Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Documente pdf
Hotărârea nr. 2 privind organizarea rețelei școlare de pe raza UAT Țuțora
Hotărârea nr. 3 privind aprobarea statutului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 4 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL Țuțora
Hotărârea nr. 5 privind reorganizarea Comitetului Local pentru situații de urgență și a Centrului Operativ pentru situații de urgență Țuțora
Hotărârea nr. 6 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public și privat al comunei Țuțora
Hotărârea nr. 7 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale - impozite și taxe locale din bugetul local 2021
Hotărârea nr. 8 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2022
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea modului de întocmire a Registrului Agricol al Primăriei Țuțora pentru anii 2020-2024
Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, fenomenelor meteorologice periculoase
Hotărârea nr. 11 privind rectificarea art. 1 al HCL 76 din 31.08.2017 - trecere suprafață Bază sportivă Țuțora din domeniul privat în domeniul public
Hotararea Nr. 12 - privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii WiFi 4EU Promovarea conectivitatii la internet
Hotararea Nr. 13 - privind demararea formalitatilor la investitia Infiintare sistem de supraveghere video stradal in comuna Tutora
Hotararea Nr. 14 - pentru demararea formalitatilor privind investitia Reabilitare, modernizare si extindere cladire Primarie in sat Tutora
Hotararea Nr. 15 - privind insusirea valorii spatiului comercial inchiriat de Romtelekom, proprietate Consiliul Local, conform raportului de evaluare intocmit
Hotararea Nr. 16 - privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii Infiintare retea gaze naturale presiune medie in comuna Tutora
Hotararea Nr. 17 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Tutora a cladirilor Scolii primare Opriseni
Hotararea Nr. 18 - privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat al comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 19 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
Hotararea Nr. 20 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din 28.01.202 a sedintei extraordinare din 10.02.2022 a CL Tutora
Hotararea Nr. 21 - privind constituirea culoarului de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat in comuna Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 22 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 23 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 24 - privind alocarea sumei de 6000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 Martie 2022
Hotararea Nr. 25 - privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr. 26 - privind stabilirea de cote maxime lunare privind consumul de combustibil pentru primar, viceprimar, secretar general si utilajele din dotarea primariei Tutora
Hotararea Nr. 27 - privind definitivarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
Hotararea Nr. 28 - privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local intocmit in confirmitate cu prevederile legii 416-2021 pe anul 2022
Hotararea Nr. 29 - privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea Nr. 30 - cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata construirii locuintelor a unui numar de 5 case catre Asociatia habitat for Humanity Romania
Hotararea Nr. 31 - cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune pasune incheiat cu PFA Lungu Ion si scoaterea la licitatie a terenului ramas disponibil in veder
Hotararea Nr. 32 - privind punerea la dispozitia RDS RCS a suprafetei de 150mp in vederea amplasarii unui pilon de telecomunicatii necesar extinderii si modernizarii retelei de
Hotararea Nr. 33 - privind demararea formalitatilor in vederea implementarii obiectivului de investii Extindere retea de gaze naturale in satele Chiperesti si Opriseni din comun
Hotararea Nr. 34 - privind includerea in domeniul privat al comunei Tutora a suprafetei de 3200 mp situat in sat Opriseni
Hotararea Nr. 35 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimat aferente proiectului de investitie Extinderea retelei de gaze naturale in satele Chipere
Hotararea Nr. 36 - privind completarea bugetului local pe anul 2022
HCL nr. 49 privind completarea PAAP - ului 2022
HCl nr.50 privind demararea formalităților privind realizarea investiției Înființare piste de biciclete în Comuna Țuțora
HCl nr. 51 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat aferente proiectului de investiție Extinderea rețelei de gaze naturale în satele Chiperești și Opri
HCL nr. 52 privind aprobarea actualizării valorii investiției Achiziție tablete școlare și echipamente electronice pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Ț
HCL nr. 53 privind rectificarea art.1 al HCL Țuțora nr. 40
HCL nr. 54 privind aprobarea depunerii în partenriat a proiectului Achizitie microbuz nepoluant si puncte de reincarcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomești, Județul Iasi
HCl nr. 55 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu ADI GAZ-3 și aprobarea cererii de finantare, a devizului estimativ și aprobarea implementarii obiectivului Infiin
HCL nr.56 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimat aferente proiectului de investiție extinderea retelei de gaze naturale in satele Chiperești si Oprise
HCL nr. 57 privind aprobarea solicitarii de preluare de catre UAT Țuțora în administrare și utilizare publică a imobilului identificat prin nr cadastral 62067
HCl nr.58 aprobare procese verbale sedinte anterioare
HCl nr.59 privind scăderea din evidenta analitica a creanțelor fiscale-impozite si taxe locale din bugetul local 2022
Hcl nr.60 cu privire la darea in adminsitrare a unui teren in suprafață de 5192 mp către DGASPC Iasi
Hcl nr.61 privind numirea reprezentantilor CL în Comisia de analiza in baza Legii nr 15 din 2003
Hcl nr.62 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii”Reabilitare drumuri locale afctate de inundatii in comuna Țuțora, județul Iasi”
Hcl nr.63 privind aprobarea documebtatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Țuțora, imobil identificat cu nr cadastral 62653
Hcl nr.64 privind transformarea unui post de natura contractuala în funcție publica de executie și modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comu
Hcl nr.65 privind revocarea HCL nr.24 din 25.02.2021 și actualizarea traseelor și stațiilor de îmbarcare debarcare a călătorilor ptr transportul public de pe raza UAT Tutora
Hcl nr.66 privin aprobara proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”Amenajare piste ptr circulatia bicicletelor in Comuna Țuțora, Județul iași”
Hcl nr.67 privind actualizarea bugetului și a caracteristicolor tehnice aferente proiectului ”Achiziția de accesorii - perie și sărăriță în cadrul serviciului de gospodărire comun
HCl nr.68 privind aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din 29.04.2022 și de la ședința extraordinară din 10.05.2022 ale Consiliului local Țuțora
Hcl nr. 69 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale-impozite și taxe locale din bugetul local 2022
Hcl nr.70 privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local pentru organizarea ”Zilei Copilului” din 1 iunie 2022
Hcl nr.71 cu privire la aprobarea ”Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin Codul Administrat
Hcl nr.72 privind neasumarea responsabilității organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului
Hcl nr.73 privind validarea inventarului terenurilor disponibile-Legea 15 din2003
Hcl nr.74 privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Județul Iași în proprietatea publica a Comunei Țuțora a imobilului teren situat în Sat Chiperești în suprafață de 4
Hcl nr.75 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitării
Hcl nr. 76 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Țuțora pentru trimestrul I al anului 2022
Hcl nr.77 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT Țuțora
Hcl nr.78 privind completarea anexei nr.IX a Hcl nr.11810.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022
Hcl nr.79 privind modificarea continutului art.1 al Hotărârii Consiliului Local Țuțora nr.41 din 25.03.2022
HCl nr.82 privind aprobarea pv sedinte anterioare
HCL nr.83 privind desemnare președinte de ședință trim. III
HCL nr.84 privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul III
HCL nr.85 privind alocarea unei sume de 30.000 lei pentru organizarea unei tabere școlare
HCL nr.86 privind completarea PAAP 2022
Hcl nr.87 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale
HCL nr.88 privind aprobarea participării la Programul de stimulare parc auto
HCL nr.89 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Țuțora
HCl nr 90 din 15.07.2022 privind rectificarea BVC pe trimestrul III al anului 2022
HCL nr.91 din 15.07.2022 privind modificarea conținutului art.1 al HCl Țuțora nr.81
HCl NR. 92 privind aprobarea pv ședinte anterioare
HCl nr. 93 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale -impozite și taxe locale din bugetul local 2022
HCl nr. 94 privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local către parohiile din comună
HCl nr.95 privind susținerea financiară a Taberei de vară - Continuăm cu bucurie 2022
HCl nr.96 privind însușirea cheltuielilor fondurilor bănești din bugetul local ptr evenimentul organizat Zilei Copilului și pentru tabăra școlară
HCL nr.97 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Țuțora nr.3 din 2004
HCL nr.97 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Țuțora nr.3 din 2004
HCl nr.98 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală în conf cu Legea nr.15 din 2003
HCL NR.100 DIN 17.08.2022 privind modificarea organigramei - transformare post
HCL nr.99 privind participarea la Programul privind creștereea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
HCl nr 100 privind modificarea si completara Organigramei si a Statului de funcții la nivelul UAT Țuțora, judțul Iași
HCL nr.101 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al II lea al anului 2022
HCl nr 102 privind aprobarea proceselor verbale de la sedinta ordinara din data de 29 07 2022 si de la sedinta extraordinara din data de 17.08 2022
HCL nr 103 privind scăderea din evidența analitică a creantelor fiscale impozite si taxe locale din bugetul local
HCl nr 104 privind predarea către MDLPA a amplasamentului situat în sat Țuțora pentru investitia Reabilitare, modernizare si extindere clădire primărie în Sat Țuțora, Comuna
HCL nr 105 privind aprobarea documentatiei tehnico economică pentru investitia Reabilitare, modernizare si extindere clădire primărie în Sat Țuțora, Comuna Țuțora, Județul Ia
HCL nr.106 privind aprobarea si insusirea Procedurii Operationale privind veniturile din arendă si obligația înregistrării contractelor de arendă
HCL nr 107 privind modificarea si completarea PAAP
HCL nr.108 privind alocarea sumei de 45 ooo de lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Comunei Țuțora din 8 septembrie 2022
HCl nr 109 privind rectificarea bugetului local pe trim al III lea al anului 2022
Hcl nr.110 privind alocare fonduri banesti Asociația Sportivă Tutora
HCl nr. 111 privind luarea la cunoștință a SC nr 2509 din 2021, a Hotărârii civile nr 220 din 2022 si a ordonanței de clasare
Hcl nr 112 privind rectificarea bugetului local pe trimestru al III lea al anului 2022
HCl nr 113 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice din anul 2022
HCl nr 114 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil- identificat cu nr cadastral 62760
HCL nr.115 din 12.09 privind aprobarea unor măsuri referitoare la reducerea consumului de energie electrică
HCL nr.116 din 12 .09 privind modificarea si completarea HCL nr.54- proiect microbuz
HCL 117 - privind aprobarea proceselor verbale de la sedinta ordinara din 2.08.2022 si 12.09.2022
HCL 118 - privind validarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privata a UAT Tutora
HCL 119 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL Tutora pe trim IV 2022
HCL 120 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trim IV 2022
HCL 121 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trim II 2022
HCL 122 - privind aprobarea completarii HCL Nr 66 din 10 mai 2022
HCL 123 - privind aprobarea solicitarii luarii in administrare a terenului aferent investitiei proiectului Amenajare piste pentru circulatia bicicletelor
HCL 124 - privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil proprietate privata 63935
HCL 125 - privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale din bugetul local 2022
HCL 126 - privind desemnarea reprezentatului CL Tutora care va face parte din CA Scolii Gimnaziale
HCL 127 - privind aprobarea modificarii solutiei tehnice de inlocuire centrala pe lemne cu centrala pe gaz la obiectivul de investii Construire si dotare casa de Cultura
HCL 128 - privind actualizarea ROF al compartimentului de asistenta sociala Tutora
HCL 129 - privind luarea la cunostinta si insusirea raportului privind modul de indeplinire a masurilor formulate de Camera de Conturi a jud Iasi
HCL 130 - privind luarea la cunostinta si insusirea raportului privind modul de indeplinire a masurilor formulate de Camera de Conturi a jud Iasi nr.76
HCL 131 - privind insusirea cheltuielor fondurilor banesti din bugetul local pentru organizarea Zilei comunei Tutora - 8 septembrie 2022
HCL 132 - privind aducerea la cunostinta a deciziei civile nr 245 pronuntata de Tribunalul Iasi
HCL 133 - privind introducerea in domeniul privat al comunei Tutora a doua utilaje
HCL 134 - privind rectificarea art.2 al HCL nr.88
HCL 135 - privind suspendarea aplicarii redeventei cuvenite in contractele de cesiune 2946 si 2948
HCL 136 - privind mandatarea Primarului Comunei Tutora in vederea reprezentarii CL al Comunei Tutora in dosarul 6211P2022
HCL nr.137 privind aprobare pv ședință ordinară din 28 septembrie 2022
HCL nr.138 privind aprobarea valorii finale a proiectului Achizitie perie și sărăriță
HCL nr.139 privind stabilirea perioadei de inventariere anuală
HCL nr.140 privind demarare formalități ”Construire anexă primărie, Comuna Țuțora, Județul Iași”
HCL nr. 141 privind demarare formalități necesare pe lucrarea ”Construire și dotare Grădiniță cu Program Prelungit în COmuna Țuțora, SAt CHiperești, Județul Iași”
HCL nr. 142 privind aducerea la cunoștință și însușirea prevederilor raportului de audit nr 7447 din 15 09 2022
HCL nr. 143 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022
HCL nr. 144 privind decontarea navetei pentru luna septembrie 2022- profesori
HCL nr. 145 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.482009 consolidat 2021, prin Actu
HCL nr.146 privind aprobare completare PAAP
HCL nr.147 privind aprobarea valorii finale a investiției ”Modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe raza UAT Țuțora”
HCl nr.148 privind implementarea ”proiectului Creșterea nivelului de dotare tehnică a serviciului de gospodărie comunală al comunei Țuțora, JUdețul IAși”
HCL nr.149 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
HCL nr. 149 privind completarea PAAP -ului pentru anul 2022
HCL nr. 150 cu privire la aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publica de lucrări ”Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție Moderni
HCl nr. 151 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Tutora
HCl nr. 151 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Tutora

Vizualizari: 60
Data creare: 25-02-2022 08:50:36

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

AFIR

AFIRAFIR