Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Anunț de recrutare și selecție - proiect 1HARD - 3.1. - 47
Proiect transfrontalier 1HARD/3.1/47
Anunt rezultate concurs casier
Anunt rezultate concurs inspector achizitii publice
Anunț privind rezultatul selecției dosarelor - casier
Anunț privind rezultatul selecției dosarelor - inspector achiziții publice
Hotararea Nr.45 - privind modificarea art.1 a Hotararii CL Nr.32 din 25.03.2021 privind aprobarea Obiectivului de investitii "Locuinte sociale comuna Tutora, Jud. Iasi"
Hotararea Nr.44 - cu privire la aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.5712 din 13.12.2019 incheiate cu SC Clinica Ispirescu SRL Tomesti
Hotararea Nr.43 - privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma de lei
Hotararea Nr.42 - privind insusirea Politicilor de administrarea impozitelor si taxelor locale si procedura operationala privind taxele speciale din cadrul uat Tutora
Hotararea Nr.41 - privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea Nr.40 - privind definitivarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea Nr.39 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Zilei de 8 Martie 2021
Hotararea Nr.38 - privind aprobarea procesului verbal de la sedintele anterioare a CL Tutora
Bibliografie concurs casier
Bibliografie concurs inspector achizitii publice
Concurs inspector achiziții publice și casier
Publicație de căsătorie nr. 1 - Iacob Marius și Gardan Ana Maria
Dispozitia Nr.27
Dispozitia Nr.26
Dispozitia Nr.25
Dispozitia Nr.24
NR.6222CL - catre Institutia Prefecutului Jud. Iasi
Hotararea Nr.36 - privind completarea anexei nr.IX a HCL nr.88-2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
Hotararea Nr.35 - privind aprobarea fondurilor necesare cofinantarii investitiei - Imbunatatirea si dezvoltarea
Hotararile CL Tutora adoptate in sedinta extraordinara din 13.04.2021
Anunt privind implementarea masurilor de mediu si clima
Dispozitia Nr.23
Dispozitia Nr.22
Dispozitia Nr.21

Concurs recrutare manager de proiect și contabil proiect - proiect transfrontalier 1HARD / 3.1 / 47

Concurs recrutare manager de proiect și contabil proiect - proiect transfrontalier 1HARD / 3.1 / 47

Documente pdf
Anunț de recrutare și selecție - proiect 1HARD - 3.1. - 47

Vizualizari: 0
Data creare: 14-06-2021 09:29:47

Proiect transfrontalier 1HARD/3.1/47

Proiect transfrontalier 1HARD/3.1/47

Documente pdf
Proiect transfrontalier 1HARD/3.1/47

Vizualizari: 3
Data creare: 10-06-2021 08:22:39

Publicații de căsătorie 2021

Publicații de căsătorie 2021

Documente pdf
Publicație de căsătorie nr. 1 - Iacob Marius și Gardan Ana Maria

Vizualizari: 10
Data creare: 06-05-2021 08:47:21

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2021

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2021

Documente pdf
Hotararea Nr.1 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.2 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.3 - privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil pentru primar,viceprimar, secretar si utilaje autovehicolele din dotarea Primariei Tutora
Hotararea Nr.4 - privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tutora, alcatuita din unitaile de invatamant care vor functiona in anul scolar 2021-2022
Hotararea Nr.5 - privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.6 - privind aprobarea rezilieii contractului de concesiune nr. 1922/2019 si a contractului de concesiune 1920/2019 incheiate cu S.C. AGRo-VED SRL Butea
Hotararea Nr.7 - privind acordarea mandatului dl Albu Cristinel, Primar al com. Tutora sa participe si sa-si exprime votul in sedintele AG a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea Nr.8 - privind mandatarea domnului Albu Cristinel Primarul com. Tutora, pentru participarea si semnarea documentelor in cadrul sedintelor AG ADIS
Hotararea Nr.9 - privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al comunei Tutora a investitiei - Extindere retea distributie apa potabila zona Priza Prut si punerea la dispozitia APAVITAL SA a investitiei
Hotararea Nr.10 - privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei Solutia e-SCIM, www.e-scim.ro
Hotararea Nr.11 - privind aprobarea schimbarii destinatiei prin demolare a cladirilor din structura Opriseni, Scoala Gimnaziala Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr.12 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea CL Tutora
Hotararea Nr.13 - privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita la persoane fizice
Hotararea Nr.14 - privind insusirea transmiterii fara plata a unui numar de 350 lampi pentru iluminatul stradal, localitatii Sireti[...] in urma inlocuirii acestora din cadrul proiectului - Modernizarea infrastructurii de iluminat public in com Tutora
Hotararea Nr.15 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.16 - privind constituirea culoarul de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat in com. Tutora, jud Iasi, pentru anul 2021
Hotararea Nr.17 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al com. Tutora pentrul anul 2021
Hotararea Nr.18 - privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.19 - privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2587 din 19.06.2020 incheiat cu SC SOLABETA SRL Tutora
Hotararea Nr.20 - privind atribuirea de denumiri la strazi in satul Tutora, com.Tutora, Jud. Iasi
Hotararea Nr.21 - privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru scoaterea la licitatie publica cu strigare prin depunere de oferte a terenului situat la T36/1
Hotararea Nr.22 - privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local pentru organizarea "Zileii Femeii" din 8 Martie 2021
Hotararea Nr.23 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna
Hotararea Nr.24 - privind aprobarea fluxului de calatori si a statiilor de imbarcare-debarcare a calatorilor din com. Tutora in vederea intocmirii Noului program de transport public
Hotararea Nr.25 - privind includerea in domeniul privat al com. Tutora a suprafetei de 9,5562 ha teren identificat in T36/1
Hotararea Nr.26 - privind modificarea HCL Nr.6/2021 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de cesiune 1922 si 1920 cu SC AGRO-VERD SRL Butea
Hotararea Nr.27 - privind aprobarea PV de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.28 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe Trim II 2021
Hotararea Nr.29 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL Tutora pe trim II-2021
Hotararea Nr.30 - privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local intocmic in conformitate [...] pentru com Tutora pe anul 2021
Hotararea Nr.31 - privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea Nr.32 - privind aprobarea obiectivului de investitii - Locuinte sociale comuna Tutora, jud Iasi
Hotararea Nr.33 - privind desemnarea Primarului com. Tutora pentru identificarea si inventarierea terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
Hotararea Nr.34 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al com. Tutora a imobilului "Tarc de tevi pentru vite" si casarea, demolarea si valorificarea acestuia situat in loc. Tutora, com Tutora, Jud Iasi
Hotararea Nr.35 - privind aprobarea fondurilor necesare cofinantarii investitiei - Imbunatatirea si dezvoltarea
Hotararea Nr.36 - privind completarea anexei nr.IX a HCL nr.88-2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
Hotararea Nr.38 - privind aprobarea procesului verbal de la sedintele anterioare a CL Tutora
Hotararea Nr.39 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Zilei de 8 Martie 2021
Hotararea Nr.40 - privind definitivarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea Nr.41 - privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea Nr.42 - privind insusirea Politicilor de administrarea impozitelor si taxelor locale si procedura operationala privind taxele speciale din cadrul uat Tutora
Hotararea Nr.43 - privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma de lei
Hotararea Nr.44 - cu privire la aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.5712 din 13.12.2019 incheiate cu SC Clinica Ispirescu SRL Tomesti
Hotararea Nr.45 - privind modificarea art.1 a Hotararii CL Nr.32 din 25.03.2021 privind aprobarea Obiectivului de investitii "Locuinte sociale comuna Tutora, Jud. Iasi"

Vizualizari: 28
Data creare: 28-02-2021 22:29:02

Lista documente pentru alocatii stat copii/ indemnizatie crestere copil

Lista documente pentru alocatii stat copii/ indemnizatie crestere copil

Documente pdf
Adeverinta salariat parinte
Cerere alocatie 18 ani
Cerere alocatie stat fara ICC
Cerere alocatie ICC , stimul de insertie

Vizualizari: 31
Data creare: 10-02-2021 11:08:45

ANUNT INCĂLZIRE 2020

Acte necesare la depunerea dosarului pentru incalzirea locuintei-conform OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Sezonul rece 2020-2021

Documente pdf
Acte necesare la depunerea dosarului pentru incalzirea locuintei-conform OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Sezonul rece 2020-2021

Vizualizari: 31
Data creare: 09-02-2021 12:51:22

Anunțuri de afișare

Anunțuri de afișare

Documente pdf
Proces verbal de afișare P.V. Gorea Ionel Dorin

Vizualizari: 31
Data creare: 04-02-2021 09:31:27

Anunțuri SEAP 2020

Anunțuri SEAP 2020

Vizualizari: 55
Data creare: 09-12-2020 09:48:58

Acordare sprijin educațional pentru copiii defavorizați în baza O.U.G. 133/2020

Acordare sprijin educațional pentru copiii defavorizați în baza O.U.G. 133/2020

Vizualizari: 74
Data creare: 04-09-2020 10:33:09

Alegeri locale 2020

Alegeri locale 2020

Documente pdf
Proces verbal de afișare Hotărârea nr. 1-08.08.2020 privind programul de lucru al Biroului de Circumscripție nr. 91 Țuțora
Program de lucru birou circumscripție electorală nr. 91 Țuțora
Anunț întrunire în vederea completării Biroului Electoral de Circumscripție Țuțora nr. 91
PROCES VERBAL privind afișarea procesului verbal cu privire la completarea Biroului electoral de circumscripție nr. 91 Țuțora
Proces Verbal privind completarea biroului electoral de circumscripție nr. 91 - Țuțora
Informare desemnare si inregistrare mandatari financiari
Proces verbal de afisare desemnare mandatari financiari
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 3 din 14.08.2020 privind acceptarea candidaturii la funcția de primar a domnului Albu Cristinel
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 4 din 14.08.2020 privind acceptarea listei de candidați la funcția de consilier local al comunei Țuțora din partea PSD
Hotărârea nr. 5
Proces verbal de afisare a Hotărârii nr 5 din 14.08.2020
Hotararea nr. 6
Proces verbal de afisare a Hotărârii nr. 6
Hotarea nr. 7 privind acceptarea candidaturii la funcția de primar din partea PMP
Proces verbal afisare hotararea nr. 7
Hotararea nr. 8 privind admiterea și respingerea de candidaturi PMP
Proces verbal de afisare hotararea nr. 8
Hotărârea nr. 9 privind acceptarea candidaturilor la funcțiile de consilieri locali din partea Partidului Alianța Liberarilor și Democraților
Proces verbal privind afișarea Hotărârii nr. 9 - 17.08.2020 privind acceptarea candidaturilor la funcțiile de consilieri locali din partea Partidului Alianța Liberarilor și Democraților
Hotărârea nr.10 din 17.08 privind acceptarea candidaturii la funcția de primar din partea Partidului Verde
Proces verbal privind afișarea hotărârii nr. 10-17.08.2020
Hotărârea nr. 11 privind acceptarea candidaturilor la funcția de consilieri locali din partea Partidului Verde
Proces verbal privind afisarea hotararii nr. 11 - 17.08.2020
Hotărârea nr. 12 privind admiterea candidaturii independente la funcția de consilier local a domnului Curelariu Ionuț Lucian
Hotararea nr.13 privind admiterea candidaturilor din partea PRO ROMANIA la consiliul local
Pv de afisarea a Hotararii nr.13
Hotărârea nr. 14 privind renumerotare candidați respinși
Proces verbal privind afișarea Hotărârii nr. 14
Hotărârea de rectificare nr. 15 privind admiterea poziției nr. 14 de consilier local din partea PNL
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 15 din 24.08.2020
Hotărârea de rectificare nr. 16 privind admiterea pozițiilor nr. 12,13 și 14 de propuneri de candidatură consilier local PMP
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 16
Hotărârea de rectificare nr. 17 privind admiterea pozițiilor nr. 12,13, 14 din partea Partidului Verde
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 17 din 24.08.2020
Hotărâre de rectificare nr. 18 privind admitere poziție consilier din partea partidului Pro România
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr. 18-24.08.2020
Proces verbal privind completarea BECL 91 Țuțora cu reprezentanții partidelor politice
Proces verbal privind constatarea P-V - ului de completarea a BECL Țuțora cu reprezentanții partidelor politice
Proces verbal privin constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depuse la BECL 91 Țuțora
Proces verbal privind rectificarea componenței BECL nr. 91 Țuțora
Proces verbal privind afișarea P.V. rectificare a BECL 91 - Tutora
Anunț privind stabilirea ordinii de vot pentru alegerea primarilor și consilierilor locali
Proces verbal privind afișarea PV ului de rămânere definitivă a candidaturilor depuse la BECL Țuțora 91
Proces verbal privind tragerea la sorti pentru stabilirea ordinii de inscriere pe buletinele de vot
Proces verbal privind afisarea P-V ului privind tragerea la sorti a ordinii pe buletinele de vot
Proces verbal de afișare a dispoziției nr. 97
Dispoziția nr 97 privind locurile de afișaj
Dispoziția 100 privind delimitarea secțiilor de votare
Anunt cu privire la completarea birourilor electorale
Hotararea nr. 19 din 20.09.2020
Proces verbal afisare Hotararea nr. 19 din 20.09.2020
Hotararea nr. 20 - incompatibilitate presedinte sectie votare
Proces verbal de afișare a hotararii nr. 20
Decizie AEP înlocuire președinte secție de votare Chiperești
Proces Verbal privind stabilirea membrilor secțiilor de votare constituite la nivelul UAT Țuțora
Proces verbal de afișare hotărâre înlocuire membru secție de votare 718
Proces verbal înlocuire membru în secție votare 718
Proces verbal de ședință privind soluționarea sesizărilor nr. 92, nr. 93 formulate de Partidul Verde, respectiv de Partidul Național Liberal
Hotărârea nr. 21 privind sesizarea nr. 92 formulată de candidatul Partidului Verde
Proces verbal de afișare a hotărârii nr. 21 din 27.09.2020
Hotărârea nr. 22 privind sesizarea nr. 93 formulată de candidatul Partidului Național Liberal
Proces verbal de afișare a hotărârii nr. 22 din 27.09.2020

Vizualizari: 65
Data creare: 08-08-2020 10:04:12

POAD

Documente privind distribuția de produse în cadrul POAD

Documente pdf
AFIȘ DE DISTRIBUIRE PRODUSE POAD

Vizualizari: 95
Data creare: 16-06-2020 09:11:47

MONITORUL OFICIAL LOCAL


Linkuri externe
MONITORUL OFICIAL LOCAL
https://emol.ro/tutora-is/#!

Vizualizari: 216
Data creare: 08-04-2020 12:08:48

Muncitor calificat IV

Muncitor calificat IV

Documente pdf
Anunț examinare Muncitor Calificat IV

Vizualizari: 93
Data creare: 02-03-2020 12:18:25

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2020

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2020

Documente pdf
Hotararea nr. 1 privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
Hotararea nr. 2 privind organizarea retelei scolare de pe raza UAT Țuțora
Hotararea nr. 3 privind constituirea culoarului de frontieră și fâșia de protectie a frontierei de stat in anul 2020
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 6 privind însușirea fondurilor bănești din bugetul local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 7 privind revocarea HCL nr. 99 din 28.11.2019
Hotărârea nr. 8 privind revocarea HCL 108 din 17.12.2019
Hotărârea nr. 9 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009
Hotărârea nr. 10 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr. 11 privind actualizarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2020
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local conform Legii 416 din 2001 pentru comuna Țuțora
Hotărârea nr. 14 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea pe domenii privind serviciile publice și locurile în care contravenienții pot presta activități în folosul comunității
Hotărârea nr. 16 privind modificarea HCL 91 din 17.12.2018 privind taxa de salubrizare
Hotărârea nr. 17 privind includerea în domeniul privat al Comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 5000 mp situat in intravilanul UAT Țuțora
Hotărârea nr. 18 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2019
Hotărârea nr. 19 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009
Hotărârea nr. 20 privind aprobarea realizării investiției Modernizarea infrastructurii secundare de irigații la OUAI Țuțora, județul Iași etapa a II-a
Hotărârea nr. 21 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 27.02.2020 șa Consiliului Local Țuțora
Hotărârea nr. 23 privind includerea în domeniul public a suprafeței de 3848 mp administrat de Sectorul poliției de frontieră Țuțora
Hotărârea nr. 24 privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 martie 2020
Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Contractului de prestări servicii încheiat cu specialist topo în vederea întocmirii documentațiilor necesare emiterii sau rectificări TP
Hotărârea nr. 26 privind scoaterea din domeniul privat al UAT Țuțora a suprafeței de teren 2268 mp pentru împroprietărire conform hotărârii judecătoresti 6887 din 28.04.2010
Hotărârea nr. 27 privind aprobarea variantei proiectului de stemă al comunei Țuțora, judetul Iași
Hotărârea nr. 28 privind aprobarea graficului de ședințe pentru trimestrul II
Hotărârea nr. 29 privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Țuțora pe trimestrul II
Hotărârea nr. 30 privind aprobarea inventarierii masei impozabile a Comunei Țuțora pe anul 2020
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 32 privind includerea în domeniul privat al UAT Țuțora a trei suprafețe de teren situate în T6-1 și T7-1 extravilan
Hotărârea nr. 33 privind rectificarea bugetului local pe trim I 2020
Hotărârea nr. 34 privind acceptarea ofertei S.C. DELGAZ GRID S.A. privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în sat Țuțora
Hotărârea nr. 35 privind completarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 36 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași - etapa I a sat Chiperești și predarea proiectului către ApaVital
Hotărârea nr. 37 privind punerea la dispoziția OUAI Țuțroa a suprafeței de teren de 425 mp situată în extravilan T5-1, P A9-1-2 în vederea implementării proiectului Modernizarea infrastructurii secundare de irigații
Hotărârea nr. 38 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil și 2 mijloace de transport proprietate privat a C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 39 privind concesionarea prin licitație publică cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 40 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 31.03.2020 și extraordinară din 02.04.2020
Hotărârea nr. 41 privind achiziționarea de tablete pentru consilierii C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 42 privind rectificarea bugetului local pe trm. IV 2020
Hotărârea nr. 43 privind aprobarea achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor și distribuirea către populație
Hotărârea nr. 44 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Țuțora în AGA ADIS
Hotărârea nr. 45 referitoare la actualizarea, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii publice de alimentarecu apă și canalizare nr 48 din 2009
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea cheltuielilor de proiectare și a detaliilor de execuție a investiției Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași - Etapa I a sat Chiperești
Hotărârea nr. 47 privind aprobarea actului adițional nr. 37 la contractul de delegare nr. 48 din 2009 - ARSACIS
Hotărârea nr. 48 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 27.05.2020 a Consiliul Local Țuțora
Hotărârea nr. 49 privind desemnarea președintelui de ședință al C.L. Țuțora pe trimestrul III 2020
Hotărârea nr. 50 privind aprobarea graficului de ședințe cu ordinea de zi a ședințelor CL Țuțora pe trimestrul III 2020
Hotărârea nr. 51 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020
Hotărârea nr. 52 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 2 spații având destinația de birouri proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 53 privind aprobarea Planului Tarifar S.C. APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr. 54 privind actualizarea Nomeclatorului general arhivistic al documentelor din cadrul Primăriei Țuțora
Hotărârea nr. 55 privind aprobarea începerii investiției - Modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe raza UAT Țuțora
Hotărârea nr. 56 privind aprobarea P.V. de ședință ordinară din data de 26.06.2020
Hotărârea nr. 57 privind aprobarea contractelor de sponsorizare în vederea achiziționării de tablete pentru elevii Școlii Primare Țuțora
Hotărârea nr. 58 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiții - Parcul Familiei din sat Țuțora, com. Țuțora, jud. Iași
Hotărârea nr. 59 privind alocarea sumei de 20000 lei din bugetul local , Parohiei Țuțora pentru plata unor lucrări edilitar-gospodărești ale Cimitirului Țuțora
Hotărârea nr. 60 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 48 din 2009 cu actul adițional nr. 39
Hotărârea nr. 61 cu privire la aprobarea cheltuielilor pentru întocmirea S.F., studiu geo, expertiză tehnică și analiză cost beneficiu pentru investiția Construire și dotare centru Educațional Oprișeni, comuna Țuțora
Hotărârea nr. 62 privind modificarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 63 privind aprobarea constituirii ADI - Valea Prisăcilor
Hotărârea nr. 64 privind rectificarea bugetului local pe trim III 2020
Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2020
Hotărârea nr. 66 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 30.07.2020 și a ședinței extraordinare din 14.08.2020
Hotărârea nr. 67 privind aprobarea constituirii ADI - Valea Prisăcilor
Hotărârea nr. 68 privind constituirea ADI de utilități publice pentru serviciul de transport public local - AMTPI
Hotărârea nr. 69 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării Programului pentru Școli al Ronâniei
Hotărârea nr. 70 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 31.08.2020
Hotărârea nr. 71 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2020
Hotărârea nr. 72 privind înființarea unei perdele forestiere de protecție în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 74 privind modificarea Planului Anual de achiziții publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 75 privind aprobarea cofinanțării investitiei Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră
Hotărârea nr. 73 privind rectificarea art. 1 din H.C.L. 68 din 31.07.2017 privind acceptarea moștenirii defunctei Ciomaga Eugenia
Hotararea Nr. 76 - Alegerea din randul membriloc CL ca presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni, dl Astefanoaei Mihai
Hotararea Nr. 77 - Organizarea a 3 comisii de specialitate
Hotararea Nr. 78 - Alegerea din randul consilierilor locali a domnul Mihaila Doru pentru a indeplini functia de viceprimar al comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr. 79 - privind aprobarea procesului verbal de la sedintele anterioare la Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 80 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Tutora
Hotararea Nr. 81 - privind inrolarea comunei Tutora in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor
Hotararea Nr. 82 - privind modificarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020
Hotararea Nr. 83 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim I-III 2020
Hotararea Nr. 84 - privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Tutora care va face parte din CA al Scolii gimnaziale Tutora (...)
Hotararea Nr. 85 - privind punerea la dispozitia proiectului "Sistem informational pentru managementul integral al apelor-etapa II" (...)
Hotararea Nr. 86 - privind inventarierea anuala a domeniului public si privat al comunei Tutora
Hotararea Nr. 87 - privind transformarea postului de muncitor III(vacant) in consilier personal al viceprimarului (...)
Hotararea Nr. 88 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
Hotararea Nr. 89 - privind aprobarea valorii totale a investitiei la obiectivul "Infiintare baza sportiva-sat Tutora, Jud. Iasi"
Hotararea Nr. 90 - privind alocarea sumei de 5.000 lei bugetul local-cap. Cultura, religie, sport (...)
Hotararea Nr. 91 - privind alocarea de fonduri banesti Asociatiei Sportive Tutora pentru organizarea activitatilor sportive
Hotararea Nr. 92 - privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea CL Tutora
Hotararea Nr. 93 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului de investitie: "Achizitie tablete scolare si echipamente electronice (...)"
Hotararea Nr. 94 - privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2020
Hotararea Nr. 95 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 96 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 97 - privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea Nr. 98 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trim I 2021
Hotararea Nr. 99 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tutora, pe trimestrul I - 2021
Hotararea Nr. 100 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim. IV 2020
Hotararea Nr. 101 - privind alocarea de fonduri banesti din bugetul local pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna
Hotararea Nr. 102 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2021 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora
Hotararea Nr. 103 - privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional Nr. 40
Hotararea Nr. 104 - privind aprobarea contractului de sponsorizare al SC General Tehnic SRL Iasi
Hotararea Nr. 105 - privind aprobarea studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Documentatiei de atribuire privind inchirierea prin licitatie publica (...)
Hotararea Nr. 106 - privind desemnare consilieri pentru acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tutora
Hotararea Nr. 107 - privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2020

Vizualizari: 94
Data creare: 02-03-2020 09:23:30

Dispoziții anul 2020

Dispoziții anul 2020

Documente pdf
Dispozitia nr. 1
Dispozitia nr. 2
Dispozitia nr. 3
Dispozitia nr. 4
Dispozitia nr. 5
Dispozitia nr. 6
Dispozitia nr. 7
Dispozitia nr. 8
Dispozitia nr. 9
Dispozitia nr. 10
Dispozitia nr. 11
Dispozitia nr. 12
Dispozitia nr. 13
Dispozitia nr. 14
Dispozitia nr. 15
Dispozitia nr. 16
Dispozitia nr. 17
Dispozitia nr. 18
Dispozitia nr. 19
Dispozitia nr. 20
Dispozitia nr. 21
Dispozitia nr. 22
Dispozitia nr. 23
Dispozitia nr. 24
Dispozitia nr. 25
Dispozitia nr. 26
Dispozitia nr. 27
Dispozitia nr. 28
Dispozitia nr. 29
Dispozitia nr. 30
Dispozitia nr. 31
Dispozitia nr. 32
Dispozitia nr. 33
Dispozitia nr. 34
Dispozitia nr. 35
Dispozitia nr. 36
Dispozitia nr. 37
Dispozitia nr. 38
Dispozitia nr. 39
Dispozitia nr. 40
Dispozitia nr. 41
Dispozitia nr. 42
Dispozitia nr. 43
Dispozitia nr. 44
Dispozitia nr. 45
Dispozitia nr. 46
Dispozitia nr. 47
Dispozitia nr. 48
Dispozitia nr. 49
Dispozitia nr. 50
Dispozitia nr. 52
Dispozitia nr. 51
Dispozitia nr. 53
Dispozitia nr. 54
Dispozitia nr. 55
Dispozitia nr. 56
Dispozitia nr. 57
Dispozitia nr. 58
Dispozitia nr. 59
Dispozitia nr. 60
Dispozitia nr. 61
Dispozitia nr. 62
Dispozitia nr. 63
Dispozitia nr. 64
Dispozitia nr. 65
Dispozitia nr. 66
Dispozitia nr. 67
Dispozitia nr. 68
Dispozitia nr. 69
Dispozitia nr. 70
Dispozitia nr. 71
Dispozitia nr. 72 (2)
Dispozitia nr. 73
Dispozitia nr. 74
Dispozitia nr. 75
Dispozitia nr. 76
Dispozitia nr. 77
Dispozitia nr. 78
Dispozitia nr. 79
Dispozitia nr. 80
Dispozitia nr. 81
Dispozitia nr. 82
Dispozitia nr. 83
Dispozitia nr. 84
Dispozitia nr. 85
Dispozitia nr. 86
Dispozitia nr. 87
Dispozitia nr. 88
Dispozitia nr. 89
Dispozitia nr. 90
Dispozitia nr. 91
Dispozitia nr. 93
Dispozitia nr. 94
Dispozitia nr. 95
Dispozitia nr. 96
Dispozitia nr. 97
Dispozitia nr. 98
Dispozitia nr. 99
Dispozitia nr. 100
Dispozitia nr. 102
Dispozitia nr. 103
Dispozitia nr. 104
Dispozitia nr. 105
Dispozitia nr. 106
Dispozitia nr. 107
Dispozitia nr. 108
Dispozitia nr. 109
Dispozitia nr. 110
Dispozitia nr. 111
Dispozitia nr. 112
Dispozitia nr. 113
Dispozitia nr. 114
Dispozitia nr. 115
Dispozitia nr. 116
Dispozitia nr. 117
Dispozitia nr. 118
Dispozitia nr. 119
Dispozitia nr. 120
Dispozitia nr. 121
Dispozitia nr. 122
Dispozitia nr. 123
Dispozitia nr. 124
Dispozitia nr. 125
Dispozitia nr. 126
Dispozitia nr. 127
Dispozitia nr. 128
Dispozitia nr. 129
Dispozitia nr. 130
Dispozitia nr. 131
Dispozitia nr. 132
Dispozitia nr. 133
Dispozitia nr. 134
Dispozitia nr. 135
Dispozitia nr. 136
Dispozitia nr. 137
Dispozitia nr. 138
Dispozitia nr. 139
Dispozitia nr. 140
Dispozitia nr. 141
Dispozitia nr. 142
Dispozitia nr. 143
Dispozitia nr. 144
Dispozitia nr. 145
Dispozitia nr. 146
Dispozitia nr. 147
Dispozitia nr. 148
Dispozitia nr. 149
Dispozitia nr. 150
Dispozitia nr. 151
Dispozitia nr. 152
Dispozitia nr. 153
Dispozitia nr. 154
Dispozitia nr. 155
Dispozitia nr. 156
Dispozitia nr. 157
Dispozitia nr. 158
Dispozitia nr. 159
Dispozitia nr. 160
Dispozitia nr. 161
Dispozitia nr. 162
Dispozitia nr. 163
Dispozitia nr. 164
Dispozitia nr. 165
Dispozitia nr. 166
Dispozitia nr. 167
Dispozitia nr. 168
Dispozitia nr. 169
Dispozitia nr. 170

Vizualizari: 171
Data creare: 02-03-2020 09:21:56

Documente A.P.I.A. 2020

Documente A.P.I.A. 2020

Documente pdf
Listă privind programarea fermierilor pentru depunerea cererilor unice de plată către APIA 2020

Vizualizari: 125
Data creare: 27-02-2020 13:07:12

Link extern


Linkuri externe
MONITORUL OFICIAL LOCAL
https://emol.ro/tutora-is/#!

Vizualizari: 127
Data creare: 23-01-2020 10:23:57

Publicații de căsătorie


Linkuri externe
Publicații de căsătorie din anul 2017
https://www.comunatutora.ro/ari2_415-publicatii_de_casatorie_2017.html
Publicații de căsătorie din anul 2018
https://www.comunatutora.ro/ari2_2761-publicatii_de_casatorie_2018.html
Publicații de căsătorie din anul 2019
https://www.comunatutora.ro/ari2_3237-publicatii_de_casatorie_2019.html

Vizualizari: 131
Data creare: 22-01-2020 23:42:17

Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași


Linkuri externe
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2017
https://www.comunatutora.ro/ari2_313-dispozitii_anul_2017.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2018
https://www.comunatutora.ro/ari2_2744-dispozitii_anul_2018.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2019
https://www.comunatutora.ro/ari2_3135-dispozitii_anul_2019.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2020
https://www.comunatutora.ro/ari2_3730-dispozitii_anul_2020.html
Dispozițiile primarului comunei Țuțora, județul Iași din anul 2021
https://www.comunatutora.ro/ari2_4376-dispozitii_anul_2021.html

Vizualizari: 129
Data creare: 22-01-2020 11:19:03

Proiecte de hotărâre


Linkuri externe
Proiecte de hotărâre 2020
https://www.comunatutora.ro/ari2_3373-proiecte_de_hotarre.html

Vizualizari: 126
Data creare: 22-01-2020 11:07:20

Hotărâri ale Consiliului Local Țuțora


Linkuri externe
Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2016
https://www.comunatutora.ro/ari2_2455-hotarari_ale_consiliului_local_2016.html
Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2017
https://www.comunatutora.ro/ari2_2149-hotarari_ale_consiliului_local_2017.html
Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2018
https://www.comunatutora.ro/ari2_2710-hotarri_ale_consiliului_local_2018.html
Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2019
https://www.comunatutora.ro/ari2_3118-hotarri_ale_consiliului_local_2019.html
Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2020
https://www.comunatutora.ro/ari2_3764-hotarri_ale_consiliului_local_2020.html
Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2021
https://www.comunatutora.ro/ari2_4410-hotarari_ale_consiliului_local_2021.html

Vizualizari: 125
Data creare: 22-01-2020 10:57:09

Buget 2020

Propunere buget 2020

Documente pdf
Propunere buget 2020
Propunere de buget pentru anul 2020

Vizualizari: 115
Data creare: 16-01-2020 15:56:08

Proiecte de hotărâre

Proiecte de hotărâre

Documente pdf
Referat taxe și impozite pentru anul 2020
PROIECT DE HOTARARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2020

Vizualizari: 129
Data creare: 26-11-2019 09:37:21

Plan de achiziții publice 2019

Plan de achiziții publice 2019

Documente pdf
Plan achizitii nr. 1
Plan achizitii nr.2
Plan achizitii nr.3
Plan achizitii nr.4

Vizualizari: 93
Data creare: 18-11-2019 10:09:32

Consilier Principal

Consilier Principal - Anunț Concurs

Documente pdf
Anunț organizare concurs
Bibliografie concurs
Anunț rezultat verificare dosare

Vizualizari: 118
Data creare: 17-04-2019 10:35:01

Legături utile

Legături utile

Linkuri externe
„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vizualizari: 139
Data creare: 18-03-2019 09:56:18

Hotărâri Consiliul Local anul 2019

Hotărâri Consiliul Local anul 2019

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 privind aprobarea procesului verbaș al ședinței ordinare a CL Țuțora
Hotătârea nr. 2 cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora
Hotărârea nr. 3 privind organizarea rețelei școlare de pe raza UAT a comunei Țuțora alcatuită din unitațile de învățământ care vor funcționa în anul 2019 - 2020
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al comunei Țuțora pentru anul 208
Hotărârea nr. 6 privind includerea îîn domeniul privat al comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 300 mp, situat în intravilanul satului Oprișeni
Hotărârea nr. 7 privind constituirea culoarului de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 8 privind aprobarea completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea fluxului de călători și a stațiilor de îmbarcare-debarcare a călătorilor din comuna Țuțora în vederea întocmirii Noului Program de transport public județean de persoane prin curse regualt
Hotărârea nr. 10 privind însușirea cheltuielilor fondurilor bănești din bugetul local, pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă
Hotărârea nr. 11 privind aprobarea p-v al ședinței ordinare a Consiliului Local Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr .12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019_removed
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 14 privind aprobarea pe domenii privind serviciile publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității în comuna Țuțora
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în conformitate cu prevederile art. 6, alin (9) din Legea nr. 416-2001
Hotărârea nr. 16 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 17 privind alocarea sumei de 3500 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 Martie 2019
Hotărârea nr. 18 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a CL Țuțora din data de 28.02.2019
Hotărârea nr. 19 privind completarea componenței Consiliului Local al Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 20 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 300 mpsituat în sat Oprișeni, comuna Țuțora
Hotărârea nr. 21 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilului și terenului intravilan aferent îîn suprafață de 227 mp
Hotărârea nr. 22 privind includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 3535 mp, situat în extravilan, sat Oprișeni, în vederea concesionării
Hotărârea nr. 23 cu privire la includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a suprafeței de 330 mp situat în sat Oprișeni și aprobarea vânzării prin licitație publică
Hotărârea nr. 24 privind aprobarea graficului de ședințe al CL Țuțora pe trimestrul II 2019
Hotărârea nr. 25 privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul II
Hotărârea nr. 26 privind aprobarea în AGA ARSACIS revocarea hotărârii AGA ARSACIS nr. 19 din 14.06.2018
Hotărârea nr. 27, referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48 din 2009, prin actul adițional nr. 29
Hotărârea nr. 28 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL - a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Hotărârea nr 29 cu privire la determinarea suprafeței de pășune, situată în tarlaua 49-1, parcela P474-1 aparținând domeniului privat al comunei Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Contractului de depozit a deșeurilor menajere și similare la Depozitul Țuțora, dintre Primăria Comunei Țuțora și SC SALUBRIS SA Iași
Hotărârea nr. 31 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 330 mp situat în sat Oprișeni
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea bugetului comunei Țuțora, județul Iași, pe anul 2019
Hotărârea nr. 33 privind aprobarea realizării investiției în cadrul PNDR 2014-2020 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - Infrastructura de irigații
Hotărârea nr. 34 - privind asumarea-neasumarea responsabilității organizării și derulării Programului pentru Școli al României la nivelul UAT Țuțora
Hotărârea nr. 35 - privind aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din data de 28.03.2019
Hotărârea nr. 36 - privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG
Hotărârea nr. 37 - privind instituirea echipei mobile de intervenție pentru cazurile de violență domestică
Hotărârea nr. 38 privind aprobarea ROF al compartimentului de asistență socială
Hotărârea nr. 39 - privind aprobarea Actului Adițional la ctr. de concesiune nr. 2141 din 2017
Hotărârea nr. 40 - privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 41 - privind aprobarae contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 42 - privind aprobarea rezultatului reevaluării patrimoniului public și privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 43 - privind includerea în domeniul privat al comunei Țuțora a magaziei și grup sanitar - Dispensar Țuțora
Hotărârea nr. 44 - privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 imobile de la priza prut al localității Țuțora
Hotărârea nr. 45 privind rectificarea bugetului local 2019
Hotărârea nr. 46 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două spații destinația birouri proprietatea consiliului local Țuțora
Hotărârea nr. 47 - privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale
Hotărârea nr. 48 - privind demararae procedurii de concesionare a serviciului de distribuție a gazelor naturale
Hotărârea nr. 49 privind alocarea sumei de 1500 lei pentru organizarea Festivalului de muzică și dans între Jijia și Prut
Hotărârea nr. 50 privind aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din data de 31.05.2019
Hotărârea nr. 52 - privind aprobarea graficului de ședințe a CL Țuțora pe trimestrul III 2019
Hotărârea nr. 53 privind actualizarea ROF al comp de asistență socială aprobat prin HCL nr. 38 din 31.05.2019
Hotărârea nr. 54 - privind completarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 55 -privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 56 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru trim II 2019
Hotărârea nr. 57 - privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor
Hotărârea nr. 58 privind alocarea a 5000 lei pentru organizarea taberei de vară din cadrul asociației Bucuriile Vieții
Hotărârea nr. 59 - privind modificarea regulamentului pentru instituirea și administrarea taxei speciale de salubritate
Hotărârea nr. 60 - privind aprobarea înființării ziarului local al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 61 - privind aprobarea procesului verbal ale ședinței ordinare din data de 31.07.2019
Hotărârea nr. 62 privind alocarea sumei de 45000 lei pentru organizarea Zilei Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 64 - privind aprobarea actualizării și completarea actului constitutiv
Hotărârea nr. 65 - privind acordarea manmdatului special la exprimarea votului in AGA ARSACIS
Hotărârea nr. 66 - privind aprobarea structurii organizatorice prin care se stabilește funcția de secretar general al UAT ȚUȚORA
Hotărârea nr. 67 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim III 2019
Hotărârea nr. 68 - privind completarea planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 69 - cu privire la întocmirea documentației tehnice pentru obiectivul Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 70 - privind trecerea din domeniul privat în dom. public a drumului sătesc Mucedu GH - Crețu Costel
Hotărârea nr. 71 - privind aprobarae indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul - Cosntuire teren de sport din gazon artificial Oprișeni
Hotărârea nr. 72 - privind rectificarea bugetului local pe trim III 2019
Hotărârae nr. 73 - privind aprobarea P.V. ale ședinței ordinare din data de 29.08.2019
Hotărârea nr. 74 - privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul IV 2019
Hotărârea nr. 75 - privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul IV 2019
Hotărârea nr. 76 - privind desemnarea CL Țuțora care va face parte din CA al Școlii Gimnaziale Țuțora
Hotărârea nr. 77 - privind aprobarea asigurării unei zone de siguranță a drumurilor din comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 78 - privind aprobarae procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018
Hotărârea nr. 79 privind acordarea mandatului special al reprezentantului UAT Țuțora în AGA ADIS
Hotărârea nr. 80 privind aprobarea doc. tehnico-economice - Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în com. Țuțora
Hotărârea nr. 81 privind predarea către MDRAP a amplsamentului - Reabilitare drumuri locale în comuna Țuțora
Hotărârea nr. 82 privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2019
Hotărârea nr. 83 privind împuternicirea dlui. Albu Cristinel pentru a ne reprezenta în procesul cu S.C. SALUBRIS S.A. - dosarul nr. 2837-99-2019
Hotărârea nr. 84 privind aprobarea verbale ale ședințelor ordinare și extraordinare din datele de 30.09.2019 și 24.10.2019
Hotărârea nr. 85 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019
Hotărârea nr. 85 privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei satului Oprișeni din 8 noiembrie 2019
Hotărârea nr. 86 cu privire la aprobarea rezilierii a trei contracte de concesiune de spații și terenuri din UAT Țuțora
Hotărârea nr. 88 privind însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 6,1399 ha situat în extravilan sat Țuțora
Hotărârea nr. 88 privind însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 6,1399 ha situat în extravilan sat Țuțora
Hotărârea nr. 89 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2066 din 30.11.2007 încheiat cu SILVER ROM SRL și scoaterea la licitație a terenului
Hotărârea nr. 90 privind aprobarea contractului de înființare nr. 6348 -4296-2019 al investiției din cadrul proiectului Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 91 privind atribuirea de denumiri la străzi în satele Țuțora, Chiperești și Oprișeni
Hotărârea nr. 92 privind aprobarea Contractului de formare profesională din 02.09.2019 în vederea școlarizării domnului Gardan Gabriel
Hotărârea nr. 93 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 94 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Local Țuțora
Hotărârea nr. 97 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 99 privind constarea unor măsuri trasate prin Decizia nr. 33-2014 a Camerei de Conturi a județului Iași privitoare la UAT Țuțora
Hotărârea nr. 100 referitoare la modificarea contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Hotărârea nr. 101. cu privire la aprobarea finanțării obiectivului de investiție Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Țuțora
Hotărârea nr. 102 privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul I 2020
Hotărârea nr. 103 privind desemnarea președintelui de ședință al CL Țuțora pe trimestrul I
Hotărârea nr. 104
Hotărârea nr. 105 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Țuțora pentru anul 2020
Hotărârea nr. 106 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 108 privind mandatarea primarului pentru semnarea CVC a terenului în suprafață de 2151 mp către domnul Oprică Maricel
Hotărârea nr. 109 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită la persoane fizice
Horărârea nr. 110 privind reorganizarea CLSU și a centrului operativ pentru situații de urgență Țuțora
Hotărârea nr. 111 privind asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorul Oficial Local în format electronic

Vizualizari: 129
Data creare: 06-03-2019 12:59:40

Dispoziții anul 2019

Dispoziții anul 2019

Documente pdf
Dispoziția nr. 01
Dispoziția nr. 02
Dispoziția nr. 03
Dispoziția nr. 04
Dispoziția nr. 05
Dispoziția nr. 06
Dispoziția nr. 07
Dispoziția nr. 08
Dispoziția nr. 09
Dispoziția nr. 10
Dispoziția nr. 12
Dispoziția nr. 13
Dispoziția nr. 14
Dispoziția nr. 15
Dispoziția nr. 16
Dispoziția nr. 17
Dispoziția nr. 18
Dispoziția nr. 19
Dispoziția nr. 20
Dispoziția nr. 21
Dispoziția nr. 22
Dispoziția nr. 23
Dispoziția nr. 24
Dispoziția nr. 25
Dispoziția nr. 26
Dispoziția nr. 27
Dispoziția nr. 28
Dispoziția nr. 29
Dispoziția nr. 30
Dispoziția nr. 31
Dispoziția nr. 32
Dispoziția nr. 33
Dispoziția nr. 34
Dispoziția nr. 35
Dispoziția nr. 35
Dispoziția nr. 36 (2)
Dispoziția nr. 37 (2)
Dispoziția nr. 38 (2)
Dispoziția nr. 40 (2)
Dispoziția nr. 39 (2)
Dispoziția nr. 41
Dispoziția nr. 42
Dispoziția nr. 43
Dispoziția nr. 44
Dispoziția nr. 45 pentru aprobarea Declarației de aderare la SNA 2016-2020
Dispoziția nr. 46
Dispoziția nr. 47
Dispoziția nr. 48
Dispoziția nr. 49
Dispoziția nr. 50
Dispoziția nr. 51
Dispoziția nr. 62
Dispoziția nr. 61
Dispoziția nr. 60 - incetare plată
Dispoziția nr. 59 - convocare ședință C.L.
Dispoziția nr. 58 concurs inspector II
Dispoziția nr. 57 - schimbare reprezentant legal al alocației de stat
Dispoziția nr. 56 - acordare indemnizație grad handicap grav
Dispoziția nr. 55 - încetare plată ASF
Dispoziția nr. 54 - modificare cuantum alocație ASF
Dispoziția nr. 53 - modificare număr membri ai familiaei la ASF
Dispoziția nr. 52 - modificare ASF
Dispozittia nr. 53
Dispozitia nr. 54 (
Dispozitia nr. 63
Dispozitia nr. 64
Dispozitia nr. 65
Dispozitia nr. 66
Dispozitia nr. 67
Dispozitia nr. 68
Dispozitia nr. 69
Dispozitia nr. 70
Dispoziția nr. 71
Dispozitia nr. 72
Dispozitia nr. 73
Dispozitia nr. 74
Dispozitia nr. 75
Dispozitia nr. 76
Dispozitia nr. 77
Dispozitia nr. 79
Dispozitia nr. 80
Dispozitia nr. 81
Dispozitia nr. 82
Dispozitia nr. 83
Dispozitia nr. 85
Dispozitia nr. 84
Dispozitia nr. 86
Dispozitia nr. 87
Dispozitia nr. 88
Dispozitia nr. 89
Dispozitia nr. 90
Dispozitia nr. 91
Dispozitia nr. 92
Dispozitia nr. 93
Dispozitia nr. 94
Dispozitia nr. 95
Dispozitia nr. 96
Dispozitia nr. 97
Dispozitia nr. 98
Dispozitia nr. 99
Dispozitia nr. 99
Dispozitia nr. 100
Dispozitia nr. 101
Dispozitia nr. 102
Dispozitia nr. 103
Dispozitia nr. 104
Dispozitia nr. 105
Dispozitia nr. 106
Dispozitia nr. 107
Dispozitia nr. 107
Dispozitia nr. 108
Dispozitia nr. 109
Dispozitia nr. 110
Dispozitia nr. 111
Dispozitia nr. 112
Dispozitia nr. 112
Dispozitia nr. 113
Dispozitia nr. 114
Dispozitia nr. 115
Dispozitia nr. 116
Dispozitia nr. 117
Dispozitia nr. 118
Dispozitia nr. 119
Dispozitia nr. 120
Dispozitia nr. 121
Dispozitia nr. 122
Dispozitia nr. 124
Dispozitia nr. 125
Dispozitia nr. 126
Dispozitia nr. 127
Dispozitia nr. 128
Dispozitia nr. 129
Dispozitia nr. 130
Dispozitia nr. 131
Dispozitia nr. 132
Dispozitia nr. 133
Dispozitia nr. 134
Dispozitia nr. 135
Dispozitia nr. 136
Dispozitia nr. 137
Dispozitia nr. 138
Dispozitia nr. 139
Dispozitia nr. 140
Dispozitia nr. 141
Dispozitia nr. 142
Dispoziția nr. 143
Dispoziția nr. 144
Dispoziția nr. 145
Dispoziția nr. 146
Dispoziția nr. 147
Dispoziția nr. 148
Dispoziția nr. 149
Dispoziția nr. 150
Dispoziția nr. 151
Dispoziția nr. 152
Dispoziția nr. 153
Dispoziția nr. 154
Dispoziția nr. 155
Dispoziția nr. 157
Dispoziția nr. 156
Dispoziția nr. 158
Dispoziția nr. 159
Dispoziția nr. 159
Dispoziția nr. 160
Dispoziția nr. 161
Dispoziția nr. 162
Dispoziția nr. 163
Dispoziția nr. 163
Dispoziția nr. 164
Dispoziția nr. 165
Dispoziție nr. 166
Dispoziția nr. 167
Dispoziția nr. 168
Dispoziție nr. 169
Dispoziție nr. 171
Dispoziție nr. 172
Dispoziție nr. 173
Dispoziție nr. 174
Dispoziție nr. 175
Dispoziția nr. 176
Dispoziție nr. 177
Dispoziția nr. 179
Dispoziția nr. 178
Dispoziția nr. 180
Dispoziția nr. 181
Dispoziție nr. 182
Dispoziția nr. 183
Dispoziția nr. 184
Dispoziția nr. 185
Dispoziția nr. 186

Vizualizari: 145
Data creare: 06-03-2019 12:59:02

Documente A.P.I.A. 2019

Documente A.P.I.A. 2019

Documente pdf
Lista programărilor pentru campania 2019 de depunere a cererilor de sprijin în agricultură

Vizualizari: 172
Data creare: 25-02-2019 10:52:42

Certificate de urbanism eliberate în anul 2018

Certificate de urbanism eliberate în anul 2018

Documente pdf
Certificate de urbanism eliberate în anul 2018

Vizualizari: 118
Data creare: 01-02-2019 09:51:13

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL