Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Documente pdf
Hotărârea nr. 2 privind organizarea rețelei școlare de pe raza UAT Țuțora
Hotărârea nr. 3 privind aprobarea statutului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 4 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL Țuțora
Hotărârea nr. 5 privind reorganizarea Comitetului Local pentru situații de urgență și a Centrului Operativ pentru situații de urgență Țuțora
Hotărârea nr. 6 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public și privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 7 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale - impozite și taxe locale din bugetul local 2021
Hotărârea nr. 8 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2022
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea modului de întocmire a Registrului Agricol al Primăriei Țuțora pentru anii 2020-2024
Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, fenomenelor meteorologice periculoase
Hotărârea nr. 11 privind rectificarea art. 1 al HCL 76 din 31.08.2017 - trecere suprafață Bază sportivă Țuțora din domeniul privat în domeniul public
Hotararea Nr. 12 - privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii WiFi 4EU Promovarea conectivitatii la internet
Hotararea Nr. 13 - privind demararea formalitatilor la investitia Infiintare sistem de supraveghere video stradal in comuna Tutora
Hotararea Nr. 14 - pentru demararea formalitatilor privind investitia Reabilitare, modernizare si extindere cladire Primarie in sat Tutora
Hotararea Nr. 15 - privind insusirea valorii spatiului comercial inchiriat de Romtelekom, proprietate Consiliul Local, conform raportului de evaluare intocmit
Hotararea Nr. 16 - privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii Infiintare retea gaze naturale presiune medie in comuna Tutora
Hotararea Nr. 17 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Tutora a cladirilor Scolii primare Opriseni
Hotararea Nr. 18 - privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat al comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 19 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
Hotararea Nr. 20 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din 28.01.202 a sedintei extraordinare din 10.02.2022 a CL Tutora
Hotararea Nr. 21 - privind constituirea culoarului de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat in comuna Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 22 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 23 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 24 - privind alocarea sumei de 6000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 Martie 2022
Hotararea Nr. 25 - privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 26 - privind stabilirea de cote maxime lunare privind consumul de combustibil pentru primar, viceprimar, secretar general si utilajele din dotarea primariei Tutora
Hotararea Nr. 27 - privind definitivarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
Hotararea Nr. 28 - privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local intocmit in confirmitate cu prevederile legii 416-2021 pe anul 2022
Hotararea Nr. 29 - privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea Nr. 30 - cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata construirii locuintelor a unui numar de 5 case catre Asociatia habitat for Humanity Romania
Hotararea Nr. 31 - cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune pasune incheiat cu PFA Lungu Ion si scoaterea la licitatie a terenului ramas disponibil in veder
Hotararea Nr. 32 - privind punerea la dispozitia RDS RCS a suprafetei de 150mp in vederea amplasarii unui pilon de telecomunicatii necesar extinderii si modernizarii retelei de
Hotararea Nr. 33 - privind demararea formalitatilor in vederea implementarii obiectivului de investii Extindere retea de gaze naturale in satele Chiperesti si Opriseni din comun
Hotararea Nr. 34 - privind includerea in domeniul privat al comunei Tutora a suprafetei de 3200 mp situat in sat Opriseni
Hotararea Nr. 35 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimat aferente proiectului de investitie Extinderea retelei de gaze naturale in satele Chipere
Hotararea Nr. 36 - privind completarea bugetului local pe anul 2022
HCL nr. 49 privind completarea PAAP - ului 2022
HCl nr.50 privind demararea formalităților privind realizarea investiției Înființare piste de biciclete în Comuna Țuțora
HCl nr. 51 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat aferente proiectului de investiție Extinderea rețelei de gaze naturale în satele Chiperești și Opri
HCL nr. 52 privind aprobarea actualizării valorii investiției Achiziție tablete școlare și echipamente electronice pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Ț
HCL nr. 53 privind rectificarea art.1 al HCL Țuțora nr. 40
HCL nr. 54 privind aprobarea depunerii în partenriat a proiectului Achizitie microbuz nepoluant si puncte de reincarcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomești, Județul Iasi
HCl nr. 55 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu ADI GAZ-3 și aprobarea cererii de finantare, a devizului estimativ și aprobarea implementarii obiectivului Infiin
HCL nr.56 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimat aferente proiectului de investiție extinderea retelei de gaze naturale in satele Chiperești si Oprise
HCL nr. 57 privind aprobarea solicitarii de preluare de catre UAT Țuțora în administrare și utilizare publică a imobilului identificat prin nr cadastral 62067
HCl nr.58 aprobare procese verbale sedinte anterioare
HCl nr.59 privind scăderea din evidenta analitica a creanțelor fiscale-impozite si taxe locale din bugetul local 2022
Hcl nr.60 cu privire la darea in adminsitrare a unui teren in suprafață de 5192 mp către DGASPC Iasi
Hcl nr.61 privind numirea reprezentantilor CL în Comisia de analiza in baza Legii nr 15 din 2003
Hcl nr.62 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii”Reabilitare drumuri locale afctate de inundatii in comuna Țuțora, județul Iasi”
Hcl nr.63 privind aprobarea documebtatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Țuțora, imobil identificat cu nr cadastral 62653
Hcl nr.64 privind transformarea unui post de natura contractuala în funcție publica de executie și modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comu
Hcl nr.65 privind revocarea HCL nr.24 din 25.02.2021 și actualizarea traseelor și stațiilor de îmbarcare debarcare a călătorilor ptr transportul public de pe raza UAT Tutora
Hcl nr.66 privin aprobara proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”Amenajare piste ptr circulatia bicicletelor in Comuna Țuțora, Județul iași”
Hcl nr.67 privind actualizarea bugetului și a caracteristicolor tehnice aferente proiectului ”Achiziția de accesorii - perie și sărăriță în cadrul serviciului de gospodărire comun
HCl nr.68 privind aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din 29.04.2022 și de la ședința extraordinară din 10.05.2022 ale Consiliului local Țuțora
Hcl nr. 69 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale-impozite și taxe locale din bugetul local 2022
Hcl nr.70 privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local pentru organizarea ”Zilei Copilului” din 1 iunie 2022
Hcl nr.71 cu privire la aprobarea ”Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin Codul Administrat
Hcl nr.72 privind neasumarea responsabilității organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului
Hcl nr.73 privind validarea inventarului terenurilor disponibile-Legea 15 din2003
Hcl nr.74 privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Județul Iași în proprietatea publica a Comunei Țuțora a imobilului teren situat în Sat Chiperești în suprafață de 4
Hcl nr.75 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitării
Hcl nr. 76 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Țuțora pentru trimestrul I al anului 2022
Hcl nr.77 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT Țuțora
Hcl nr.78 privind completarea anexei nr.IX a Hcl nr.11810.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022
Hcl nr.79 privind modificarea continutului art.1 al Hotărârii Consiliului Local Țuțora nr.41 din 25.03.2022

Vizualizari: 27
Data creare: 25-02-2022 08:50:36

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL