Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local 2020

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2020

Hotărâri ale Consiliului Local anul 2020

Documente pdf
Hotararea nr. 1 privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
Hotararea nr. 2 privind organizarea retelei scolare de pe raza UAT Țuțora
Hotararea nr. 3 privind constituirea culoarului de frontieră și fâșia de protectie a frontierei de stat in anul 2020
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Țuțora
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Țuțora
Hotărârea nr. 6 privind însușirea fondurilor bănești din bugetul local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 7 privind revocarea HCL nr. 99 din 28.11.2019
Hotărârea nr. 8 privind revocarea HCL 108 din 17.12.2019
Hotărârea nr. 9 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009
Hotărârea nr. 10 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr. 11 privind actualizarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2020
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local conform Legii 416 din 2001 pentru comuna Țuțora
Hotărârea nr. 14 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea pe domenii privind serviciile publice și locurile în care contravenienții pot presta activități în folosul comunității
Hotărârea nr. 16 privind modificarea HCL 91 din 17.12.2018 privind taxa de salubrizare
Hotărârea nr. 17 privind includerea în domeniul privat al Comunei Țuțora a unui teren în suprafață de 5000 mp situat in intravilanul UAT Țuțora
Hotărârea nr. 18 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2019
Hotărârea nr. 19 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009
Hotărârea nr. 20 privind aprobarea realizării investiției Modernizarea infrastructurii secundare de irigații la OUAI Țuțora, județul Iași etapa a II-a
Hotărârea nr. 21 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 27.02.2020 șa Consiliului Local Țuțora
Hotărârea nr. 23 privind includerea în domeniul public a suprafeței de 3848 mp administrat de Sectorul poliției de frontieră Țuțora
Hotărârea nr. 24 privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local pentru organizarea Zilei Femeii din 8 martie 2020
Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Contractului de prestări servicii încheiat cu specialist topo în vederea întocmirii documentațiilor necesare emiterii sau rectificări TP
Hotărârea nr. 26 privind scoaterea din domeniul privat al UAT Țuțora a suprafeței de teren 2268 mp pentru împroprietărire conform hotărârii judecătoresti 6887 din 28.04.2010
Hotărârea nr. 27 privind aprobarea variantei proiectului de stemă al comunei Țuțora, judetul Iași
Hotărârea nr. 28 privind aprobarea graficului de ședințe pentru trimestrul II
Hotărârea nr. 29 privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Țuțora pe trimestrul II
Hotărârea nr. 30 privind aprobarea inventarierii masei impozabile a Comunei Țuțora pe anul 2020
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al comunei Țuțora pentru anul 2019
Hotărârea nr. 32 privind includerea în domeniul privat al UAT Țuțora a trei suprafețe de teren situate în T6-1 și T7-1 extravilan
Hotărârea nr. 33 privind rectificarea bugetului local pe trim I 2020
Hotărârea nr. 34 privind acceptarea ofertei S.C. DELGAZ GRID S.A. privind concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în sat Țuțora
Hotărârea nr. 35 privind completarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
Hotărârea nr. 36 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași - etapa I a sat Chiperești și predarea proiectului către ApaVital
Hotărârea nr. 37 privind punerea la dispoziția OUAI Țuțroa a suprafeței de teren de 425 mp situată în extravilan T5-1, P A9-1-2 în vederea implementării proiectului Modernizarea infrastructurii secundare de irigații
Hotărârea nr. 38 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil și 2 mijloace de transport proprietate privat a C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 39 privind concesionarea prin licitație publică cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 40 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 31.03.2020 și extraordinară din 02.04.2020
Hotărârea nr. 41 privind achiziționarea de tablete pentru consilierii C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 42 privind rectificarea bugetului local pe trm. IV 2020
Hotărârea nr. 43 privind aprobarea achiziționării de saci menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor și distribuirea către populație
Hotărârea nr. 44 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Țuțora în AGA ADIS
Hotărârea nr. 45 referitoare la actualizarea, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii publice de alimentarecu apă și canalizare nr 48 din 2009
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea cheltuielilor de proiectare și a detaliilor de execuție a investiției Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași - Etapa I a sat Chiperești
Hotărârea nr. 47 privind aprobarea actului adițional nr. 37 la contractul de delegare nr. 48 din 2009 - ARSACIS
Hotărârea nr. 48 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 27.05.2020 a Consiliul Local Țuțora
Hotărârea nr. 49 privind desemnarea președintelui de ședință al C.L. Țuțora pe trimestrul III 2020
Hotărârea nr. 50 privind aprobarea graficului de ședințe cu ordinea de zi a ședințelor CL Țuțora pe trimestrul III 2020
Hotărârea nr. 51 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020
Hotărârea nr. 52 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 2 spații având destinația de birouri proprietatea C.L. Țuțora
Hotărârea nr. 53 privind aprobarea Planului Tarifar S.C. APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr. 54 privind actualizarea Nomeclatorului general arhivistic al documentelor din cadrul Primăriei Țuțora
Hotărârea nr. 55 privind aprobarea începerii investiției - Modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe raza UAT Țuțora
Hotărârea nr. 56 privind aprobarea P.V. de ședință ordinară din data de 26.06.2020
Hotărârea nr. 57 privind aprobarea contractelor de sponsorizare în vederea achiziționării de tablete pentru elevii Școlii Primare Țuțora
Hotărârea nr. 58 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiții - Parcul Familiei din sat Țuțora, com. Țuțora, jud. Iași
Hotărârea nr. 59 privind alocarea sumei de 20000 lei din bugetul local , Parohiei Țuțora pentru plata unor lucrări edilitar-gospodărești ale Cimitirului Țuțora
Hotărârea nr. 60 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 48 din 2009 cu actul adițional nr. 39
Hotărârea nr. 61 cu privire la aprobarea cheltuielilor pentru întocmirea S.F., studiu geo, expertiză tehnică și analiză cost beneficiu pentru investiția Construire și dotare centru Educațional Oprișeni, comuna Țuțora
Hotărârea nr. 62 privind modificarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 63 privind aprobarea constituirii ADI - Valea Prisăcilor
Hotărârea nr. 64 privind rectificarea bugetului local pe trim III 2020
Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2020
Hotărârea nr. 66 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 30.07.2020 și a ședinței extraordinare din 14.08.2020
Hotărârea nr. 67 privind aprobarea constituirii ADI - Valea Prisăcilor
Hotărârea nr. 68 privind constituirea ADI de utilități publice pentru serviciul de transport public local - AMTPI
Hotărârea nr. 69 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării Programului pentru Școli al Ronâniei
Hotărârea nr. 70 privind aprobarea P.V. de la ședința ordinară din data de 31.08.2020
Hotărârea nr. 71 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2020
Hotărârea nr. 72 privind înființarea unei perdele forestiere de protecție în comuna Țuțora, județul Iași
Hotărârea nr. 74 privind modificarea Planului Anual de achiziții publice pentru anul 2020
Hotărârea nr. 75 privind aprobarea cofinanțării investitiei Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră
Hotărârea nr. 73 privind rectificarea art. 1 din H.C.L. 68 din 31.07.2017 privind acceptarea moștenirii defunctei Ciomaga Eugenia
Hotararea Nr. 76 - Alegerea din randul membriloc CL ca presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni, dl Astefanoaei Mihai
Hotararea Nr. 77 - Organizarea a 3 comisii de specialitate
Hotararea Nr. 78 - Alegerea din randul consilierilor locali a domnul Mihaila Doru pentru a indeplini functia de viceprimar al comunei Tutora, judetul Iasi
Hotararea Nr. 79 - privind aprobarea procesului verbal de la sedintele anterioare la Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 80 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Tutora
Hotararea Nr. 81 - privind inrolarea comunei Tutora in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor
Hotararea Nr. 82 - privind modificarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020
Hotararea Nr. 83 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim I-III 2020
Hotararea Nr. 84 - privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Tutora care va face parte din CA al Scolii gimnaziale Tutora (...)
Hotararea Nr. 85 - privind punerea la dispozitia proiectului "Sistem informational pentru managementul integral al apelor-etapa II" (...)
Hotararea Nr. 86 - privind inventarierea anuala a domeniului public si privat al comunei Tutora
Hotararea Nr. 87 - privind transformarea postului de muncitor III(vacant) in consilier personal al viceprimarului (...)
Hotararea Nr. 88 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
Hotararea Nr. 89 - privind aprobarea valorii totale a investitiei la obiectivul "Infiintare baza sportiva-sat Tutora, Jud. Iasi"
Hotararea Nr. 90 - privind alocarea sumei de 5.000 lei bugetul local-cap. Cultura, religie, sport (...)
Hotararea Nr. 91 - privind alocarea de fonduri banesti Asociatiei Sportive Tutora pentru organizarea activitatilor sportive
Hotararea Nr. 92 - privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri din domeniul privat, proprietatea CL Tutora
Hotararea Nr. 93 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului de investitie: "Achizitie tablete scolare si echipamente electronice (...)"
Hotararea Nr. 94 - privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2020
Hotararea Nr. 95 - privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a Consiliului local Tutora
Hotararea Nr. 96 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tutora pentru anul 2021
Hotararea Nr. 97 - privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea Nr. 98 - privind aprobarea graficului de sedinte cu ordinea de zi a sedintelor CL Tutora pe trim I 2021
Hotararea Nr. 99 - privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tutora, pe trimestrul I - 2021
Hotararea Nr. 100 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tutora, judetul Iasi pentru trim. IV 2020
Hotararea Nr. 101 - privind alocarea de fonduri banesti din bugetul local pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna
Hotararea Nr. 102 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2021 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tutora
Hotararea Nr. 103 - privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional Nr. 40
Hotararea Nr. 104 - privind aprobarea contractului de sponsorizare al SC General Tehnic SRL Iasi
Hotararea Nr. 105 - privind aprobarea studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Documentatiei de atribuire privind inchirierea prin licitatie publica (...)
Hotararea Nr. 106 - privind desemnare consilieri pentru acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tutora
Hotararea Nr. 107 - privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2020

Vizualizari: 235
Data creare: 02-03-2020 09:23:30

Cuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

Primarul comunei TutoraCuvântul primarului comunei Țuțora, județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

AFIR

AFIRAFIR

PNRR

.PNRR