Creangă - județul Neamț
Hotărârea nr. 85 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019
Hotărârea nr.86 privind trecerea din proprietatea publică a Comunei
Hotărârea nr. 87 privind aderarea Comunei Țuțora la Clusterul Industrii Creative Moldova
Hotărârea nr. 88 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a autobuzului second-hand - proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 89 privind aprobarea p-v al ședinței ordinare din 15.11.2018 a Consiliului Local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 90 privind aprobarea graficului de ședințe cu ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local Țuțora pe trim. I 2019
Hotărârea nr. 91 privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Țuțora, pe trim. I - 2019
Hotărârea nr. 92 privind alocarea de fonduri bănești din bugetul local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 93 privind aprobarea vânzării prin încredințarea directă a trei imobile de la Priza Prut al localității Țuțora, aparținând domeniului privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 94privind instituirea și administrarea taxei speciale pe salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna Tutora, județul Iași
Hotărârea nr. 96 privind aprobarea Programului anual de achiziții pentru anul 2018
Hotărârea nr 97 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al com. Tutora pentru trim. IV 2018
Hotărrârea nr. 99 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com Stănița - jud. Neamț în ARSACIS
Hotărârea nr. 100 referitoare ala modificarea contractlui de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48-2009, prin actul adițional nr. 29
Hotărârea nr. 101 - aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a drepturilor și obligațiilor prevăzute în Autorizația de construire nr. 12 - 2018 către SC APAVITAL SA în vederea realizării lucrării de execuție

Vizualizari: 19
Data creare: 28-03-2018 11:37:23
Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

Documente pdf
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea p-v ale ședințelor ordinare anterioare

Vizualizari: 15
Data creare: 28-03-2018 11:34:20
Raportul de activitate al primarului privind activitatea desfășurată în anul 2017

Documente pdf
Raport de activitate pentru anul 2017

Vizualizari: 19
Data creare: 05-02-2018 13:09:00
Componența Consiliului local Tutora, județul Iași

1 AȘTEFĂNOAIE MIHAI - ȚUȚORA - Apartenență politică:PSD
2 BOGDAN CRISTIAN - ȚUȚORA - Apartenență politică:ALDE
3 ARMENIA MARIANA - ȚUȚORA - Apartenență politică:UNPR
4 ENEA VALERICĂ - OPRIȘENI - Apartenență politică:UNPR
5 EPURE IONUȚ - ȚUȚORA - Apartenență politică:PNL
6 MICU SORIN - OPRIȘENI - Apartenență politică:UNPR
7 MIHĂILĂ DORU - ȚUȚORA - Apartenență politică: UNPR
8 NEAMȚU SORIN - CHIPEREȘTI - Apartenență politică:UNPR
9 NECHITA MIHAI - ȚUȚORA - Apartenență politică:PSD
11 TOFAN GHEORGHE - OPRIȘENI - Apartenență politică:PMP
12 MICU DANIEL SORIN-OPRIȘENI-Apartenență politică:UNPR

Foto
Poză consilieri

Vizualizari: 17
Data creare: 28-12-2017 16:42:27
Dispozitiile primarului comunei Tutora - 2017

Documente pdf
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.5/20.01.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.6/20.01.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.7/30.01.2017
Dispozitiile primarului comunei Tutora nr.10,11 si 12/09.02.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.13/16.02.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.16/27.02.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.18/02.03.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.19/28.02.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.19/28.02.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.20/03.03.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.22/06.03.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.26/09.03.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.27/10.03.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.33/24.03.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.37/06.04.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.40/10.04.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.41/21.04.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.42/12.04.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.45/10.05.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.46/10.05.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.47/16.05.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.48/17.05.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.50/19.05.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.55/07.06.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.56/07.06.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.57/07.06.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.59/15.06.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.60/16.06.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.61/21.06.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.68/20.07.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.73/26.07.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.74/26.07.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.75/26.07.2017
Dispozitiile primarului comunei Tutora nr.76-92/31.07.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.93/31.07.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.95/01.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.96/01.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.97/02.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.98/02.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.98/10.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.99/10.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.100/11.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.106/31.08.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.111/12.09.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.127/04.10.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.128/04.10.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.137/27.10.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.141/07.11.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.142/07.11.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.179/09.11.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.192/15.11.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.193/15.11.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.194/17.11.2017
Dispozitiile primarului comunei Tutora nr.196-197/17.11.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.199/29.11.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.200-211/04.12.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.212/05.12.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.213/06.12.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.220/12.12.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.221/12.12.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.222/12.12.2017
Dispozitia primarului comunei Tutora nr.224/13.12.2017

Vizualizari: 21
Data creare: 28-12-2017 12:06:51
Imn pentru Țuțora

Victor Ignat


‘’Maica Domnului’’- ne naște și ne crește,
‘’Sfântul Nicolae’’ - ni-I pavăză mereu!...
Jijia imașul nostru-l înverzește,
Prutul ne hrănește când ne este greu!....

Domnul Ștefan ceL Mare e străbun cu slavă,
Care Apăra Soroca și Hotin....
Apăra Chilia și Cetatea Albă,
Pe oșteni călindu-i cu-al său har divin!...
Refrenul:
Vrem să fim ca Domn Ștefan -
Sfânt să apărăm credința;
A fost Domn, a fost Oștean!...
Ne-a-nălțat în slăvi ființa!...

Podul - ca un brâu țesut,
Se-ntindea de la Țuțora,
Citeste mai mult...

Vizualizari: 25
Data creare: 19-12-2017 11:18:21
Detalierea cheltuielilor pe capitolul 65.02.04.01 la data 01.01.2016

Documente pdf
Detalierea cheltuielilor pe capitolul 65.02.04.01 la data 01.01.2016

Vizualizari: 16
Data creare: 14-12-2017 00:22:13
Aprobarea bugetului comunei Ţuţora pe anul 2016

Documente pdf
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului comunei Ţuţora pe anul 2016

Vizualizari: 17
Data creare: 14-12-2017 00:17:11
Detalierea cheltuielilor pe capitolul 65.02.04.01 la data 01.01.2016.

Vizualizari: 18
Data creare: 12-12-2017 20:41:37
Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași
Starea vremii
Localitatea: Tutora
Latitudine -> 47.13295°
Longitudine -> 27.795191°
Astazi
Joi 03-01-2019
Partial noros
Partial noros
Temperatura
1°C
Minima zilei --> -3°C
Maxima zilei --> 2°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 63 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 14.00 km/h
Directie vant --> NV
Soarele rasare --> 7:56 am
Soarele apune --> 4:33 pm
Maine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> -4°C
Maxima zilei --> -1°C
Poimaine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> -5°C
Maxima zilei --> -1°C