Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local 2021

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2021

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2021

Documente pdf
Hotararea Nr.1 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.2 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.3 - privind stabilirea de cote/plafoane maxime lunare privind consumul de combustibil pentru primar,viceprimar, secretar si utilaje autovehicolele din dotarea Primariei Tutora
Hotararea Nr.4 - privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tutora, alcatuita din unitaile de invatamant care vor functiona in anul scolar 2021-2022
Hotararea Nr.5 - privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.6 - privind aprobarea rezilieii contractului de concesiune nr. 1922/2019 si a contractului de concesiune 1920/2019 incheiate cu S.C. AGRo-VED SRL Butea
Hotararea Nr.7 - privind acordarea mandatului dl Albu Cristinel, Primar al com. Tutora sa participe si sa-si exprime votul in sedintele AG a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea Nr.8 - privind mandatarea domnului Albu Cristinel Primarul com. Tutora, pentru participarea si semnarea documentelor in cadrul sedintelor AG ADIS
Hotararea Nr.9 - privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al comunei Tutora a investitiei - Extindere retea distributie apa potabila zona Priza Prut si punerea la dispozitia APAVITAL SA a investitiei
Hotararea Nr.10 - privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei Solutia e-SCIM, www.e-scim.ro
Hotararea Nr.11 - privind aprobarea schimbarii destinatiei prin demolare a cladirilor din structura Opriseni, Scoala Gimnaziala Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr.12 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea CL Tutora
Hotararea Nr.13 - privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita la persoane fizice
Hotararea Nr.14 - privind insusirea transmiterii fara plata a unui numar de 350 lampi pentru iluminatul stradal, localitatii Sireti[...] in urma inlocuirii acestora din cadrul proiectului - Modernizarea infrastructurii de iluminat public in com Tutora
Hotararea Nr.15 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.16 - privind constituirea culoarul de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat in com. Tutora, jud Iasi, pentru anul 2021
Hotararea Nr.17 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al com. Tutora pentrul anul 2021
Hotararea Nr.18 - privind aprobarea inventarierii materiei impozabile a comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr.19 - privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2587 din 19.06.2020 incheiat cu SC SOLABETA SRL Tutora
Hotararea Nr.20 - privind atribuirea de denumiri la strazi in satul Tutora, com.Tutora, Jud. Iasi
Hotararea Nr.21 - privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru scoaterea la licitatie publica cu strigare prin depunere de oferte a terenului situat la T36/1
Hotararea Nr.22 - privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local pentru organizarea "Zileii Femeii" din 8 Martie 2021
Hotararea Nr.23 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna
Hotararea Nr.24 - privind aprobarea fluxului de calatori si a statiilor de imbarcare-debarcare a calatorilor din com. Tutora in vederea intocmirii Noului program de transport public
Hotararea Nr.25 - privind includerea in domeniul privat al com. Tutora a suprafetei de 9,5562 ha teren identificat in T36/1
Hotararea Nr.26 - privind modificarea HCL Nr.6/2021 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de cesiune 1922 si 1920 cu SC AGRO-VERD SRL Butea
Hotararea Nr.27 - privind aprobarea PV de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr.28 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe Trim II 2021
Hotararea Nr.29 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL Tutora pe trim II-2021
Hotararea Nr.30 - privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local intocmic in conformitate [...] pentru com Tutora pe anul 2021
Hotararea Nr.31 - privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea Nr.32 - privind aprobarea obiectivului de investitii - Locuinte sociale comuna Tutora, jud Iasi
Hotararea Nr.33 - privind desemnarea Primarului com. Tutora pentru identificarea si inventarierea terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
Hotararea Nr.34 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al com. Tutora a imobilului "Tarc de tevi pentru vite" si casarea, demolarea si valorificarea acestuia situat in loc. Tutora, com Tutora, Jud Iasi
Hotararea Nr.35 - privind aprobarea fondurilor necesare cofinantarii investitiei - Imbunatatirea si dezvoltarea
Hotararea Nr.36 - privind completarea anexei nr.IX a HCL nr.88-2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
Hotararea Nr.38 - privind aprobarea procesului verbal de la sedintele anterioare a CL Tutora
Hotararea Nr.39 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Zilei de 8 Martie 2021
Hotararea Nr.40 - privind definitivarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea Nr.41 - privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea Nr.42 - privind insusirea Politicilor de administrarea impozitelor si taxelor locale si procedura operationala privind taxele speciale din cadrul uat Tutora
Hotararea Nr.43 - privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma de lei
Hotararea Nr.44 - cu privire la aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.5712 din 13.12.2019 incheiate cu SC Clinica Ispirescu SRL Tomesti
Hotararea Nr.45 - privind modificarea art.1 a Hotararii CL Nr.32 din 25.03.2021 privind aprobarea Obiectivului de investitii "Locuinte sociale comuna Tutora, Jud. Iasi"
Hotararea Nr. 46 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 47 - privind rectificarea art.1 a HCL nr 17 privind inlcuderea in domeniul privat a unui teren in suprafata de 5000mp, a unui teren in supfarata de 425mp, extravila, sat Tutora
Hotararea Nr. 48 - privind includerea in domeniul public al comunei Tutora a DS Fundac Chiriac in suprafata de 247 mp, situat in sat Chiperesti
Hotararea Nr. 49 - privind aprobarea realizarii investitiei in cadrul Agentiei de Finantare a Investiitlor Rurale subMasura 4.3A Investii pentru dezvoltarea, modernizarea, in comuna Tutora,
Hotararea Nr. 50 - privind aprobarea scoaterii la licitatie a unor terenuri din domeniul privat al comunei Tutora, judetul Iasi in vederea concesionarii
Hotararea Nr. 51 - privind alocarea sumei de 2400 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Copilului din 1 Iunie 2021
Hotararea Nr. 52 - privind aprobarea inceperii derularii formalitatilor investitiei Modernizarea si extindere infrastructura de iluminat public in comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr. 53 - pentru demararea formalitatilor privind proiect Modernizare drumuri de interes local in Comuna Tutora, Judetul Iasi
Hotararea Nr. 54 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr. 55 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trimestrul III 2021
Hotararea Nr. 56 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL pe trimestrul III-2021
Hotararea Nr. 57 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si
Hotararea Nr. 58 - privind rectificarea bugetului local pe trim.III 2021
Hotararea Nr. 59 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, jud Iasi pentru trim.I 2021
Hotararea Nr. 60 - privind insusirea valorii unor terenuri proprietatea CL conform Raportului de evaluare intocmit
Hotararea Nr. 61 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a CL Tutora
Hotararea Nr. 62 - privind aprobarea achizitionarii si montarii unui server si UPS, pentru functionarea optima a programului INFOPRIM cu toate modulele aferente din cadrul primariei comunei
Hotararea Nr. 63 - privind aprobarea achizitionarii unui tractor de tuns gazon pentru buna gospodarie si intretinere a spatiilor verzi din comuna Tutora
Hotararea Nr. 64 - privind aprobarea construirii unui foisor in curtea primariei Tutora
Hotararea Nr. 65 - privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 capitolul 67.02 cultura recreere si religie-servicii religioase pentru parohiil
Hotararea Nr. 66 - privind sustinerea financiara a Taberei de Vara - Reuniti in bucurie -2021 organizata de Parohia Nasterea Maicii Domnului- Tutora din comuna Tutora
Hotararea Nr. 67 - privind rectificarea art.1 din HCL 492021, masura 4.3A cu denumirea Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr. 68 - privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr482009
Hotararea Nr. 69 - privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Tutora a stadiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de I
Hotararea Nr.70 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a Consiliului local Tutora
Hotararea Nr.71 - privind alocarea sumei de 55.000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei comunei Tutora din 8 septembrie 2021
Hotararea Nr.72 - privind aprobarea contractelor de sponsorizare pentru organizarea Zilei Comunei Tutora, 8 septembrie 2021
Hotararea Nr.73 - privind rectificarea bugetului local pe trim.III 2021
Hotararea Nr.74 - privind trecerea in domeniul public al comunei Tutora a unor drumuri de exploatare
Hotararea Nr.75 - privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru care s-a efectuat munca in folosul comunitatii
Hotararea Nr.76 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi, pentru trim. II 2021
Hotararea Nr.77 - privind aprobarea fondurilor necesare cofinantarii investitiei Wifi 4EU Promovarea conectivitatii la internet in comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr.82 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din 26.08.2021 si a sedintei extraordinare din 10.09.2021 ale CL Tutora
Hotararea Nr.83 - privind aprobarea contractului de sponsorizare al SC Salubris SA Iasi pentru organizarea Zilei Comunei Tutora, 8 septembrie 2021
Hotararea Nr.84 - privind desemnarea reprezentatului CL al comunei Tutora care va face pare din CA al Scolii gimnaziale
Hotararea Nr.85 - privind rectificarea bugetului local pe trim.III 2021
Hotararea Nr.86 - privind aprobarea Strategia de dezvoltare locala a comunei Tutora, judetul Iasi pentru perioada 2021-2030
Hotararea Nr.87 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local Tutora pe trimestrul IV 2021
Hotararea Nr.88 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tutora, pe trimestrul IV-2021
Hotararea Nr.89 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimati aferente proiectului de investitie - Infiintare sistem de canalizare in comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr.90 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr.97 - privind implementarea proiectului Amenajare drumuri de acces la exploatatii agricole in comuna Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr.98 - privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2021
Hotararea Nr.99 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim.III 2021
Hotararea Nr.100 - privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48-2009 consolidat prin Act Aditional
Hotararea Nr.101 - privind insusirea cheltuielilor fondurilor banesti din bugetul local, pentru organizarea Zilei comunei - 8 septembrie 2021
Hotararea Nr.102 - privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale -impozite si taxe locale din bugetul local 2021
Hotararea Nr.103 - privind implementarea proiectului Achizitia de accesorii-perie si sararita in cadrul serviciului public de gospodarire comunala Tutora
Hotararea Nr.104 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Modernizarea si extindere infrastructura iluminat publi
Hotararea Nr.105 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tutora care va face parte din Comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al Scolii gimnaziale
Hotararea Nr.106 - privind desemnarea reprezentantului Comunei Tutora precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul Comunei Tutora in Adunarea Generala a Ascociatiei Grupul de Acti
Hotararea Nr.108 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din 27.10.2021 si a sedintei extraordinare din 3.12.2021 a CL Tutora
Hotararea Nr.109 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trim I 2022
Hotararea Nr.110 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al CL Tutora pe trim I 2022
Hotararea Nr.111 - privind rezilierea contractului de concesiune nr.1069 pe 30.04.2014 incheiat cu domnul Besleaga Gabriel Cristian, com Tutora jud Iasi
Hotararea Nr.112 - privind aprobarea Planului functiilor publice pentru anul 2022
Hotararea Nr.113 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tutora pentru anul 2022
Hotararea Nr.114 - privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
Hotararea Nr.115 - privind transformarea postului de inspector, grad profesional asistent, functie publica de executie, in inspector, grad profesional principal
Hotararea Nr.116 - privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2021
Hotararea Nr.117 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim. IV 2021
Hotararea Nr.118 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022
Hotararea Nr.119 - privind rectificarea HCL nr.11 din 19.05.2006 pozitia 6 a domeniului privat privind denumirea corecta a tarlalei respectiv T36-1 in loc T371 cum in mod eronat a fost trecu
Hotararea Nr.120 - privind alocarea de fonduri banesti din bugetul local pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna
Hotararea Nr.121 - privind masuri de implementare in vederea eficientizarii operatiuniulor specifice tinerii la zi a Registrului Agricol pentru anul 2022
Hotararea Nr.122 - privind aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a APAVITAL SA
Hotararea Nr.123 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Tutora, Jud. Iasi
Hotararea Nr.124 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
Hotararea Nr.125 - privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala la nivelul comunei Tutora
Hotararea Nr.107 - privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2021

Vizualizari: 157
Data creare: 28-02-2021 22:29:02

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

AFIR

AFIRAFIR

PNRR

.PNRR